Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přeshraniční spolupráce

 

Přeshraniční spolupráce České republiky je na úrovni státní správy koordinována prostřednictvím mezivládních pracovních skupin a komisí pro přeshraniční spolupráci (Česko-saská a Česko-bavorská mezivládní pracovní skupina a Česko-polská a Česko-slovenská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci). Organizační zajištění komisí a skupin zajišťuje a koordinuje Odbor států střední Evropy MZV ČR s výjimkou Česko-slovenské komise, kde je gestorem MMR ČR.

Obecně je přeshraniční spolupráce definována Evropskou rámcovou úmluvou o přeshraniční spolupráci z 21. 5. 1980 (tzv. Madridská úmluva), ke které ČR přistoupila 22. 6. 1998.

Komise a skupiny se schází jednou za 12 či 18 měsíců střídavě v ČR a partnerské zemi, na každém zasedání je schvalován závěrečný protokol. Členy komisí a pracovních skupin jsou zástupci státní správy, hospodářských komor, euroregionů a krajů ČR a partnerských zemí, na zasedání v příhraničí jsou zváni rovněž představitelé měst a obcí regionu.

Okruhy spolupráce všech přeshraničních pracovních skupin a komisí jsou v zásadě stejné. Soustředí se na aktuální otázky kooperace v oblastech dopravní infrastruktury, obchodní výměny, životního prostředí, spolupráce policejních a záchranných složek, kulturní, školské a mládežnické výměny a d.

Česko-polská komise pro přeshraniční spolupráci

Funguje v návaznosti na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci ze dne 8. 9. 1994. Spolupředsedy skupiny jsou ředitel Odboru států střední Evropy… více ►

Česko-bavorská mezivládní pracovní skupina

Byla ustanovena v návaznosti na Ujednání předsedů vlád České republiky a Svobodného státu Bavorsko ze dne 11. července 1990. Spolupředsedy skupiny jsou ředitel Odboru států střední Evropy MZV ČR… více ►

Česko-saská mezivládní pracovní skupina

thumb

Byla zřízena na základě Společného prohlášení ministerského předsedy Svobodného státu Sasko a předsedy vlády České republiky ze dne 5. 12. 1992 v návaznosti na Smlouvu mezi ČSFR a SRN o dobrém… více ►

.