Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pověřování, odvolávání či přijímání vedoucích zastupitelských misí

 

MZV obdrželo dotaz týkající se ústavního postavení prezidenta v zahraničních věcech se zájmem zjistit, zda na Ministerstvu zahraničních věcí (popř. vládě) existuje (vzhledem k neexistující podrobnější zákonné úpravě) směrnice či interní akt zabývající se podrobněji pověřováním, odvoláváním či přijímáním vedoucích zastupitelských misí dle čl. 63 odst. 1 pís. d, e Ústavy ČR. Šlo by o podobný akt, jako je např. směrnice vlády č. 131/2004 pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, která podrobněji upravuje postup v případě mezinárodních smluv dle čl. 63 Ústavy.

Žadatele zajímá, jak vypadá konkrétní postup při příjezdu nově jmenovaného velvyslance cizího státu do České republiky do odevzdání jeho pověřovacích listin prezidetu republiky. Dále chce vědět, kdo (jaká instituce) vyřizuje udělování agrémentu takovému vedoucímu mise, resp. s jakými institucemi prezident spolupracuje při udělování agrémentu cizímu vedoucímu mise. Uděluje prezident republiky agrément přímo prostřednictvím své Kanceláře nebo prostřednictvím odborů (příp. kterých) Ministerstva zahraničních věcí ČR?

K dotazu sdělujeme následující:

Na Ministerstvu zahraničních věcí ČR neexistuje žádný interní předpis upravující pověřování, odvolávání či přijímání vedoucích zastupitelských misí ve smyslu čl. 63 odst. 1 písm. d) a e) Ústavy ČR.

Dále, podle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., povinné subjekty poskytnou informace vztahující se k jejich působnosti. Čl. 63 odst. 1  písm. d) Ústavy ČR upravuje kompetence prezidenta ČR. V otázce přijímání vedoucích zastupitelských misí proto doporučujeme obrátit se přímo na Kancelář prezidenta republiky.

K části žádosti vztahující se k poskytnutí informací o postupu při příjezdu nově jmenovaného velvyslance uvádíme:

Žádost o udělení agrément se předkládá Diplomatickému protokolu Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo diplomatické misi ČR v zahraničí. Forma žádosti není striktně stanovena, nejobvyklejší je však forma verbální nóty s přiloženým strukturovaným životopisem designovaného velvyslance.

Proces schválení nominované osoby probíhá v příslušných odborech MZV ČR. Po vyjádření souhlasu zainteresovaných pracovišť zpracuje Diplomatický protokol MZV ČR dopisy ministra zahraničních věcí ČR, kterými žádá prezidenta republiky a předsedu vlády o udělení agrément pro danou osobu.

Lhůta pro udělení agrément zohledňuje reciprocitu. DP MZV ČR se dozvídá o datu udělení agrément dopisem kancléře prezidenta republiky. Diplomatický protokol neprodleně informuje příslušné velvyslanectví o udělení agrément verbální nótou.

Velvyslanectví s předstihem sdělí Diplomatickému protokolu verbální nótou všechny potřebné informace týkající se příjezdu designovaného velvyslance do ČR.
Designovaný velvyslanec je při svém příletu do ČR oficiálně přivítán zástupcem Diplomatického protokolu.
Bezprostředně po příjezdu designovaného velvyslance do ČR příslušné velvyslanectví notifikuje tuto skutečnost ministerstvu zahraničních věcí a domluví zároveň termín jeho návštěvy u ředitele Diplomatického protokolu. Při této návštěvě velvyslanec předá kopie svých pověřovacích listin a obdrží informace o detailech ceremoniálu předávání pověřovacích listin prezidentu republiky na Pražském hradě. Následně dojde k oficiálnímu předání pověřovacích listin na Pražském hradě prezidentu republiky.

.