Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tisková konference ministra Svobody a koordinátorky Hřebíčkové

 

13. 5. 2003 - Přepis tiskové konference ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody a české koordinátorky v Úřadu pro rekonstrukci a humanitární pomoc v Iráku Janiny Hřebíčkové (15.5.2003)

Tiskový mluvčí Vít Kolář

Dobrý den, vítám Vás na tiskové konferenci v předsálí Masarykova bytu. Vítám tady místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobodu a českou koordinátorku v úřadu ORHA paní Janinu Hřebíčkovou.

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

Dobrý den, dámy a pánové. Jak víte, vláda minulý týden schválila částku 20 milionů korun určenou pro osoby, které budou působit v úřadu ORHA. Včera vláda schválila další dokument, který se týká následného zapojení ČR do programu poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky. Tento dokument obsahuje velmi důležitou skutečnost, že se uvolňují další finanční prostředky, a to 120 milionů korun na tento rok, 200 milionů na rok 2004 a 200 milionů na rok 2005. Tyto peníze jsou určeny na zahájení rekonstrukce a obnovy Iráku. Důležité je také sdělení, že ne všechny projekty budou kryty ze státního rozpočtu, ale budou financovány i z jiných zdrojů. Každý projekt bude ještě speciálně schvalován vládou.
Zároveň vláda na svém včerejším zasedání zřídila mezirezortní koordinační komisi pro koordinaci vnějších politicko-hospodářských vztahů v Iráku, jejímž předsedou jsem byl jmenován. Tato komise bude plnit svůj úkol od samého počátku založení, protože začneme mimo jiné i tím, že budeme sestavovat tým lidí, který bude vyslán do Iráku. Z toho vyplývá jednoznačná vůle ČR pokračovat v nelehkých podmínkách v úsilí, které směřuje k rekonstrukci a humanitární pomoci Iráku. To znamená, že nejde jenom o podnikatelské aktivity. Vyslaní lidé budou muset splnit i mnohé další úkoly, protože Irák musí začít fungovat jako normální země s fungující administrativou, školstvím, zásobováním, zdravotnictvím a centrálními i regionálními administrativními orgány. Takže jde o více úkolů než o pouhou ekonomickou obnovu, byť ta sama o sobě má mimořádnou důležitost.
Jak víte, ČR má na co navazovat. Máme s Irákem dlouhodobé vztahy, naši lidé znají dobře prostředí, účastnili se mnoha projektů v minulosti a je potřeba v této tradici pokračovat. Poslední skutečnost, kterou chci zdůraznit je, že toto vše zároveň znamená, že se ČR musí zúčastnit mezinárodních stabilizačních sil v Iráku. Bez zajištění bezpečnosti nemůže fungovat ani naše účast na obnově a humanitární pomoci Iráku, protože koalice střeží určité objekty a zajišťuje bezpečnost na určitých místech, ale o naši bezpečnost a obecně o bezpečnost Iráku se musí podělit celé mezinárodní společenství. Z tohoto důvodu vláda nepochybně požádá PSP o vyslovení souhlasu s tím, aby ČR měla plnou účast v mezinárodních stabilizačních silách, což je nutnou podmínkou naší plnohodnotné účasti v celém projektu.
Naše ministerstvo disponuje objemnou nabídkou vhodných a způsobilých kandidátů, kteří jsou připraveni participovat na obnově Iráku, ale i pomoci českým firmám. Je třeba ovšem zdůraznit, že tito lidé musí splňovat velmi přísná kritéria, týkající se jejich způsobilosti, odbornosti i jazykové vybavenosti. Nepochybně nesmíme zapomenout, že jdou do jiné země, kde je potřeba, aby každý vyslaný člověk byl odsouhlasen iráckou stranou. Tím chci říci, že pokud se osoba X z města Y nabídne a je způsobilá, tak to ještě neznamená její vyslání, protože záleží na souhlasu Irácké republiky. Tímto chci zdůraznit, že zmíněná kritéria jsou mnohovrstevná a že nejde pouze o naše rozhodnutí.

