Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Snímek videospotu
Foto: (@MZV)

Videogalerie

 

Videospot „Česko tvoří skvělí lidé“

 

Česko tvoří skvělí lidé

Česko tvoří skvělí lidé - bez titulků

Česko tvoří skvělí lidé 360°

Czechia Has Marvellous People 360°

In Tschechien gibt es tolle Leute

La Tchéquie, une population merveilleuse

Chequia tiene gente maravillosa

Чехия - это прекрасные люди

A Tchéquia é formada por gente maravilhosa

التشيك لديها شعب رائع

捷克拥有许多不平凡的人

チェコは傑出した人々を輩出

_____________________

Upozornění na možnost stažení videa pouze pro české právnické osoby:

Pokud jde o problematiku autorských práv, videoklip je možné užít pouze nevýdělečným způsobem, a to výlučně za účelem propagace České republiky v zahraničí.

V případě, že máte zájem o promítání offline (tedy ze stažené kopie videoklipu), je nutné uzavřít s MZV podlicenční smlouvu. Za tímto účelem:

  1. vyplňte a podepište přiložený dokument a 
  2. zašlete jej ve 2 vyhotoveních v zalepené obálce nadepsané „Videoklip-podlicence“ na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor veřejné diplomacie, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1.

Podpisem smlouvy rovněž poskytujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováváním osobních údajů Ministerstvem zahraničních věcí pro účely poskytnutí podlicence.

přílohy

Podlicenční smlouva - formulář - CZ 106 kB pdf (Acrobat dokument) 1.2.2017

.