česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný), dílčí změny od 13.9.2020

(Archivní článek, platnost skončena 29.09.2020 / 09:00.)

Změny platné od 13.9.2020

1. Doba trvání karantény se zkracuje ze 14 na 10 dní

2. Prodlužuje se platnost potvrzení o testování na SARS-CoV-2 ze 36 hodin na 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení, současně se doplňuje podmínka, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku.

3. Mění se podmínky vstupu pro osoby, které přijíždí do Slovinska za účelem pohřbu blízkého příbuzného nebo za účelem udržování styků s blízkými rodinnými příslušníky. V obou případech se ruší časové omezení pobytu ve Slovinsku, v zemi tak bude možné pobývat i déle než 24 hodin. Současně se nově v obou případech zavádí povinnost předložit při překročení hranice potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, které nebude starší více než 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení.

 

Dne 6. 8. 2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Po vstupu do Slovinska proto platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se 10-denní karanténě po vstupu do Slovinska, nespadají-li do některé z výjimek uvedených níže.

Tranzit přes Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, pokud nebude trvat více než 12 hodin.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. 8. 2020 mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testování na COVID-19.

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska pouze za podmínky, že nevykazují příznaky nemoci COVID-19.

 

VÝJIMKY Z KARANTÉNY PŘI VSTUPU DO SLOVINSKA

1. Denní pendleři, prokazuje se potvrzením o zaměstnání

2. Týdenní pendleři + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

3. Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti + dokumenty prokazující ekonomickou činnost ve Slovinsku nebo v zahraničí + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19). Jde-li o osobu, která je zaměstnaná u zahraniční společnosti, která vykonává služby ve Slovinsku, a ve Slovinsku současně pobývá, musí při překročení hranice uvést adresu bydliště ve Slovinsku.

UPOZORNĚNÍ: Jsou-li účelem cesty neodkladné obchodní důvody, použije se výjimka č. 14.

4. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy, disponující příslušným potvrzením o svém zaměstnání a vykonávané činnosti v oblasti mezinárodní dopravy vydané zaměstnavatelem - pokud do Slovinska tato osoba přijíždí ze země zařazené Slovinci na tzv. červeném seznamu (jejich seznam je uveden ZDE) zemí musí předložit potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19) 

5. Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin od vstupu.

6. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin; povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod.

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

7. Držitelé diplomatických pasů

8. Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva, pokud by v případě neuskutečnění této činnosti z důvodu nastoupení karantény byla způsobená větší společenská a ekonomická škoda + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

9. Policisté, hasiči, záchranné složky a humanitární konvoje + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

10. Osoba, která vstupuje za účelem potvrzeného nezbytného lékařské prohlídky nebo lékařského zákroku + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

11. Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, včetně jejich doprovodu, který musí opustit Slovinsko do 24 hod + doklady potvrzující vzdělávací nebo vědeckou činnost

12. Osoba navštěvující pohřeb blízkého příbuzného, pokud předloží důkaz o datu a hodině konání pohřbu + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

13. Osoba vstupující z rodinných důvodů s cílem udržování styků s blízkými členy rodiny, pokud tuto skutečnost prokáže příslušnými dokumenty + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

14. Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu urgentních osobních nebo urgentních obchodních důvodů, pokud opustí Slovinsko co nejdříve, nejpozději však do 48 hod + dokumenty prokazující urgentní osobní nebo obchodní důvod

15. Vlastníci a nájemci pozemků na obou stranách hranice, kteří vykonávají zemědělské činnosti 

16. Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

17. Občané zemí, kteří přicházejí ze zemí, které byly v době rezervace na seznamu bezpečných zemí (zelený seznam), pokud si v té době zajistili rezervaci přenocování v ubytovacím zařízení ve Slovinsku, bez ohledu na to, že byla daná země ze seznamu bezpečných zemí (zeleného seznamu) vyškrtnuta, a prokáží to důkazem o rezervaci a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

18. Představitel bezpečnostních orgánů (policie nebo soudního orgánu) cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu provedení operativního úkolu předání nebo vydání hledané osoby nebo předání k výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení tohoto úkolu.

