Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky hodnocení projektů zaměřených na spolupráci s krajanskými komunitami v Rumunsku 2023 a formuláře k vyúčtování dotace

 

V pátek 23. září 2022 vyhlásilo Oddělení pro krajanské záležitosti MZV ČR výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v Rumunsku. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 31. října 2022. MZV obdrželo celkem 7  žádostí o dotaci.

11. listopadu 2022 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve výběrovém řízení. Hodnotící komise se sešla 13. dubna 2023 a následně per rollam 28. dubna 2023 bodově ohodnotila jednotlivé projekty (max. 600 bodů) a rozhodla o podpoře všech 7 projektů. 

Složení šestičlenné hodnotící komise:

JUDr. Martin Smolek, PhD. LL.M. – předseda komise, vrchní ředitel Sekce právní a konzulární

JUDr. Jiří Krátký, M.A. – vedoucí oddělení pro krajanské záležitosti

Ing. Zdeněk Kuna  – kancelář ministra

RNDr. Ivo Šilhavý -  odbor zahraničněpolitických analýz a plánování

JUDr. Pavel Kobližka – odbor států jižní  a jihovýchodní Evropy

JUDr. Ivan Dubovický - odbor veřejné diplomacie

…………………

PaedDr. Valéria Füleová, administrátor projektů, oddělení pro krajanské záležitosti

 

Hodnotící komise schválila následující projekty:

Žadatel

Projekt

Bodové ohodnocení projektu

Dotace schválená hodnotící komisí v Kč

Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín

Zajištění pečovatelské a asistenční služby v Banátu

533

966 000

Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín

 Zajištění zubní péče v Banátu, Rumunsko

530

218 000

Post Bellum, z. ú.

Paměť české komunity v Banátu

519

226 000

Člověk v tísni, o.p.s.

Udržitelný rozvoj šetrného cestovního ruchu a destinačního managementu v rumunském Banátu, s ohledem na dopady pandemie Covid-19

505

592 000

Klub českých turistů

Obnova značení turistických tras spojujících české vesnice v rumunském Banátu – III.etapa

488

191 000

Liga lesní moudrosti

Tábor v Banátu

476

122 000

Český Banát, z.s.

Projekt místní asistenční pomoci krajanům

441

685 000

V termínu do 15. ledna 2024 je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Formuláře k vyúčtování naleznete v příloze.

Oddělení pro krajanské záležitosti děkuje za všechny zaslané návrhy projektů do tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

přílohy

Vzor_závěřečná zpráva o realizaci projektu 80 kB doc (Word dokument) 4.5.2023

Vzor_závěrečná finanční zpráva 59 kB xls (Excel tabulka) 4.5.2023

Vzor_žádost o přesun finančních prostředků 63 kB xls (Excel tabulka) 4.5.2023

Vzor_přehled výdajů_nákladů čerpané dotace 39 kB xls (Excel tabulka) 4.5.2023

Vzor_přehled administrativních nepřímých výdajů 34 kB xls (Excel tabulka) 4.5.2023

Pokyny k vyúčtování dotace 82 kB doc (Word dokument) 4.5.2023

.