Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Švýcarsko

 

Počty krajanů | Historie | Významní krajané | Kontaktní údajeHistorie

Bližší česko-švýcarské styky se začaly rozvíjet v době reformace, kdy z Čech přicházeli do Basileje a Ženevy studenti bohoslovectví. Byla to především také jednota bratří českých, která již koncem šestnáctého století aktivně vyhledávala spojení se Ženevou. Švýcarsko však nebylo pro Čechy imigrační zemí a tak do země přicházeli spíše jen politicky a nábožensky uvědomělí jednotlivci nebo malé skupiny.

Historicky první snahou o spolkovou a politickou organizaci Čechů v cizině byla akce Josefa Václava Friče, který po neúspěšných pokusech v Londýně a Paříži vydával v Ženevě v r. 1861 měsíčník nazvaný "Čech", s francouzským podtitulem Voix libre de la Boheme. Tento časopis byl kolportován v zemích západní Evropy a dopravován ilegálně také do Čech. V této době se začali ve Švýcarsku usazovat vystěhovalci, které lákalo demokratické ovzduší a pracovní možnosti.

První český spolek "Česká beseda" byl založen v r. 1861 v Curychu a jeho členy byli převážně řemeslníci, dělníci a studenti curyšské Technické university (spolek později zanikl), v roce 1862 založen Sokol Curych.

Další vývoj ukázal nutnost zakládání nových krajanských spolků, kterých již v r. 1910 existovalo osm v různých městech Švýcarska.. Zástupci těchto spolků se několikrát sešli, aby se dohodli o společném postupu a v lednu 1915 byl pak založen Ústřední svaz českých spolků, který s pozměněným názvem funguje dodnes.

České spolky ve Švýcarsku aktivně podporovaly odboj za 1. a 2. světové války peněžními sbírkami, poskytováním zázemí pro odbojové organizace a publicitou ve švýcarském tisku. (T.G.Masaryk poprvé veřejně proslovil myšlenku osamostatnění Českých zemí na krajanských schůzích v Curychu a Ženevě v červenci 1915. Švýcarští krajané m.j. podpořili E. Beneše na cestu do Británie v říjnu 1938).

V roce 1930 byl prezidentem T.G.Masarykem založen Masarykův fond na podporu krajanů, kteří se dostali bez vlastní viny do obtížných situací. Ve Švýcarsku působí dodnes.

Po roce 1948 vzrostl počet a aktivity krajanů i přes tehdejší restriktivní politiku Švýcarska vůči imigrantům (uprchlíci mohli většinou v zemi pouze zůstat na získání kvalifikace, ale nikoliv se usadit natrvalo).

Historicky největší počet krajanů, kolem 15 tisíc přišel do Švýcarska po sovětské invazi v roce 1968, většina z nich se zde usadila natrvalo. Uprchlíci dostali velkorysou pomoc švýcarských institucí, soukromých osob i krajanů. Značně se zintensivnil krajanský život - začala fungovat česká doplňovací škola, zahájeno vydávání měsíčníku Zpravodaj, rozšířily se mnohostranné sportovní a společenské aktivity. V Curychu se konaly celosvětové sokolské slety v roce 1976 a 1986. K 21.8.1988 byla rovněž v Curychu uspořádána třídenní protestní akce, označená za největší protestní akci v historii exilu.

Nová demokratická ČR dostala po roce 1989 ze Švýcarska značnou podporu - finanční, materiální a vzdělávací. V roce 1997 byla odhalena socha J. Palacha na překrásném místě na břehu Ženevského jezera ve městě Vevey. Švýcarští krajané, obce a instituce poskytli ČR hodnotnou finanční a materielní pomoc při záplavách v roce 1997 a 2002.

Krajanské spolky
V Švýcarsku působí celá řada krajanských spolků, které jsou většinou sdružené ve Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Kontakt na spolky a jejich představitele naleznete na na stránkách MZV ČR zde.

Krajanský tisk
Nejdůležitějším krajanským periodikem je česko-slovenský měsíčník Zpravodaj, který vychází v nákladu 1200 výtisků. Více či méně pravidelně vydávají své tiskoviny různé spolky a zájmová sdružení jako např. Sokol a katolická mise v Curychu.

Někteří význační krajané
Judr. Ing. Jaroslav Anděl
nar. 30.3.1905, zemřel 13.7.2005, vynikající český právník, nositel ceny World Press Award 2003 za charakterovou nezlomnost a odvážnou pomoc slabším, prokazovanou v nejhorších podmínkách sedmiletého komunistického vězení. Čestný člen předsednictva Svazu spolků Čechů a Slováků

Prof.Dr.Ing.Dr.h.c. Vladimír Hubka
nar. 29.3.1924 v Polici nad Metují, světový odborník v oblasti strojírenství, bývalý politický vězeň.Na ETH Zürich vyvinul teorii strojních systémů a teorii konstrukčních procesů, které tvoří základ vědeckého konstruování. Zakladatel International Conference on Design Engineering.

Prof. Dr. Dr. h.c. Jan S. Kruliš-Randa
odešel do emigrace po únorovém puči 1948 v Praze. Ekonom v oboru podnikového hospodářství, předseda Osteuropa Komission pro pomoc postkomunistickým universitám, obnovitel Randovy nadace. Dlouholetý člen Besedy Svatopluka Čecha.

Rafael Kubelík
nar. v Býchorách u Kolína, zemřel 11.8.1996 v Luzernu. Slavný český dirigent a hudební skladatel, znám svým výrokem:" …opustil jsem zemi, abych nemusel opustit národ." Do emigrace odešel po únoru 1948.

Bohuslav Martinů
nar. 8.12.1890 v Poličce, zemřel 28.8.1959 v Liestalu. Skladatel a hudebník světového významu, poslední roky svého života v exilu prožil ve Švýcarsku.

Prof. Dr. h.c. Jan Milíč Lochman
nar. 3.4.1922 v Novém Městě nad Metují, zemřel 21.1.2004 v Basileji. Ordinarius systematické teologie, rektor University Basel, čestný doktor univerzit v Aberdeenu, v St. Andrew a Univerzity Karlovy v Praze. Přednášel na všech kontinentech ve více než padesáti zemích. Významný představitel Společnosti pro vědy a umění a Spolku Domov v Basileji. Nositel Řádu T.G.Masaryka. Kazatel Husova sboru v Curychu.

Dr. h.c. Přemysl Pitter
nar. 21.6.1895, zemřel 15.2.1976. Kazatel Husova sboru v Curychu, spisovatel, zachránce židovských dětí během okupace a německých dětí po okupaci. Sociální pracovník.

Prof. Dr. Dr.h.c. Ota Šik
nar. 11.9.1919 v Plzni, zemřel 22.8.2004 v Basileji. Ekonom a politik, představitel čs. reformního hnutí šedesátých let. Ve Švýcarsku profesor Univerzity pro hospodářské a sociální vědy v St. Gallenu, vedl katedru srovnávání hospodářských systémů. V exilu napsal m.j. studii "Humánní hospodářská demokracie" (1979).

JUDr. Miroslav Tuček
24.5.1925, zemřel 9.1.2004. Ve Švýcarsku od roku 1948, ředitel Schweizer Sozialarchiv, gen. tajemník čsl. sociální demokracie v exilu. Zakladatel časopisu Zpravodaj. Čestný předseda Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku.


.