english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pexels
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Karanténní opatření na území Spojeného království pro cestující z ČR

Upozorňujeme, že Spojené království zavedlo karanténní opatření pro cestující z České republiky. Ti po svém příjezdu či příletu do Spojeného království musí podstoupit karanténu v délce až 10 dní. Až na výjimky musí před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit tzv. kontaktní formulář. Oficiální vládní informace k těmto opatřením je možné nalézt ZDE.

MOŽNOST ZKRÁCENÍ POVINNÉ 10DENNÍ KARANTÉNY PRO ANGLII V PŘÍPADĚ NEGATIVNÍHO TESTU NA COVID-19 - VÍCE INFORMACÍ ZDE

UPOZORŇUJEME, ŽE POKUD PŘICESTUJETE ZE ZEMĚ, KTERÁ JE NA SEZNAMU VÝJIMEK Z POVINNÉ KARANTÉNY (NAPŘ. NĚMECKO), MUSÍTE STÁLE PODSTOUPIT KARANTÉNU V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE ČR (PŘÍPADNĚ JINOU ZEMI NA KTEROU SE KARANTÉNA VZTAHUJE) NAVŠTÍVILI BĚHEM POSLEDNÍCH 14 DNÍ

 

 - Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE. Před příjezdem na území Spojeného království bude muset každý cestující vyplnit kontaktní formulář a cestovní itinerář (nejdříve 48 hodin před příjezdem, nejpozději PŘED hraniční kontrolou), aby mohly příslušné úřady příslušnou osobu kontaktovat v případě, že se prokáže kontakt s jiným nakaženým.

 

Podrobnosti v případě nutnosti podstoupit karanténní opatření:

- Lidé v karanténě se mají vyvarovat návštěvám pracovišť, škol a ostatních veřejných míst, nepoužívat veřejnou dopravu ani taxi. K návštěvám přátel a rodinných příslušníků by mělo docházet pouze v nezbytně nutných případech.

- Je nutné počítat s tím, že místní úřady budou provádět namátkové kontroly ohledně dodržování pravidel karantény cizinci.  Bližší informace o preventivních opatřeních a povinnostech v souvislosti s koronavirovými opatřeními budou k dispozici při vstupu do Spojeného království na hraničních přechodech a letištích. Sankce za neprovedení registrace je stanovena na 100 GBP a za porušení karantény na 1000 GBP. Pokuta může být i vyšší a bude se odvíjet o rizika přenosu infekce ze zahraničí, nevylučuje se ani trestní stíhání nebo vypovězení ze země.

- Čtrnáctidenní karanténu je možné přerušit předčasně pouze při cestě do místa, odkud cestující opustí Spojené království (tj. např. je možné zemi opustit z jiného letiště, než na které cestující přiletěl. Pokud odlétá v jiný den, musí se do doby odletu izolovat). Možnost zkrácení povinné 10denní karantény pro Anglii v případě negativního testu na covid-19 - více informací zde

 - Pokud by cestující neměli zajištěno odpovídající ubytování (za které je považován „např. i hotel nebo ubytování u přátel“), budou muset využít zařízení zajištěných vládou na náklady cestujících. 

- K dopravě z letiště na místo karantény by měli cestující využít individuální dopravní prostředek (auto), nikoliv MHD, „v maximální možné míře“.

- Po ukončení karantény je nutné nadále dodržovat vládní nařízení o povinném dodržování rozestupu mezi lidmi. 

Potřebnost karantény a její podmínky budou přezkoumávány na základě statistického vývoje potvrzených případů nakažených v ČR.

 

Výjimky z karanténních opatření (výběr)

Upozorňujeme, že britské orgány nestanovily žádný kontaktní bod, který by předem posuzoval individuální aplikovatelnost výjimek. Pokud se cestující domnívá, že spadá do kategorie výjimek, je nutné, aby se vybavil všemi potřebnými doklady tuto skutečnost dokazující a předložil je při vstupu na hranicích.

Upozorňujeme, že výčet níže uvedených výjimek a dokumentů, které výjimky prokazují, není kompletní a může být ze strany britských úřadů revidován. Pokud se domníváte, že spadáte pod jinou výjimku, či se do Spojeného království chystáte, vždy si ověřte aktuální stav v seznamu všech výjimek z karanténních opatření.

Lidé žijící na území Spojeného království, kteří pracují na území jiného státu, kam cestují alespoň jednou týdně - musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království, ale nemusí podstupovat karanténní opatření. To v případě, že budou schopni prokázat svůj pobyt na území Spojeného království a zároveň prokázat, že pracovně cestují na území cizího státu alespoň jednou týdně (např. sezónní jízdenka apod.). 

Lidé žijící mimo území Spojeného království, kteří pracují na území Spojeného království, kam cestují alespoň jednou týdně - musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království, ale nemusí podstupovat karanténní opatření. To v případě, že budou schopni prokázat svůj pobyt na území cizího státu a zároveň prokázat, že pracovně cestují na území Spojeného království alespoň jednou týdně (např. sezónní jízdenka apod.). 

