Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV hostilo konferenci ředitelů a zástupců českých škol v Itálii
Foto: ©MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Regionální setkání českých krajanských škol v Itálii pořádané poprvé v Praze

 

Vrchní ředitel sekce právní a konzulární MZV Martin Smolek a zvláštní zmocněnec pro krajany Jiří Krátký přijali v pondělí 24. dubna 2023 na pracovním setkání v Černínském paláci ředitele a vyučující z českých krajanských škol v Itálii. Přijetí se uskutečnilo v rámci dvoudenního pražského programu historicky prvního regionálního setkávání českých škol v Itálii organizovaného mimo Itálii.

Ve dnech 24. a 25. dubna 2023 se v Praze uskutečnilo regionální setkání českých krajanských škol v Itálii pořádané v Praze. Důvodem konání této tradiční regionální konference přímo v Praze bylo posílení reálného propojení výsledků desetileté práce českých škol v Itálii s českým prostředím a českým školským systémem. Praktickou vazbu dnes představuje pro školy v Itálii především pražské gymnázium Guta Jarkovského, které se v minulých letech stalo pro krajanské děti v Itálii tzv. kmenovou školou. Velkou pomocí pro udržování tohoto propojení je i pravidelné přezkušování dětí v zahraničí, se kterým školám v místě pravidelně pomáhá ředitelka gymnázia Jitka Kendíková.

V první části debaty na ministerstvu zahraničí se jednalo o finanční, technické a právní stránce podpory školám ze strany MZV. Z debaty vyplynul oboustranný zájem na maximální možné propojenosti mezi výukou v zahraničí a v ČR. Zvláštní část byla věnována hodnocení dosavadní spolupráce a podpory ze strany našich zastupitelských úřadů, honorárních konzulátů a městských úřadů. Zvláštní zmocněnec připomněl desetiletou proměnu krajanského života v Itálii a přenos těžiště činností i finanční podpory na školy, které dnes pokrývají v Itálii 90% krajanských aktivit. V tomto ohledu apeloval na školy, aby svými mimoškolními projekty nezapomínaly na dospělou část krajanské komunity. Ředitelka římské školy Kateřina Zoufalová potvrdila, že programy pro dospělé jsou v Římě velmi úspěšnou komplementární součástí programu škol přímo v době výuky dětí ve škole.

Ve druhé části rozšířené debaty společně s hosty ostatních institucí se jednalo o vnímání současných vývojových trendů v české diaspoře a jejich provázání na výuku češtiny v zahraničí. Zvláštní pozornost byla věnovaná on-line výuce. Učitelé ze zahraničí upozornili na rostoucí nároky kladené na výuku v zahraničí ze strany rodičů dětí a nezbytnost reagování na tyto trendy. V tomto ohledu zmínili nutnost postupné přeměny původní iniciativy zdola na institucionální zajištění výuky propojené shora. Zajištění budoucnosti škol je hlavním tématem střednědobého a dlouhodobého výhledu. V tomto směru poukazovali někteří hosté konference na inspirativní systém Nizozemí či Chorvatska.

Setkání se zúčastnili i přizvaní hosté z českých škol ve Švýcarsku a Španělsku, kteří měli zájem se inspirovat ze zkušenosti dlouholeté práce škol v Itálii. Téma, které rovněž několikrát zaznělo, byla různost v ambicích škol i rodičů dětí dle regionů a zájem na vytvoření vhodných výukových materiálů, které by v odstupňované podobě náročnosti vyhovovaly všem stupňům českých škol v zahraničí. Konkrétní dotaz na MŠMT i MZV zněl, zda by bylo možné získat pro takový projekt finanční podporu. Monika Slabá z MŠMT reagovala nutností bližšího seznámení se s projektem. Druhý den regionální konference se věnoval praxi při výuce českého jazyka, návštěvou Senátu a Muzea J. A. Komenského.

O konferenci podrobně informuje také Radio Prague International.

.