Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

OSN

 

I když vztah klimatu a bezpečnosti byl v Radě bezpečnosti OSN poprvé projednáván již v roce 2007, nepodařilo se doposud přijmout obecnou rezoluci ke vztahu klimatu a bezpečnosti. Od roku 2017 bylo nicméně v Radě bezpečnosti přijato několik rezolucí ke konkrétním zemím a regionům Afriky, v nichž došlo k uznání vlivu změny klimatu na bezpečnost těchto zemí a regionů, a vůbec se celkově na půdě OSN zintenzivnila pozornost vztahu mezi klimatem a bezpečností.

První rezolucí uznávající dopady změny klimatu na bezpečnost byla rezoluce č. 2349 z března 2017 k míru a bezpečnosti v regionu Čadského jezera. Vztah klimatu na konkrétní bezpečnostní situaci pojednávají ale např. i rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2408 k Somálsku, č. 2423 k Mali, č. 2429 k Súdánu, č. 2448 ke Středoafrické republice či rezoluce č. 2457 k Africe.

Od roku 2011 se také zintenzivnily debaty v Radě bezpečnosti OSN k problematice klimatu a bezpečnosti. Zabývaly se např. přípravou na bezpečnostní dopady z oteplování, identifikací klimatických bezpečnostních rizik a reakcí na ně, vztahem vody, míru a bezpečnosti, nebo vlivem přírodních katastrof způsobených změnou klimatu na mezinárodní mír a bezpečnost.

V říjnu 2018 došlo k ustavení Mechanismu pro klimatickou bezpečnost v rámci Odboru pro politické záležitosti a budování míru DPPA při Sekretariátu OSN k provádění integrované analýzy klimatických rizik včetně návrhů strategií řízení těchto rizik pro potřeby Rady bezpečnosti a dalších agencií OSN. Mechanismus je postaven na úzké spolupráci zejména s UNDP, UNEP, DPO (oddělením mírových operací Sekretariátu OSN) a s externími experty.

V  roce 2018 byla také z iniciativy Německa a Nauru utvořena Skupina přátel OSN pro klima a bezpečnost, která v současnosti čítá přes 60 členů. Česko přistoupilo do Skupiny přátel v květnu 2020. Cílem této Skupiny je zajistit koherentní přístup k řešení dopadů změny klimatu na mezinárodní mír a bezpečnost, vytvořit platformu pro výměnu názorů a zkušeností a podpořit proaktivní procesy v rámci systému OSN k řešení dopadů změny klimatu na mezinárodní mír a bezpečnost.

V Radě OSN pro lidská práva (RLP) v Ženevě se Česko tradičně zapojuje do vyjednávání rezoluce „Lidská práva a životní prostředí“. Podporuje práci zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí. V roce 2022 se Česko připojilo k rezoluci Valného shromáždění OSN o lidském právu na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí.

.