Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Irsko

 

V Irsku žije v současnosti odhadem 7.000-10.000 osob české národnosti, přičemž jejich počet kolísá přímo úměrně s příležitostmi na irském pracovním trhu. Počet trvale žijících obyvatel ČR v Irsku nelze odhadnout, bude se však pohybovat spíše v řádu stovek. Mnohdy se jedná o potomky generací, jež zde v období mezi světovými válkami přišly budovat například cukrovary (usazení hlavně v oblasti Corku) či zakládat tradiční sklárny v oblasti Waterfordu.


Čeští krajané v Irsku

Celkově je známo, že od roku 2000 se na irských úřadech registrovalo takřka 26.000 Čechů. Jejich počet kulminoval v letech hospodářského boomu v Irsku a samozřejmě především po otevření trhu pracovních sil pro nové členské země EU, tj. po roce 2004. Naopak prudký propad byl logicky zaznamenán po začátku hluboké finanční krize, která zemi zasáhla v letech 2007-2008. Současná takřka 15% nezaměstnanost v Irsku pak způsobila, že se celá řada krajanů vrátila zpět do vlasti, kde hledala nové pracovní uplatnění. Stavební boom ze začátku nového století (tradiční oblast pracovních nabídek pro imigranty) se proměnil v hluboký útlum, což vedlo k propuštění stovek osob, které mnohdy dodnes pobírají v Irsku různé sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti. Z osob, které zůstaly a které si udržely své zaměstnání, pak pracuje drtivá většina v oblasti služeb, především pak v pohostinství, hotelech či supermarketech, méně pak již v moderních odvětvích, jako například v Irsku tolik populární oblasti IT.

Čeští občané patří v Irsku spíše k těm komunitám, které ve většině vnímají Irsko jako zemi zajímavých pracovních příležitostí, ne však nutně jako cílovou destinaci pro zbytek života. Tomu odpovídá jak výše zmíněný počet našich krajanů a jeho pravidelné kolísání, tak rovněž jeho struktura a spíše menší ochota sdružovat se za účelem vzájemné spolupráce a výpomoci.

Jednotná krajanská organizace byla původně založena 18.1.1991, a to v Dublinu, pod názvem Irsko-česká a slovenská společnost (The Irish Czech and Slovak Society). Zpočátku ji velmi aktivně vedl dr. Frank Drechsler. Po jeho smrti se předsedou společnosti stal dr. Eamon O´Flaherty z katedry historie dublinské univerzity (UCD). V květnu 1999 byl předsedou zvolen Fred O´Callaghan. Společnost v té době vyvíjela některé kulturní aktivity jako promítání českých filmů, přednášky z české historie, mikulášské besídky pro děti či propagaci české hudby. Vydávala navíc krajanské noviny s názvem Irish Czech and Slovak Society Newsletter. V té době bylo rovněž založeno Česko-irské obchodní sdružení (The Czech and Slovak Business Association), jehož první předseda William Prasifka (v současnosti vykonává funkci irského finančního ombudsmana) je stále oficiálně i předsedou hlavní krajanské orgnanizace. Obě sdružení však již dlouhodobě nevykazují žádnou činnost a jejich pokračovatelé spíše preferují kontakty se českým velvyslanectvím na individuální úrovni. Tento fakt lze klást do přímé souvislosti s výše uvedenými trendy.

Výjimkou zůstává úředně neregistrované, nicméně poměrně slušně personálně naplněné sdružení s názvem Skupina pro děti a rodiče v Dublinu (Czech and Slovak Playgroup). Skupina byla založena Michaelou Fosterovou a jejím manželem Peterem Fosterem v roce 2009 s cílem vzájemné podpory při výuce českého a slovenského jazyka. Skupinu ze začátku tvořily pouhé čtyři české a slovenské rodiny a fungovala v podstatě pouze jako klub pro rodiče a děti ve věku 0-4 let. Od léta 2012 se však rozběhl také český a slovenský jazykový klub pro děti od 4 let a výše a také skupina pro děti rodičů z jiných zemí, které se chtějí učit česky. V současnosti skupinu tvoří cca 50 rodin.

.