19. Osoba, která je profesionálním sportovcem, členem jeho doprovázejícího týmu, sportovním delegátem nebo rozhodčím, pokud překračuje hranici z důvodu účasti na oficiálních soutěží mezinárodních sportovních svazů, a tuto skutečnost prokáže příslušnými dokumenty a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

20. Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem nebo sanitkou, včetně zdravotního personálu, který ji ve voze doprovází.

21. Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu

POTVRZENÍ O PCR TESTU:

Test na SARS-CoV-2 nesmí být starší více než 48 hodin od vydání potvrzení a musí být pořízen v členském státě EU nebo Schengenského prostoru anebo jiným pověřeným subjektem. Dle sdělení slovinské policie se pro účely vstupu do Slovinska vyžaduje výlučně PCR test na SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Seznam výjimek v plném originálním znění je uveden v rozhodnutí slovinské vlády - ZDE

 

VSTUP DO SLOVINSKA A VÝSTUP ZE SLOVINSKA MOŽNÝ POUZE NA VYHRAZENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODECH

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou i od 6 .8. 2020 vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech. Rakousko oznámilo, že zesílí kontroly na hranicích se Slovinskem, cestovatelé mířící do Slovinska tak musí počítat s větším zdržením na hranicích.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)  

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

 • !!! UPOZORNĚNÍ !!! Z důvodu uzavření maďarských hranic mohou čeští občané, kteří  tranzitují Maďarskem na cestě do Slovinska nebo ze Slovinska, od 1.9.2020 využívat pouze hraniční přechod Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (dálnice), nikoliv hraniční přechod Dolga vas – Redics. Více informací naleznete na webových stránkách českého velvyslanectví v Budapešti a na webových stránkách maďarské policie. Aktuální situaci si ověřte přímo u českého velvyslanectví v Budapešti.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ‒ St. Andrea
 • Fernetiči ‒ Fernetti
 • Škofije ‒ Rabuiese
 • Krvavi potok ‒ Pesse 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem: seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

 • Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • Letiště Portorož
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

ROZHODNUTÍ O KARANTÉNĚ - VYDÁVÁ SE OSOBÁM, KTERÉ NESPADAJÍ DO NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VÝJIMEK (NETÝKÁ SE TRANZITU)

Rozhodnutí o karanténě budou vydávána přímo na slovinské hranici. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska. Osoby, které splňují podmínky pro vydání rozhodnutí o karanténě, vstoupit do Slovinska na kterémkoli hraničním přechodu, na kterém je pro ně povolen vstup (pro české občany a další cizince jsou otevřeny pouze některé přechody, jejich seznam - viz výše).

Zařazení na tzv. žlutý seznam se vztahuje na osoby vstupující do Slovinska od 6. 8. 2020, občané a rezidenti ČR, kteří přijeli do Slovinska před tímto datem a v zemí již pobývají nejsou tímto rozhodnutím dotčeni a mohou dokončit svůj pobyt. Při případném opuštění země a následném opětovném vstupu do Slovinska pro ně ovšem již pravidla žlutého seznamu (viz výše) platí.

 

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska bez následné karantény pokud přichází ze zemí tzv. zeleného seznamu nebo pokud přichází ze zemí tzv. žlutého seznamu (např. ČR nebo Chorvatsko) za podmínky, že zároveň předloží doklad o ubytování nebo dokument prokazující vlastnictví nemovitosti či plavidla. Tyto osoby předkládají na hranicích důkaz, že nepřijíždí ze států s vysokým rizikem nákazy (tzv. červený seznam).

Pro osoby přicházející ze zemí na červeném seznamu včetně slovinských občanů, platí povinná 14-denní karanténa. Tranzit přes Slovinsko je možný i v případě, že osoba přichází ze země na červeném seznamu a to za podmínky, že tranzit nebude trvat déle než 12 hod, přičemž se tolerují pouze nezbytné zastávky při cestě (např. doplnění paliva na čerpací stanici, apod.). Pro účely tranzitu není nutné potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2 (COVID-19) ani předložení jiných dokumentů, formulářů apod. Doporučuje se však mít s sebou dokumenty, kterými lze v případě potřeby prokázat záměr, že daná osoba Slovinskem pouze tranzituje (např. rezervace ubytování v cílové zemi, atp.)