Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německo - historie krajanů

 

Odhadovaný počet českých krajanů v Německu činí cca 50.000 osob, největší část z nich žije v Bavorsku v okolí Mnichova, dále v Porýní-Vestfálsku, menší skupiny v městských aglomeracích Hamburk, Berlín aj.

Krajané v SRN

Česká krajanská obec v Německu nemá standardní charakter krajanských komunit, jak je známe např. z USA nebo Chorvatska. Je to dáno mj. tím, že z pohledu ČR není SRN klasickou vystěhovaleckou zemí (ač přijala z evropských zemí nejvíce čs. emigrace – cca 50.000 osob po roce 1968), protože zde není živá krajanská tradice, na kterou by bylo možno navazovat či ji pěstovat jako určitou protiváhu k majoritnímu etniku (stopy rozsáhlého krajanského hnutí z dob před 1. a 2. sv. válkou již dávno zanikly).

Většina čs. a české emigrace se velice rychle a úspěšně integrovala a asimilovala a nemá tudíž potřebu sdružování do krajanských spolků. Dále – vnitřní názorová diferenciace mezi jednotlivými emigračními vlnami i uvnitř nich neposkytovala příznivé zázemí pro vznik spolků, takže malé spolky lokálního dosahu a významu vznikaly pouze v místech větší koncentrace Čechů ve velkých městských aglomeracích (Berlín, Frankfurt, Mnichov, Kolín).

Největší koncentrace Čechů na území SRN byla a je v Bavorsku (Mnichov a okolí), podle odhadu GK až 30.000 osob, snad díky kulturnímu zázemí, pracovním příležitostem a stejné či velmi podobné mentalitě. Svoji roli hraje i geografická blízkost ČR a možnost příjmu TV a rozhlasového signálu. Tato oblast vykazuje také největší četnost spolků (SVU Mnichov, TJ Sokol Mnichov, SKV Mnichov, Česká škola bez hranic Mnichov, Klíč Ulm).

Kromě těchto etnicky orientovaných „klasických“ spolků, kde se angažují především krajané vyššího věku, existují také německé polovládní a nevládní organizace, v nichž jsou zapojeni Češi žijící v SRN do podpory spolupráce mezi SRN a ČR (pobočky DTSG – Německo-česko-slovenské společnosti v Severním Porýní-Vestfálsku, Bádensku, Hesensku, Brémách, atd., Německo/česká společnost Augsburku a Švábska, Německo/česká společnost Bayreuth, Kulturní spolek Cáchy-Praha), dále do mnohostranné ekonomické i kulturní přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů, např. Euroregio Egrensis, a do školské spolupráce (Česko-německé centrum setkání, Mnichov, TANDEM Pasov).

Politická spolupráce ve prospěch smíření a spolupráce obou zemí je mottem občanského sdružení Kruh přátel česko-německého porozumění, které má dvě partnerské organizace (v ČR a SRN) a na území SRN sdružuje ty bývalé vysídlence z území ČR, kteří usilují o vzájemné harmonické vztahy bez zátěže minulosti. Stejným směrem jako Kruh přátel se ubírá činnost spolku Ackermann-Gemeinde, usilujícího o dobré sousedství mezi ČR a SRN.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že mnohostranné aktivity této druhé skupiny (přátelé ČR nebo Češi dlouhodobě pracující v SRN, kteří se sami za krajany nepovažují), snad proto že jsou zde zapojeni lidé převážně produktivního věku s profesními vazbami na ČR, jsou značným přínosem Č/N vztahů (mj. České dny 2003 v Porýní-Vestfálsku), zatímco činnost klasických krajanských spolků je spíše lokálně omezená.

S rostoucím počtem mladých Čechů a Češek, kteří odcházejí do světa na zkušenou, se vynořuje nový fenomén - formuje se mladá vzdělaná generace, která sice dlouhodobě pracuje a žije v zahraničí, ale má zájem i nadále udržovat kontinuitu českého jazyka a kultury ve svých dětech. Znalost jazyka je klíčová pro uchování identity mladé generace a její podpora se jeví jako stále důležitější.

V nedávné době tak spontánně vznikl a slibně se rozvíjí zatím při krajanských spolcích v několika státech (Austrálie, Francie, Německo, Švýcarsko, USA, Velká Británie a další) program víkendové výuky češtiny pro předškolní a raně školní děti pod pracovním označením „Česká škola bez hranic (ČŠBH)“. Toto zájmové vzdělávání v mateřském jazyce organizované na dobrovolném základě aktivními rodiči většinou s pedagogickým vzděláním probíhá jako projekty ve stávajících spolcích nebo probíhá v nově založených spolcích s názvem „Česká škola bez hranic“. 

Jedním z průkopníků tohoto projektu je v SRN od roku 2007 drážďanský spolek „Schola ludus“ (Škola hrou) začleněný od roku 2011 do ČŠBH jako ČŠBH Drážďany, od roku 2008 se připojil berlínský spolek Mateřídouška a od roku 2009 nový mnichovský spolek „Česká škola bez hranic“. Od roku 2012 působí Česká škola bez hranic ve Frankfurtu nad Mohanem provozovaná spolkem Vita Bohemica . V květnu 2012 k nim přibyl Český a slovenský spolek Karlsruhe také s českou školou.

 


.