Česká koordinátorka v ORHA Janina Hřebíčková

Dobrý den, děkuji panu ministrovi za úvodní slovo, ve kterém v podstatě shrnul veškerá politicko-bezpečnostní kritéria nutná k tomu, aby naše účast v novém úřadu ORHA v Bagdádu mohla operativně fungovat. Společně s pracovníkem z odboru Blízkého východu jsem teď byla tři dny v Bagdádu a chtěla bych vám nastínit význam organizace v nejbližších měsících. Momentálně je ORHA organizací shromažďující odborníky, kteří mají pomoci při humanitární obnově Iráku a napomáhat při vyslání expertů, kteří by pomohli svým know-how a zkušenostmi. To znamená, že tým odborníků v první fázi není týmem obchodníků. Samozřejmě je podnikatelská sféra velice důležitá a podle mého názoru k ní dojde po té první fázi. S tím každý počítá, ovšem nejdříve budeme muset získat kredibilitu a prosadit se na místech civilní a státní správy tak, aby nám nejen ORHA, ale i nová irácká vláda mohli věřit natolik, že by došlo k zahájení obchodní výměny mezi ČR a Irákem.
Bylo by dobré zmínit již medializovanou zprávu o tom, že prezident Bush vyměnil určitou část svého stávajícího vyslaného personálu, což svědčí o změně koncepce samotné ORHA. Důležité pro nás je, že naši odborníci, kteří budou tento týden s největší pravděpodobností vybráni, se budou na začátku dělit do dvou oblastí. Budou pracovat a budou vysíláni do terénu, o čemž bude rozhodovat vedení ORHA a Iráčané, a to na základě našeho doporučení. Druhá oblast vyslání našich odborníků bude zaměřena na funkce expertů a poradců na ministerstvech a úřadech státní a civilní správy. To znamená, že všichni lidé musí být kromě splnění požadavků na kvalifikaci a flexibilitu připraveni na velmi těžké pracovní i životní podmínky. Budou muset být připraveni na to, že budou dávat rady Iráčanům, jak na to. Budou to lidé, kteří budou muset být operativní, rychlí a budou muset pracovat přímo v terénu a být v neustálém kontaktu s nově se měnícími složkami v nové irácké struktuře.
Ještě by Vás asi zajímalo to, kam budeme v první fázi vysílat odborníky kromě ministerstev a Basry, kde jsou nejvíce zapotřebí. Basra je včleněna do nového čtyřregionálního jižního lokálního místa, kterému teď velí nový dánský diplomat Olssen. Všichni tito lidé budou vysíláni v první fázi právě tam a nejvíce by pravděpodobně zastupovali profesionální oblasti petrochemie, zavlažování, školství, zdravotnictví a energetiky.
Co se týče ministerstev, tak ministr obrany Tvrdík vedl jednání s generálem Garnerem a jeho hlavními zástupci v Basře na letišti těsně před tím, než jsme odletěli do Bagdádu. Tam bylo předběžně domluveno, že naši zástupci budou pravděpodobně působit jako poradci na ministerstvech obrany a vnitra, a to až ve stabilizované situaci. Kromě těchto dvou ministerstev se samozřejmě budeme snažit dát naše lidi do oblastí, které se nám jeví jako nejvýhodnější i z irácké strany, což je opět zavlažování, ropa, průmysl, minerály a elektřina, a to jak v centrálním Iráku, tak v celé zemi.
Také byste měli vědět, že ORHA i samotní Iráčané kladou důraz na dvě další oblasti. Jednak oblast mediální, protože bez demokratizace médií a celoirácké mediální politiky a struktury nelze úspěšně dojít k národní politické demokratizaci. Bude vytvořeno tzv. Iraqi Media Forum, kam bychom asi také vyslali jednoho našeho zástupce. Kromě toho bude ještě v nejbližších dnech vytvořeno Irácké fórum, a to po zkonkretizování vlády. Bude to fórum sdružující představitele všech vládních i nevládních organizací s úkolem kontrolovat činnost ministerstev.
Podle mého názoru je zajímavý i stručný pohled na věc prozatímního způsobu života v oblasti. Lidé spějí v místnostech po deseti až dvaceti, bez jediného kusu nábytku. Spí se na palandách nebo rozkládacích lehátkách se spacáky. Je to vyloženě provizorní vojenské životní prostředí. V budově starého Saddámova paláce, kde ORHA sídlí, neteče zatím stále voda. Systém osobní hygieny je takový, že ženy se sprchují večer od sedmi do devíti a muži od devíti do jedenácti a potom je ještě možnost ráno od šesti do sedmi nebo od pěti do šesti. To je jen tak pro ilustraci, aby lidé věděli, do čeho jdou. Co se týče pracovních podmínek, vůbec není automatické, že by někdo přišel a měl tam kancelář vybavenou veškerými pomůckami, stoly, židlemi, počítači apod. To neexistuje, bude se to teprve vytvářet a budeme rádi, když čtyři nebo pět lidí bude pracovat u jednoho počítače. Komunikace z budovy paláce je zatím naprosto neexistující, všichni používají satelitní telefony a s těmito telefony je nutné vstoupit do venkovního určitého trojúhelníku na trávníku, kde je signál a odtud mohou zavolat. Takže tímto jsou pracovní podmínky dosti ztížené. Před třemi dny se zavedla docela jednoduchá snídaně pro všechny, kdo žijí a pracují v paláci a také docela slušná večeře. Nicméně do doby, než se toto stalo, tak se jedly tzv. Meal Ready to Eat, což jsou typické americké vojenské balíčky. Jediné, čeho je v paláci dostatek, jsou vody ve velkých umělohmotných lahvích, takže pitná voda je.

