Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2018

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2018.

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 468 ze dne 21. června 2017 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2018 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2020.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS“), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí
39 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. V tomto roce přijímáme rovněž žádosti o podporu projektů realizovaných v Arménii, avšak pouze krátkodobých.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 20. září 2017 ve 13:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 18. 9. 2017 na email: trans@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 9. 10. 2017 ve 14.00 hod.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 30. srpna 2017

přílohy

Výběrové řízení 2018 - plný text 83 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Projektový formulář 2018 374 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Logický rámec 2018 45 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Tabulka výstupů a aktivit 2018 41 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Časový harmonogram 2018 66 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Uznatelné náklady 2018 82 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Žádost o dotaci 2018 116 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Osnova žádosti 2018 33 kB doc (Word dokument) 30.8.2017

Rozpočet 2018 47 kB xls (Excel tabulka) 30.8.2017

.