Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k podání žádostí na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2016

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyzývá úspěšné uchazeče o dotace z  nástrojů vnější pomoci EU (zejména Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva - EIDHR, European Neighbourhood Instrument - ENI, Development Cooperation Instruments – DCI), kteří v současné době již realizují či v průběhu roku 2016 začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí, aby se v případě zájmu a potřeby neváhali obrátit na Odbor lidských práv a transformační politiky s žádostí o kofinancování projektu.
 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje skrze Program transformační spolupráce dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům, a to zejména (ovšem v případě této výzvy nikoli výhradně) v prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Dotaci je možné udělit pouze na kalendářní rok 2016, všechny aktivity financované v rámci dotace Programu transformační spolupráce musí být také v tomto kalendářním roce plně realizovány a vyúčtovány.

Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena, v rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30% celkových nákladů projektu.

S žádostmi o kofinancování se obracejte na Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí na e-mailovou adresu trans@mzv.cz, a to do 17.6.2016 do 16:00 hodin. Pro podání žádosti stačí v první fázi dokumentace, která k projektu již existuje.

 

V Praze dne 23. května 2016

.