Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Počet mezinárodních smluv

 

„Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů: jaký je počet, se kterými státy a územími má Česká republika platné uzavřené mezinárodní smlouvy  Do jaké historie lze zpětně dohledat tyto mezinárodní smlouvy. Lze poskytnout souhrnný přehledný seznam mezinárodních smluv? “

Všechny platné  mezinárodní  smlouvy ČR  jsou zveřejněné. Odkazujeme Vás proto na zveřejněné informace:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/mezinarodni_smlouvy/index.html.
 
Počet mezinárodních smluv ČR se neustále mění. Přehled např. pro Velkou Británii: https://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html?page=1&search=1&level=any&domain=any&type=dvoustrann%C3%A1&keyword=&party=Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie&order=descending.
 
Smlouvy lze nalézt také v aplikaci webové stránky Ministerstva vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. V kolonce Sbírka mezinárodních smluv, kde se objeví automaticky posledních deset uzavřených smluv. Smlouvy jsou také uvedené na serveru www.zakonyprolidi.cz. V případě, že potřebujete nahlédnout do starších smluv, nebo nejsou všechna ustanovení starších smluv uveřejněná, doporučujeme se spojit s Archivem MZV ČR (email: archiv@mzv.cz) a požádat o přístup k těmto smlouvám v prostorách Archivu MZV z mikrofiší smluv. Pokud byste potřeboval scany těchto smluv, jejich pořízení se řídí podle archivního zákona.

.