Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Izrael a lidská práva

 

„Dobrý den, obracím se na vás jako na úřad - ministerstvo - s dotazem dle zákona 106/1999 Sb., ve věci postoje k událostem v Izraeli a na Západním břehu řeky Jordán a k dodržování lidských práv a mezinárodních závazků v Izraeli. 1. Odsoudil někdo z Ministerstva zahraničních věcí zastupující Českou republiku v zahraničí zabití devíti Palestinců v Džanínu ve čtvrtek 26. 1. 2023? 2. Zaujalo Ministerstvo zahraničí stanovisko k omezování lidských práv Ing. Mordechaje Vanunu. Po propuštění v roce 2004 je jeho pobyt na svobodě vázán podmínkami, které zahrnují zákaz jakékoli komunikace s cizinci, jež platí do současnosti. 3. Existuje stanovisko ministerstva zahraničí k vlastnictví jaderných zbraní Izraelem?“

Odpověď k bodu 1.: MZV ČR nezaujímá stanoviska k bezpečnostním operacím izraelských bezpečnostních složek proti radikálním ozbrojeným skupinám, nicméně dlouhodobě a konzistentně vyzývá obě strany k deeskalaci.

Odpověď k bodu 2.: Jednou z prioritních oblastí zahraniční politiky ČR je dlouhodobě ochrana a prosazování lidských práv ve světě. Současně ČR plně respektuje nezávislost justičních orgánů a výkon jejich pravomocí v zemích s demokratickým zřízením, mezi něž patří rovněž Izrael. 

Odpověď k bodu 3.: Izrael, na rozdíl od Indie, Pákistánu a KLDR, nikdy oficiálně nedeklaroval vlastnictví jaderných zbraní. Žádná z uvedených zemí není smluvní stranou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), která přiznává jaderný status pouze pěti tzv. jaderným mocnostem (P5): Číně, Francii, Rusku, USA a Velké Británii. ČR se vymezuje pouze vůči státům usilujícím o přiznání jaderného statusu dle NPT nad rámec P5, což není případ Izraele. Jeho jaderný program spadající do třetího pilíře NPT, tj. mírového využívání jaderné energie, je na základě zárukové dohody mezi Izraelem a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) ze 4. dubna 1975 (datum vstupu v platnost) pod zárukami MAAE v souladu s NPT. Česká republika při každé vhodné příležitosti zdůrazňuje na mezinárodních fórech potřebu univerzalizace NPT, což je adresováno všem zemím stojícím mimo NPT, které vlastní jaderné zbraně, ať už toto vlastnictví přiznávají, nebo ne.

.