Dotaz ČTK

Pane ministře, jak by měla vypadat česká účast ve stabilizačních silách, co se tedy bude ve vládě navrhovat? Uvažuje se také o otevření ambasády v Bagdádě?

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

Na druhou otázku odpovídám ano, uvažuje se. A zároveň sděluji, že ty věci se podmiňují. To znamená, že na Ministerstvu obrany se v těchto dnech připravuje dokument pro nejbližší zasedání vlády. Vláda ho projedná a postoupí Poslanecké sněmovně a Senátu k rozhodnutí, protože k tomu potřebujeme nový mandát a bez něj můžeme těžko vyslat naše lidi na úřad, aniž by byla zajištěna jejich bezpečnost. Zatím je jejich bezpečnost zajištěna tím, že jsou střeženi několika vojáky a to je bezpečnost, na kterou nelze spoléhat dlouhodobě a už vůbec to není jistou bezpečností pro naše občany. Takže ty věci se podmiňují. My jsme připraveni, můžeme obsadit úřad okamžitě, ale skutečně teď záleží na otázce bezpečnosti. My máme lidi vybrány a mohou nastoupit v zásadě v řádu dnů. Jména vám samozřejmě neřeknu. Kdo bude vedoucím úřadu v Bagdádu, vám oznámíme těsně před odjezdem těchto lidí, ale jsou už vybráni.

Dotaz MF Dnes

Znamená naše účast ve stabilizačních silách, že bude chráněna naše ambasáda?

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

To je ještě otázkou politického jednání, protože potřebujeme, aby sněmovna vyslovila s tímto souhlas. Je to otázka pro ministra obrany, protože zřejmě půjde mimo jiné o vojenskou policii. Zároveň je ale potřeba dohody mezi ministerstvy vnitra a obrany, protože máme také Policii ČR, tudíž musí dojít k vnitropolitické dohodě, abychom na toto téma nevedli kompetenční konflikt. To znamená, žr to bude vojenská policie nebo Policie ČR, ale o tom se teď vede intenzivní jednání, takže nechci říkat žádná čísla.

Dotaz Právo

Paní Hřebíčková, zajímalo by mě, jak ORHA hodlá postupovat proti politickým silám v Iráku, které považují přítomnost cizinců za okupaci? Pane ministře, v jaké formě je dnes Irák zastoupen v ČR a eventuelně jak to bude vypadat do budoucna?

Česká koordinátorka v ORHA Janina Hřebíčková

Právě proto, že se tato otázka zatím nezdařila zcela úspěšně vyřešit, tak došlo k výměně na vysoké úrovni a nový představitel pan Bremer, který je nejen zkušený diplomat, ale i zkušený odborník z protiteroristické jednotky a z oddělení, které je právě jak pod Pentagonem, tak pod State Departmentem, tam určitě přijde s novou politikou v tomto směru. Ale důležité je asi říci, že zatím, protože se jedná o humanitární obnovu a o přípravu rekonstrukce a přípravu nové vlády, všichni jsou v tomto zajedno a spolupracují. Druhou otázkou je, jaké budou reakce v ulicích, až se situace znormalizuje. Časem uvidíme, jaká nová koncepce se bude uplatňovat.

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

Irácký zastupitelský úřad je stále v ČR s určitým počtem diplomatů, který není plnohodnotný, protože někteří diplomaté opustili ČR. Jak to bude vypadat v budoucnu záleží na tom, kdy bude vytvořena ústřední vláda, která převezme moc v Iráku, protože teprve s ní můžeme komunikovat i o obsazení našich úřadů. Zatím se na stavu věci nic nezmění. Teď čekáme na vytvoření zřejmě dočasné prozatímní vlády, ačkoliv by bylo samozřejmě lepší, aby byla co nejdříve ustanovena vláda definitivní coby ústřední autorita, se kterou lze o tomto jednat. V současné době nevedeme s místními iráckými diplomaty žádná jednání.

