česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 – aktuální podmínky cestování do Slovinska a návratu do ČR

V současné době neplatí žádná omezení pro vstup do Slovinska z důvodu pandemie COVID-19. Národní institut veřejného zdraví však opět vyjádřil doporučení pro nošení roušek v uzavřených veřejných prostorech. Důsledné používání roušek se doporučuje zejména pro zranitelné osoby s ohledem na jejich zdravotní stav a osoby starší 60 let. Povinně se opět zavádí nošení roušek ve všech typech zdravotnických zařízení (vč. lékáren), domovech důchodců a zařízeních sociálních služeb. Vhodné jsou roušky typu IIR nebo FFP2/N95.

Očkování druhou posilující dávkou bylo doporučeno osobám s rizikem závažnějšího onemocnění, chronickým pacientům, obyvatelům domovů důchodců a osobám starších 80 let. Lidem, kteří doposud nebyli očkováni se doporučuje, aby tak co nejdříve učinili.
 

 

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA 

S účinností od 19. 2. 2022 neplatí žádná omezení pro vstup do Slovinska z důvodu pandemie COVID-19. Cestující tak mohou vstoupit do země za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19, není potřeba předkládání žádného dokladu o bezinfekčnosti.

 

Upozornění pro hraniční přechody: Je zakázáno překračovat slovinsko-chorvatskou hranici mimo oficiální hraniční přechody, jejichž seznam naleznete ZDE v bodech a) a b).V případě porušení tohoto pravidla hrozí udělení vysokých pokut, a to všem cestujícím v daném vozidle. 

V případě překračování hraničních přechodů pro lokální dopravu uvedené v bodě b) nelze nicméně vyloučit případná nedorozumění ze strany policie a z toho vyplývající komplikace, a proto doporučujeme využívat pro přechod hranic mezinárodní hraniční přechody uvedené v bodě a).

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si.

 

Pro vstup do Slovinska není třeba předkládat žádný vstupní formulář.

 

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA

Nelze vyloučit změnu epidemiologické situace, a proto doporučujeme sledovat oficiální stránky slovinské vlády.

 

Upozorňujeme:

Upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude jí povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení.

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

I. Vstup do veřejných zařízení a využívání služeb

Pro využívání služeb a veřejných zařízení není třeba předkládat potvrzení o bezinfekčnosti ani jiný doklad v souvislosti s COVID-19.

 

II. Shromažďování

Je povoleno shromažďování osob bez omezení vyplývajících z pandemie COVID-19.

 

III. Nošení roušek

Nošení roušek v uzavřených prostorech je doporučeno, ale není povinné. V některých zařízeních může nošení roušky provozovatel vyžadovat. Jedná se zejm. o nemocnice či zdravotnická zařízení, viz níže.

 

IV. Restaurace, diskotéky a noční kluby

Restaurace jsou otevřeny bez omezení z hlediska COVID-19.  Vstup do restaurace nevyžaduje předložení dokladu o bezinfekčnosti. Je povolen provoz diskoték i nočních klubů.

 

V. Poskytování ubytovacích služeb

Ubytování je ve Slovinsku možné bez omezení z hlediska COVID-19.

 

Vstup do zdravotnických zařízení a nemocnic

Ve Slovinsku neexistuje v současné situaci plošné nařízení týkající se podmínek vstupu do nemocnic či zdravotnických zařízení z hlediska COVID-19. Řada necmonic a zdravotnických zařízení nicméně stanovila kritéria pro vstup pacientů a návštěvníků, vč. povinnosti předkládat doklad o bezinfekčnosti či předložit negativní výsledek antigenního či PCR testu. ZÚ Ljubljana zaznamenal případ, kdy pacient v subjektivně vážném stavu nebyl přijat do nemocnice bez předložení negativního výsledku testování. Doporučujeme proto před návštěvou nemocnice či zdravotnického zařízení ověřit přímo na webových stránkách daného nařízení, jaké jsou podmínky vstupu a pobytu v nich, popř. zařízení přímo kontaktovat.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě nákazy  na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontaktujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

Viz také část UŽITEČNÉ KONTAKTY – Testování ve Slovinsku.

 

TRANZIT

V současnosti neplatí žádná omezení pro vstup do Slovinska z důvodu pandemie COVID-19. Cestující tak mohou vstoupit do země za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19, není potřeba předkládání žádného dokladu o bezinfekčnosti.

 

Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni.

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o situaci ve Slovinsku:

  • Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI.
  • Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ).

 

Informace o dopravě naleznete na: www.promet.si nebo na telefonním čísle +386 1 518 8 518. Při vstupu do Slovinska doporučujeme naladit stanici Rádio SI, která pravidelně vysílá dopravní zpravodajství i v anglickém jazyce.

 

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

Testování ve Slovinsku

Testování na přítomnost SARC-CoV-2 metodou RT-PCR nebo antigenními testy provádí ve Slovinsku vybrané nemocnice a polikliniky (tzv. zdravstveni dom), zejména ty nacházející se ve větších slovinských městech. Před samotným testováním je zpravidla potřeba se předem objednat (on-line nebo telefonicky) a zjistit si aktuální nabídku testování. Cena RT-PCR testů se pohybuje kolem cca 100 EUR, cena antigenních testů mezi 10 - 25 EUR. Více informací naleznete na stránkách Národního institutu veřejného zdraví.