Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

CAHDI
Foto: (@MZV)

Deklarace o jurisdikčních imunitách kulturního majetku státu

 

Dokument připravený Českou republikou a Rakouskem podepsali dne 18. listopadu 2013 v Bruselu ministři zahraničních věcí obou států. Smyslem Deklarace je posílit právní pozici států při zapůjčování jejich kulturního majetku za účelem veřejných výstav do ciziny.
 

Deklarace je koncipována jako právně nezávazný dokument, jehož účelem je potvrdit platnost pravidla mezinárodního obyčejového práva, podle nějž je majetek státu tvořící součást kulturního dědictví, archívů nebo součást kulturních, historických či vědeckých výstav určených pro veřejnost, nemůže v jiném státě v zásadě podléhat jakékoliv formě zabavení. Signatáři v Deklaraci vyjadřují i své odhodlání potvrdit toto pravidlo mezinárodního obyčejového práva v případě jakéhokoliv sporu, k němuž by v budoucnu mohlo dojít v souvislosti se zapůjčením státního kulturního majetku do zahraničí. Uvedené pravidlo mezinárodního obyčejového práva je již sice kodifikováno v Úmluvě Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku z roku 2004, avšak tato Úmluva zatím nevstoupila v platnost.

Deklarace je otevřena k podpisu všem členským státům, a pozorovatelským státům Rady Evropy. Iniciativu oficiálně zaštítila Rada Evropy, u níž jsou také oficiálně uloženy podepsané originály Deklarace jednotlivých států. Deklaraci podepsalo již 16 států. Aktuální seznam signatářů je možno nalézt na stránkách Rady Evropy.

Text deklarace

 

.