Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministr Lipavský udělil tradiční Ceny Gratias agit
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajané a krajanská škola mezi oceněnými laureáty Gratias Agit 2022

 

Dne 19. října převzali z rukou ministra zahraničí Jana Lipavského cenu Gratias Agit mezi osmi laureáty rovněž tři zástupci z řad českých krajanů. Ministr zahraničí každoročně uděluje toto ocenění za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání dětí v zahraničí převzala cenu jménem České školy Řím její ředitelka Kateřina Zoufalová, emeritní profesor pařížské Sorbonny Antoine Marès a ředitelka českého a slovenského muzea v Cedar Rapids v Iowě Cecilia Rokusek.

Před slavnostním předáním ocenění vyzdvihl ve svém projevu ministr Lipavský význam činnosti Čechů v zahraničí pro šíření dobrého jména a připomněl rovněž politickou podporu vládních stran senátnímu návrhu zákona o korespondenční volbě, který čeká v Poslanecké sněmovně P ČR na své projednání.

Blíže k oceněným:

Česká škola Řím oslavila v roce 2021 deset let od svého vzniku a v průběhu let se stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících českých sobotních škol ve světě. Škola se opírá o úzkou spolupráci s papežskou kolejí Nepomucenum, v jejíchž prostorách výuka probíhá. V roce 2018 škola podepsala s MŠMT ČR smlouvu o poskytování vzdělávání v zahraničí. Její program však jde dále za hranice pouhého vzdělávání, o čemž svědčí mimoškolní aktivity, řada konferencí a úspěchů školy ve vystoupeních a soutěžích. Vedení české školy je současně vedením i ve svém mateřském krajanském spolku, římské asociaci „Associazione Praga“, který vydává krajanský časopis Římské listy. Právě pod křídly tohoto spolku česká škola v Římě před deseti lety vznikla. Svými aktivitami přesahujícími pouhou školní výuku škola potvrzuje trend posledních let, který zaznamenáváme i u ostatních škol - v postupném přesunu těžiště hlavních krajanských činností do oblasti škol, které se tak stávají pevným základem pro vychovávání nových generací Čechů v zahraničí.

Historik a profesor Antoine Marès působil ve Francii v řadě významných vzdělávacích a vědeckých institucí. Mezi tyto instituce můžeme zařadit např.  francouzskou akademii věd CNRS nebo pařížskou Sorbonnu. Prof. Marès je nositelem řady ocenění za přínos v budování česko-francouzských vztahů. Po řadu let patřilo jméno prof. Marèse na Sorbonně, podobně jako jméno Jacquese Rupnika na SciencePo nebo spisovatele Milana Kundery v literatuře, k propojujícím mostům, jež přibližují francouzským studentům, pařížské akademické obci a veřejnosti nejen českou historii, ale i její současný sociokulturní kontext.

Cecilia Rokusek je potomkem českých přistěhovalců do Jižní Dakoty. Ve městě Cedar Rapids (Iowa), jehož obyvatelstvo je téměř z poloviny tvořeno obyvateli českého původu, vede Cecilia Rokusek od roku 2018 české a slovenské muzeum. Cecelia Rokusek se snaží o účinné propojení krajanské historie s přítomností. V roce 2023 se v Cedar Rapids bude konat konference český škol v USA a Kanadě.

.