Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

ILO – Mezinárodní organizace práce

 

ILO (International Labour Organization) byla založena v r. 1919, od r. 1946 je specializovanou agencií systému OSN.

Sídlí v Ženevě. Podrobné informace lze nalézt na stránkách Mezinárodní organizace práce.

ILO je tripartitní organizace, jejímž cílem je zlepšování pracovních a životních podmínek přijímáním mezinárodních pracovních úmluv a doporučení stanovujících minimální standardy v oblastech jako jsou mzdy, pracovní doba a podmínky zaměstnání a sociální jistoty. ILO se zabývá rovněž výzkumem a aktivitami technické kooperace včetně přípravy na povolání a rozvoje managementu s cílem podpory demokracie a lidských práv, snížení nezaměstnanosti a chudoby, jakož i ochrany pracujících.

Voleným orgánem je Správní rada (Governing Body). Rada je nejvyšším řídícím orgánem ILO mezi každoročními zasedáními Konference práce, je volena každé tři roky. Sestává z 56 titulárních členů (28 zástupců vlád, 14 zástupců zaměstnanců a 14 zástupců zaměstnavatelů) a 66 (28-19-19) tzv. zastupujících členů, kteří jsou voleni během Konference příslušnými volebními skupinami podle geografického zastoupení a s ohledem na rovnoměrné zastoupení odvětví.

ČR byla členem Správní rady v letech 1993–1996. V roce 2005 byla ČR zvolena zastupujícím členem Správní rady na období 2005–2008, v roce 2008 byla ČR zvolena řádným členem vládní skupiny Správní rady na období 2008-2011. Účast na činnosti ILO zajišťovala Stálá mise ČR při mezinárodních organizacích v Ženevě  ve spolupráci s gestorským Ministerstvem práce a sociálních věcí.

.