Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důchodové pojištění při doprovodu chotě na zahraniční misi

 

K dotazu na základě jakého zákona lze hodnotit dobu důchodového pojištění, po kterou žena následovala manžela při diplomatické službě pro Českou republiku v období od 23. 5. 1993 do 31. 7. 1993, sdělujeme následující:

Podle § 9 vyhl. federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se prováděl zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, se za zaměstnání považovala též doba zaměstnání v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, jenž působil jako pracovník nebo expert v zahraničí. Tato doba se prokazovala potvrzením organizace, která vyslala manžela do zahraničí. Pro zjišťování průměrného výdělku (podle dnešních předpisů „osobního vyměřovacího základu“) se posuzovala tato doba jako náhradní doba (obdoba např. péče o dítě apod.).

Doba doprovodu manžela do zahraničí by měla být posouzena jako náhradní doba.

Ustanovením čl. IV. zákona č. 306/1991 Sb., bylo však s ohledem na přechod z důchodového zabezpečení na pojišťovací systém toto ustanovení ve vyhl. č. 149/1988 Sb. od 1. 8. 1991 zrušeno. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění zavedl pro tyto osoby jinou možnost, která však zásadním způsobem omezila zabezpečení (pojištění) uvedených osob, které doprovázely svého manžela, jenž působil jako pracovník nebo expert v zahraničí. V zásadě se jednalo podle § 6 uvedeného zákona o dobrovolném pojištění, a to nejvýše v rozsahu deseti let, přičemž účast na pojištění na základě podání přihlášky byla možná nejvýše v rozsahu jednoho roku před podáním přihlášky. Uvedené ustanovení mělo zejména za účel doplnit pojištění na dobrovolném základě tam, kde nebylo nebo nemohlo být pokryto jiným způsobem.

Doporučujeme se v této záležitosti obrátit přímo na Českou správu sociálního zabezpečení, do jejíž kompetence důchodové pojištění patří.

.