Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2022

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2022.

Dotační titul je Ministerstvem zahraničních věcí vyhlašován v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování dotací se Ministerstvo zahraničních věcí dále řídí usnesením vlády České republiky ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,  usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 a usnesením vlády České republiky ze dne 14. června 2021 č. 535 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2022 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2024.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS“), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 21.500.000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina a Vietnam.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 23. září 2021 ve 14:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Na seminář navazuje školení pro uživatele systému Grantys, které začíná v 15:00. Účast na semináři a/nebo školení prosím potvrďte do 21. 9. 2021 na email: trans@mzv.cz

Příjem přihlášek končí dne 23. 10. 2021 ve 12.00 hod. V letošním roce přihlášky přijímáme elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Grantys. Přílohy, jež vyžadují podpis, prosím podepište a nahrajte ve formátu pdf. Přílohu projektový formulář a přílohu žádost nahrajte rovněž ve formátu docx.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 15. září 2021

přílohy

Výzva VŘ TRANS 2022 122 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha I_žádost dotace 117 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha II_projektový formulář 380 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha III_tabulka výstupů 41 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha IV_vzor rozpočet 41 kB xls (Excel tabulka) 15.9.2021

Příloha V_vzor logického rámce 45 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha VI_harmonogram projektu 55 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha VII_přehled uznatelných výdajů 2022 76 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Příloha VIII_souhlas se zpracováním osobních údajů 50 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

Grantys_manuál pro žadatele 824 kB pdf (Acrobat dokument) 15.9.2021

Příloha IX_osnova projektového dokumentu 33 kB doc (Word dokument) 15.9.2021

.