Dotaz MF Dnes

S kým z irácké strany budete jednat o vyslání našich lidí do Iráku? Jaké by mělo být naše zastoupení v Iráckém fóru?

Česká koordinátorka v ORHA Janina Hřebíčková

Aby nedošlo k nedorozumění, neznamená to, že tu budeme čekat na schválení z irácké strany. Až do Iráku pošleme naše odborníky, vyjádří se irácká strana k jejich profesionálnímu a regionálnímu umístění. Co se týče Iraqi Media Forum, tak to je zatím v zárodku, je to pouhá vize, která se bude rozvíjet na základě požadavků amerického ministerstva zahraničí, obrany, iráckých exilových skupin a nově vytvořených iráckých vládních struktur. To zatím nefunguje, stejně jako Iraqi Forum. Důvodem je, že stále ještě není vytvořená irácká vláda, tedy hlavní struktura, takže ani ty nižší struktury nemohou fungovat. Nicméně dobré je to, že už existují takové myšlenky.

Dotaz

Jaká bude Vaše role v Iráku a jaké budete mít pravomoci? Neobáváte se, že české firmy opět vyklidí pole stejně jako při rekonstrukci jiných válkou postižených oblastí, jako např. v Perském zálivu za první války nebo v Bosně?

Česká koordinátorka v ORHA Janina Hřebíčková

Moje působení v ORHA zatím vypadá tak, že já stejně jako ostatní odborníci a zástupci národních týmů změním pozici i podle požadavků vedení ORHA a podle našich požadavků podle toho, jak se bude měnit politika v ORHA. Zatím je moje funkce taková, že jsem mezičlánek mezi vedením ORHA a ČR, tedy naším MZV a mám za úkol účastnit se všech jednání, snažit se prosadit naše kvalifikované odborníky na patřičná místa. Pokud se mi to nepodaří, tak to může být ovlivněno více faktory. Mám spolu se zástupci ORHA jednat i s iráckými představiteli. Nicméně podle generála Garnera a jeho zástupce pro vztahy s mezinárodními společenstvími generála Crosse se může situace změnit. Mými dalšími úkoly je informovat MZV o situaci v Iráku, koordinovat práci a působení odborníků v Iráku. Uvažujeme o systému porad, přestože komunikace z Iráku je nesmírně složitá z technických i bezpečnostních důvodů. ORHA všechny národní koordinátory považuje zároveň za experty na určitou problematiku, takže v mém případě se zřejmě budu podílet i na práci buď v novém iráckém kabinetu nebo v Iraqi Media Forum či Iraqi Forum. Samozřejmě se situace může změnit.
Co se týče druhé otázky, národní představitelé v ORHA nejsou v Iráku proto, aby zařizovali obchodní mezinárodní transakce. Naopak budeme vytvářet podmínky pro to, aby ti kvalifikovaní a schopní podnikatelé našli vhodné irácké obchodní partnery. Je nutné, aby se i naše podniky samy aktivně zapojily do rekonstrukce a využily této příležitosti. Konkurence je obrovská a tradiční kontakty nebudou stačit k tomu, aby naše firmy uspěly.

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

V otázce politické podpory je potřeba využít pozice, kterou ČR má, a to vzhledem k naprosto jasné, zřetelné, konzistentní a předvídatelné pozici MZV po celou dobu irácké krize. Myslím si, že výchozí pozice ČR není špatná a je třeba toho maximálně využit. To neznamená pouze působení na území Iráku, působení v organizaci ORHA. Znamená to působit velmi intenzivně prostřednictvím našich ZÚ ve Washingtonu a Kuvajtu, což jsou důležité úřady. Samozřejmě je nutné jednat i s ostatními subjekty, které budou v budoucnu hrát důležitou roli, ať už je to Evropská komise, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OSN a další. Naši diplomaté mají naprosto jasné instrukce být maximálně aktivní v této věci a vytvořit prostředí pro to, aby se ČR stala plnohodnotným partnerem v procesu obnovy a abychom tak pomohli našim podnikům. Naše výchozí pozice je dobrá nejen z hlediska politického postoje k irácké krizi, ale i z hlediska minulosti, kdy jsme měli velmi úzké kontakty s Iráckou republikou, kdy se náš obchod rozvíjel. Ještě v roce 1990 se jednalo o 80 milionů dolarů, dnes se objem pohybuje v řádu statisíců dolarů, mimo jiné kvůli rozhodnutí irácké vlády. Až skončí proces, uvidíme, jak byl úspěšný. Zatím děláme všechno pro to, abychom byli úspěšní a zapojili se do procesu obnovy. Dosavadní vývoj lze hodnotit pozitivně, ale soutěž je těžká. My v ní musíme obstát a hodnotit ji budeme teprve až uvidíme výsledky. Do té doby je to pouze spekulace.

