Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Program transformační spolupráce

 

Transformační politika je politikou podpory lidských práv a demokracie, která využívá specifické zkušenosti České republiky s procesem společenské transformace, budováním demokracie, jakož i nenásilným odporem proti totalitnímu režimu, který zahájení demokratizace předcházel.

Tuto zkušenost Česká republika spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy učinila v 80. a 90. letech minulého století. Transformační politika se zároveň opírá o principy a hodnoty sdílené euroatlantickým společenstvím, ke kterému Česká republika náleží. Tyto principy a hodnoty mají přitom univerzální platnost. Transformační politika je moderním, systémovým přístupem, založeným na prokázané vzájemné souvislosti a podmíněnosti stavu demokracie a lidských práv.

Prioritními tématy definovanými Koncepcí podpory lidských práv a transformační spolupráce jsou: 

 1. podpora mezinárodních lidskoprávních mechanismů a systematické zohledňování lidských práv (tzv. mainstreaming);  
 2. podpora občanské společnosti, včetně obránců lidských práv;  
 3. podpora svobody projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií,  
 4. podpora rovné a co nejširší politické a veřejné participace;  
 5. podpora budování institucí právního státu;  
 6. podpora rovnosti a nediskriminace;  
 7. podpora lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím; 

Svou transformační zkušenost může Česká republika zúročit především ve vztahu k zemím, které jsou jí kulturně, geograficky, historicky nebo jinak blízké. Prioritně se proto soustředí (především, ale nikoli výhradně) na spolupráci s partnery ve východní Evropě a na západním Balkáně. Výběr aktuálních teritoriálních priorit odráží vždy průřezové priority a akcenty zahraniční politiky ČR. 

Koncepce transformační spolupráce stanovila následující prioritní země

 • Arménie
 • Barma/Myanmar
 • Bělorusko
 • Bosna a Hercegovina
 • Gruzie
 • Kosovo
 • Kuba
 • Moldavsko
 • Srbsko
 • Ukrajina
 • Vietnam

Nad rámec projektů v prioritních zemí mohou v rámci Programu transformační spolupráce realizovány i další jednorázové aktivity. V reakci na arabské jaro v roce 2011 bylo například vyhlášeno mimořádné výběrové řízení na projekty transformační spolupráce pro severní Afriku (Egypt, Libye, Tunis). Pravidelně je pak vyhlašována výzva na kofinancování projektů úspěšných uchazečů o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z nástrojů vnější pomoci EU, bez ohledu na zemi realizace. Napříč světem se také prostřednictvím českých zastupitelských úřadů realizují menší lokální transformační projekty.

V rámci programu transformační spolupráce spolupracuje Odbor lidských práv a transformační politiky s řadou partnerů z nevládního sektoru.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH VÝZEV NALEZNETE ZDE.

 

Roční přehledy realizovaných projektů:

přílohy

Koncepce podpory lidských práv a transformační... 179 kB pdf (Acrobat dokument) 16.9.2015

Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce

Dne 1. září 2015 byla kolegiem ministra schválena nová Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce. Cílem této Koncepce je definovat úkoly a roli podpory lidských práv a… více ►

.