Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář pro zástupce ukrajinské státní správy ke sdílení českých zkušeností z přístupového procesu do EU

 

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj zorganizovalo 29. 11. 2023 online seminář pro ukrajinské státní úředníky na téma přístupový proces k EU. Ukrajina je kandidátskou zemí a očekává rozhodnutí o zahájení přístupových jednání, které může učinit Evropská rada již na svém prosincovém zasedání (14. – 15. 12. 2023). Cílem semináře bylo sdílet české zkušenosti s přístupovým procesem před vstupem Česka do EU v roce 2004 a také v roli člena EU, který může pomoci při přípravě na vstup do EU již nyní.

Semináře se zúčastnilo přes 110 zástupců ukrajinské státní správy. Rozdělen byl do tří bloků a věnoval se oblastem, které byly společně s ukrajinskou stranou identifikovány jako důležité v této fázi předvstupního procesu.

V rámci prvního bloku se pan Tomáš Přenosil z Odboru kompatibility Úřadu vlády zaměřil na vysvětlení mechanismu implementace EU legislativy v ČR a fungování hlavní databáze pro tyto účely ISAP. Paní Marie Perglerová z  Odboru enviromentálních podpor rozvoje venkova Ministerstva zemědělství sdílela české zkušenosti s implementací Společné zemědělské politiky, neboť zemědělství bude pro Ukrajinu jednou z nejkomplexnějších kapitol v rámci přístupového procesu. Další náročnou oblastí bude kohezní politika. Tomuto tématu se blíže věnoval pan Jakub Bělohlávek z Odboru řízení a koordinace programů EU Ministerstva pro místní rozvoj.

Ve druhém bloku se pan Jiří Jílek z Odboru politik Evropské unie Ministerstva zahraničních věci podělil o zkušenosti s přístupovým procesem zaměřené na strukturu a fungování vyjednávacího týmu, strategii vyjednávání, těžkosti v přístupovém procesu a na způsoby řešení a nakonec na přechodná období a poučení z nich.

Poslední blok byl věnován aktuálním tématům týkajícím se procesu rozšiřování EU. Paní Eva Húsková z Odboru komunikace Úřadu vlády se zaměřila na téma komunikační strategie. Srovnala situaci v této oblasti před vstupem ČR do EU a nyní. Dále představila, jak komunikace o EU funguje v rámci české státní správy, a nabídla praktické rady v této oblasti. Paní Ivana Tvrdoňová z Odboru evropské institucionální a právní podpory Úřadu vlády se věnovala tématu reforem EU, které se objevuje paralelně s tématem rozšiřování. Nakonec se pan Jílek věnoval tématu postupné integrace do EU.

Pro Česko představuje rozšíření EU je jednou ze zahraničněpolitických priorit. Ministerstvo zahraničních věcí aktivně asistuje kandidátským zemím v jejich cestě do EU prostřednictvím sdílení zkušeností. Během posledních měsíců roku 2023 Ministerstvo zahraničních věcí uspořádalo dva semináře pro zástupce moldavské státní správy, sdílelo své zkušenosti s přístupovým procesem na semináři Europea pro ukrajinské úředníky a s aproximací unijního práva na semináři Úřadu průmyslového vlastnictví pro černohorské kolegy.

.