Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Nizozemským královstvím

 

Dokumenty o přípravě a uzavření dohody

K sjednávání a schvalování Dohody mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a ochraně investic (Praha, 29. 4. 1991) sdělujeme, že informacemi ohledně sjednávání (tj. dokumenty, týkajícimi se přípravy znění Dohody) by mělo disponovat Ministerstvo financí ČR, které je gestorem uvedené Dohody. Doporučujeme obrátit se na Ministerstvo financi, v jehož archivu by předmětné dokumenty měly být uloženy.

Co se týká schvalování Dohody, relevantní jsou tyto dokumenty:

 • usnesení vlády č. 496 ze dne 19. 7. 1990
 • plná moc vyhotovená pro Ing. Jozefa Bakšaye, který tuto Dohodu za ČSFR podepsal
 • usnesení vlády č. 581 ze dne 19. 9. 1991
 • usnesení Federálního shromáždění č. 315 ze dne 12. 3. 1992
 • ratifikační listina (prezident ČSFR podepsal ratifikační listinu dne 8. 6. 1992)
 • nóty informující o ukončení schvalovacích procedur na obou stranách (nóta NL č. 1814 ze dne 11. 6. 1992 a nóta ČSFR č. 96.149/92 ze dne 13. 8. 1992).

V archivu mezinárodních smluv MZV ČRje uloženo pod sig. L 8.739:

 • a) Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativni republikou a Nizozemským královstvím opodpoře a vzájemné ochraně investic (Praha, 29. 4. 1991)
 • b) Nizozemská plná moc z 12.4. 1991
 • c) Čs. ratifikační listina z 8. 6. 1992 - kopie
 • d) Kopie nóty MZV Nizozemí č. 2814 o schválení Dohody z 12. 6. 1992
 • e) Kopie nóty MZV ČR čj . 96.149/92 o schválení Dohody z 13. 8. 1992

Ministerstvo zahraničních věcí ČR stejně jako Ministerstvo zahraničních věcí SR disponuje pouze některými z výše uvedených dokumentů . V případě zájmu o tyto dokumenty se obraťte přímo na archiv Ministerstva zahraničních věcí Slovenské
republiky, kterému byly všechny dokumenty týkající se federálních smluv poskytnuty k 1. 1. 1993, v tomto případě se jedná o mikrofiš č. SN..3/91.

 

.