Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Logo
Foto: senat PČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní konference „Networking (novodobé) české diaspory“

 

Dne 2. listopadu 2017 se  zástupci Meziresortní komise pro krajany žijící v zahraničí zúčastnili mezinárodní konference  „Networking  (novodobé) české diaspory“, kterou v prostorách Senátu PČR zorganizovala Stálá komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí za odborné spolupráce České školy bez hranic z. s. za finančního přispění Ministerstva zahraničních věcí.
 

Konferenci slavnostně zahájil předseda Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich, který ve svém projevu shrnul novodobou historii vztahu české politiky a české diaspory. Předsedkyně spolku Česká škola bez hranic Lucie Slavíková-Boucher následně shrnula poslání a cíle konference včetně námětů a nových výzev, kterými by se měla česká společnost ve vztahu k diaspoře zabývat.

V průběhu prvního bloku konference měli účastníci možnost se seznámit s historií a vývojem vztahů francouzských státních institucí k Francouzům žijícím v zahraničí, a rovněž získali informace o francouzské vzdělávací síti v zahraničí a v ČR.  Další příspěvky se zabývali například možnostmi studentského výzkumu v oblasti práce s diasporou, či systémem udržování vazeb univerzit Oxford a Cambridge se svými absolventy. Svou činnost také představili zakladatelé projektu  Czexperts, který si klade za cíl budování globální komunity českých odborníků v zahraničí. Pověřená ředitelka Monika Koblerová představila aktivity Českých center pro novodobou českou diasporu.

Druhý blok konference se zaměřil na činnost Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. Předseda Komise, Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR, ve svém příspěvku shrnul historii vzniku Komise, dosavadní činnost a plánované aktivity. Rovněž představil tematické okruhy připravovaného informačního zdroje, na kterém Komise pracuje a který by měl zjednodušit a zpřehlednit přístup k informacím jednotlivých ministerstev.

Nedílnou součástí konference byla i diskuze a část věnovaná dotazům na členy Komise. Zástupci Komise tak měli možnost zodpovědět řadu dotazů, které jim byly předem v písemné formě či přímo na konferenci, položeny.

Bližší informace:

 http://csbh.cz/konference-seminare/networking-novodobe-ceske-diaspory

http://senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=21138

.