Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení tří environmentálních projektů v rámci prioritního sektoru Zemědělství a rozvoj venkova v Etiopii

 

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1
 
Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;

textem: veřejná zakázka – neotevírat – ihned předat ORS – Vyhodnocení tří environmentálních projektů v rámci prioritního sektoru Zemědělství a rozvoj venkova v Etiopii
 
Nabídky mohou být podány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.
 
Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: josef_orisko@mzv.cz a zároveň na adresu: ors@mzv.cz nejpozději do 15. 5. 2023, 23:59 hod.

Osnova vstupní zprávy_ET23 (DOC, 168 KB)

Osnova závěrečné zprávy_ET23 (DOC, 192 KB)

prohlášení o nezávislosti_ET23 (DOC, 28 KB)

Prohlášení o pravdivosti_ET23 (DOC, 26 KB)

Tabulka výpočtů nákladů_ET23 (XLS, 45 KB)

TOR_ETH23 (PDF, 229 KB)

.