Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Odbor rozvojové spolupráce

 

Prostřednictvím Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstvo zahraničních věcí

  • koordinuje celostátní systém zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR a koncepčně tuto problematiku zpracovává.
  • v rámci bilaterální rozvojové spolupráce připravuje plány zahraniční rozvojové spolupráce a zprávy o jejích výsledcích.
  • v oblasti humanitární pomoci sleduje a vyhodnocuje hlášení o humanitárních krizích ve světě a předkládá návrhy na poskytnutí humanitární pomoci.
  • plní funkci hlavního statistického místa pro sběr, klasifikaci a vyhodnocování dat o rozvojové spolupráci pro účely statistického výkaznictví.
  • plní funkci sekretariátu Rady pro rozvojovou spolupráci složené z představitelů ministerstev, státních úřadů, nevládních organizací a expertů.
  • zpracovává agendu vládních stipendií poskytovaných Českou republikou rozvojovým zemím.
  • koordinuje spolupráci ČR s hlavními orgány EU působícími v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Zastupuje ČR vůči Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC), a podporuje zapojení zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR do činnosti rozvojového systému OSN
  • strategicky a metodicky řídí Českou rozvojovou agenturu

Kontakt:
MZV – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1
tel.: +420 224 18 2366
fax: + 420 224 18 2491
email: ors_sekretariat@mzv.cz

.