Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Gaugazia Council
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvojová programovací mise do Moldavska

 

Ve dnech 27.-31. 3. 2017 se uskutečnila mise zástupců MZV a České rozvojové agentury (ČRA) do Moldavska s cílem ověřit, zda návrh programu rozvojové spolupráce ČR na následujících pět let odpovídá aktuálním potřebám a prioritám partnerské země. Mise dále upevnila součinnost s moldavskou veřejnou správou a vyjasnila možné synergie s ostatními aktéry.

Program bilaterální rozvojové spolupráce ČR pro období 2018-2023 vzniká jako konsenzuální dokument napříč českou státní správou a za aktivní účasti samospráv a nevládní i podnikatelské sféry. Je koncipován jako základ koordinované a konsolidované rozvojové spolupráce ČR v Moldavsku, s cílem dále posílit její udržitelnost, koherenci i viditelnost.

Program vychází z potřeb a priorit Moldavska, stejně jako ze zkušeností ČR z dosavadních rozvojových projektů v Moldavsku. Celkově je program zacílen na podporu vyváženého regionální rozvoje v zemi a snížení hospodářských a sociálních rozdílů. Dílčími prioritami jsou: udržitelné nakládání s přírodními zdroji (zacílení na vodu a sanitaci), inkluzivní sociální rozvoj (zejm. ohrožených skupin obyvatel), řádná demokratická správa věcí veřejných (důraz na participativní rozhodování) a zemědělství a rozvoj venkova.

Moldavsko je prioritní zemí české zahraniční rozvojové spolupráce; směřuje sem cca 20 % českého rozpočtu na bilaterální rozvojové projekty. Ty jsou důležitým nástrojem české zahraniční politiky a jejích širších priorit vůči Moldavsku, především podpory teritoriální integrity země, demokratických, ekonomických a sociálních reforem a pomoci v jejím přibližování k Evropské unii.  

Programovací mise zástupců MZV a ČRA jednala s vrcholnými představiteli moldavských zainteresovaných ministerstev, vybraných regionálních samospráv, s dalšími donory a realizátory projektů. Podle jejich odezvy odpovídá zacílení i plánované aktivity programu aktuálním potřebám Moldavska i zkušenostem a přidané hodnotě českého angažmá. V návaznosti na proběhlou misi bude nyní program v dílčích detailech doplněn a znovu projednán s ostatními aktéry v ČR, aby mohl být dokončen a přijat jako rámec pro českou rozvojovou spolupráci v Moldavsku na nejbližších pět let.

 

MMR

MMR

 

MPSV

MPSV

 

WB Donors

WB Donors

.