Dotaz Prague Post

I`d like to know what your opinion is on the international criticism that has been lobbied at the US for not securing the country further and what kind of an impediment that provides for your work. In addition, there is much attention being paid to ayatohlah coming beck and an Islamic movement one can not know whether it is democratic or not and whether that provides obstacles to your work.

Česká koordinátorka v ORHA Janina Hřebíčková

The reason why president Bush has decided to change the vast majority of the people who are working in the management of ORHA is also this one. The security has not been established fully and properly, however, I must say that these people had only three weeks and my personal view is that taking into consideration three weeks after the war, I am not sure what other body military or political can do the job well.
Concerning myself and my work in ORHA, I would say that from the security point it is very difficult if the Americans can not provide us whit the security, because it is not enough at all to secure the building where we are living and working. This means that you find yourself in a cage and you cannot get out of it. I am not speaking about the fact that you are not able even to organize meetings. Of course, if you are having a high political meeting, they will organize transport, however it can be done in a professional way because you always have to take into consideration the needs of others.
That's why I think that the option that the Minister of Foreign Affairs is going to choose that Czech forces will be protecting us and will be providing us with the mobility. This would have two impacts. One would be security and the second one will be, that they will enable to do the job in a more professional way.

Dotaz TV Prima

Jak vnímáte obavy českých firem, že finanční pomoc vyčleněná státem přišla pozdě. V tuto chvíli už mají americké a britské firmy rozdělené zásadní oblasti, do kterých bychom také rádi vstoupili. Je pravda, že existuje seznam českých firem, které mají šanci zúčastnit se ekonomické obnovy Iráku?

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

Právě proto, že ještě neexistuje reálný partner, se kterým bychom uzavírali kontrakty, tak neplatí, že by některé firmy na území Iráku měly už dnes dojednány kontrakty a tudíž byly úspěšnější než české firmy. Neexistuje partner, se kterým by bylo možné uzavřít tu smlouvu, kdo by zaplatil, jak by byla zajištěna platba, kdo by pojistil celý kontrakt. Tyto souvislosti je třeba vzít v úvahu, protože jde o velké zakázky. Proto je dnes klíčová role úřadu ORHA, USAID a firma Bechtel, která je určena k registraci firem. My děláme vše pro to, aby nástup českých firem byl dobrý.
Pokud jde o seznam v ČR, jedná se o něm s MPO a je potřeba věci koordinovat, protože je potřeba posílat ty firmy do oblastí, kde máme skutečně reálnou šanci na úspěch. Je potřeba toto vzít v úvahu, abychom nesoutěžili v mnoha oblastech a pak se ukázalo se, že konečný výsledek není dobrý. Musíme koordinovat věci tak, aby naše firmy byly úspěšné. Nejedná se tedy o žádnou selekci nebo diskriminaci, ale je to koordinovaný přistup, který se probíhá v ČR za pomoci MPO. Jsme přesvědčeni, že naše firmy nejsou poškozeny. Naopak přístup, jenž volíme, přístup jasných kroků a komunikace s úřady, které budou o věcech rozhodovat, je správným postupem.

Dotaz

K čemu konkrétně jsou určeny finanční prostředky uvolněné vládou na program rekonstrukce?

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

To jsou uvolněné prostředky ze všeobecné pokladní správy s tím, že budou zpracovány konkrétní projekty. Tyto konkrétní projekty budou předloženy do vlády cestou dohody MPO a MZV. Znovu je budeme předkládat do vlády a ta rozhodne, které projekty se budou realizovat. Samozřejmě, že se zatím jedná o omezený finanční rámec, ale financování bude dvojí. Jedná se o účast firem se stoprocentní finanční podporou státu, popřípadě nějakou částečnou podporou, kofinancování a hledání dalších finančních zdrojů. Nežijeme v iluzi, že všeobecná pokladní správa je dostatečná rezerva pro obnovu celého Iráku.

.