Řidiči nákladních vozidel a autobusů, popř. jiných vozidel veřejné služby - musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království, ale nemusí podstupovat karanténní opatření. To v případě, že prokáží, že cesta do Spojeného království je součástí výkonu práce (např. dopisem zaměstnavatele, nákladním listem apod.)

Cestující, kteří při tranzitu přes Spojené království neopustí mezinárodní tranzitní prostor v rámci jednoho letiště (tj. formálně nepřekročí britskou hranici) - musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království, ale nemusí podstupovat karanténní opatření.

Piloti a letecký personál - musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království, ale nemusí podstupovat karanténní opatření. Po příletu je nutné na vyžádání předložit průkaz člena posádky nebo jiný identifikační průkaz. 

Sezónní pracovníci v zemědělství - musí poskytnout potvrzení o zaměstnání, kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království a po příjezdu na území Spojeného království bez prodlení pokračovat v cestě na místo výkonu sezónních prací (farmu apod.). Práci je možné zahájit ihned po příjezdu, ale je nutné dodržovat pravidla odstupu 2m od ostatních pracovníků a po dobu 10 dní se od ostatních izolovat. Dále je nutné dodržovat specifická Pravidla pro sezónní pracovníky v zemědělství. Pracovníci z EU musí předložit dopis zaměstnavatele, kde je uveden název zemědělského podniku vč. kontaktních údajů, jméno a datum narození přijíždějícího pracovníka, datum začátku výkonu práce a adresa, kde budou sezónní práce probíhat.

Specializovaní techničtí pracovníci vykonávající klíčové činnosti ("essential or emergency works") v oborech poštovních služeb, údržby, oprav, bezpečnostních kontrol, odpadového hospodářství, IT a správy dat, plynařství, přenosu elektrické energie, teplárenství, těžby plynu (vč. tzv. offshore těžby), jaderné energie a vesmírných leteckých technologií  - obecně platí, že musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království, ale nemusí podstupovat karanténní opatření. Při překročení hranice Spojeného království je nutné předložit dopis zaměstnavatele potvrzující jméno a adresu pracovníka vč. informací o tom, jakou práci bude vykonávat a kontaktní údaje zaměstnavatele. Specifické požadavky pro jednotlivé obory se mohou lišit a je nutné si je předem ověřit v kompletním seznamu výjimek z karanténních opatření.

Pacienti, kteří mají ve Spojeném království sjednanou léčbu - musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království a po příjezdu na území Spojeného království bez prodlení pokračovat v cestě na místo výkonu léčby, jinak musí podstoupit karanténní opatření. Na vyžádání je nutné předložit dopis od instituce, kde bude léčba probíhat s detaily Vaší léčby, případně tzv. Certifikát S2.

Lékaři a zdravotníci, kteří cestují do Spojeného království za účelem výkonu své profese, včetně případů nesouvisejících s koronavirem - musí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě z/do Spojeného království, ale nemusí podstupovat karanténní opatření. Na vyžádání je třeba prokázat, že výkon práce začne nejpozději 14 dní po příjezdu na území Spojeného království, profesní registraci u britského regulátora, dopis nebo pracovní smlouvu potvrzující zaměstnání u NHS Trust/nezávislého poskytovatele zdravotní péče/ nezávislého poskytovatele sociálních služeb.

Členové diplomatických misí ve Spojeném království a mezinárodních organizací - nemusí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě do Spojeného království, ani podstupovat karanténní opatření v případě, že je výkon daného pracovníka nezbytný pro chod diplomatické mise/mezinárodní organizace. To se vztahuje také na oficiální a služební cesty zaměstnanců mezinárodních organizací ze zahraničí na území Spojeného království. Výjimka z povinnosti karantény se nevztahuje na rodinné příslušníky a před cestou do Spojeného království je nutné prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Londýně předem notifikovat Foreign and Commonwealth Office, které vystaví příslušnému pracovníkovi oficiální dopis potvrzující vynětí z karanténních opatření. Dopis bude na vyžádání nutné předložit při vstupu do Spojeného království na hraničních přechodech a letištích.

Oficiální představitelé cizích států - nemusí poskytnout kontaktní údaje a detaily (adresy apod.) o své cestě do Spojeného království, ani podstupovat karanténní opatření v případě, že jde o oficiální či pracovní návštěvu s programem, který nelze realizovat distančně. Výjimka z povinnosti karantény se nevztahuje na rodinné příslušníky a před cestou do Spojeného království je nutné prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Londýně předem notifikovat Foreign and Commonwealth Office, které vystaví oficiální dopis potvrzující vynětí z karanténních opatření. Dopis bude na vyžádání nutné předložit při vstupu do Spojeného království na hraničních přechodech a letištích.