Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Garanti programu Občanská společnost

 

„Vážení, dovolte nám obrátit se na Vás v souvislosti s programem Občanská společnost zaměřeným na občany Ruské federace a Běloruska, kteří se nachází v ohrožení z důvodu politického přesvědčení v zemi svého původu (viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/program_obcanska_spolecnost.html), s žádostí o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
I. garant
Dle informací na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí platí, že do programu Občanská společnost může být uchazeč zařazen pouze na základě přihlášky podané nestátní neziskovou organizací, neboli garantem. Prosíme Vás o informaci, jaké nestátní neziskové organizace jsou k dnešnímu dni  zařazeny jakožto garanti do programu Občanská společnost?
II. počet žadatelů, kteří se programu zúčastnili
Program Občanská společnost byl schválen usnesením vlády České republiky č. 418 dne 18. 5. 2022 a zahájen dne 20. 5. 2022.
Prosíme Vás o informaci:
– kolik uchazečů podalo ode dne 20. 5. 2022 do dnešního dne žádost o zařazení do programu Občanská společnost prostřednictvím garantů?
– kolika uchazečům bylo ode dne 20. 5. 2022 do dnešního dne na základě jejich žádosti vydáno pobytové oprávnění opravňující k pobytu na území České republiky?“

K první a třetí části Vašeho dotazu MZV uvádí, že v tomto rozsahu MZV vydalo Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
K druhé části Vaší žádosti týkající se konkrétních počtů žadatelů MZV sděluje, že se MZV neposkytne z bezpečnostních důvodů přesný počet schválených žadatelů v programu Občanská společnost, platí ale, že se do programu od 20. 5. 2022 do 20. 2. 2023 přihlásilo mezi jedním a dvěma sty žadatelů.

.