Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tisková konference ministra C. Svobody k odebrání určení k seznamování s utajovanými skutečnostmi pro J.Kavana

 

(26.5.2003)

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Dámy a pánové, na věc se přišlo teprve po mém nástupu do funkce ministra zahraničních věcí, respektive poté, co jsem nově obsadil funkci ředitele Odboru zvláštních úkolů, kdy nastoupila paní Kozelková. Lze říci, že v letech 1999 až 2002 Jan Kavan podepsal běžně prohlášení, že po prostudování skartoval utajované spisy, a to spisy vyhrazené, důvěrné i tajné. V tomto období jde celkem o 385 spisů. Zjistili jsme však, že tato prohlášení nejsou pravdivá. Velké množství těchto spisů resp. jednacích čísel bylo dohledáno. Podařilo se, a to odhaduji, dohledat zhruba dvě třetiny těchto spisů.

V tomto smyslu došlo k porušení postupu statutárního orgánu Ministerstva zahraničních věcí, protože podle zákona je statutární orgán povinen oznámit písemně NBÚ skutečnosti a zároveň opatření, která učinil pro to, aby se tato skutečnost neopakovala. Tato prohlášení byla podepisována každý rok, aniž by to bylo oznámeno NBÚ a aniž by se přijala opatření, aby se tato praxe v budoucnosti neopakovala.
Z tohoto důvodu byla věc oznámena NBÚ dne 10. dubna 2003 a oznámení bylo doplněno ještě 28. dubna 2003, protože jsme objevili nejprve jeden seznam, a dále jsme našli ještě další seznamy. Proto tedy to původní oznámení bylo doplněno. Dne 11. dubna odebrala ředitelka OZÚ Janu Kavanovi určení k seznamování s utajovanými skutečnostmi stupně "vyhrazené", neboť došlo k porušení povinnosti určené osoby dodržovat ochranu utajovaných skutečností podle zákona.

Zároveň jsme se s NBÚ dohodli, že NBÚ provede prověrku na našem ministerstvu, ta v současné době už probíhá, a to důslednou prověrku, abychom zjistili, jaký je stav věci na celém našem ministerstvu. Byl prověřen i můj sekretariát, ale podle mých informací tam nedošlo k žádnému pochybení. Jan Kavan se tedy může seznamovat s utajovanými skutečnostmi jako poslanec, jinak jsme však oznámili vedoucímu naší mise v New Yorku a ještě na některé další úřady skutečnost, že Jan Kavan není určen k seznamování se s utajovanými skutečnostmi.
Někteří z Vás by se mohli zajímat, o jaké informace šlo. Jednalo se o spisy různého charakteru od běžných šifer, zpráv velvyslanců, např. o záznam rozhovoru s Vladimírem Železným, nebo některé dokumenty týkající se NATO. Mluvím o těch, které se neobjevily. Oceňuji celé ministerstvo, že se tato informace nedostala na veřejnost z našeho ministerstva, protože jsme to nepovažovali za správné i vzhledem k tomu, že Jan Kavan právě plní funkci předsedy Valného shromáždění OSN. Informace se dostala na veřejnost přes pana poslance Klase, ale alespoň teď tuto věc otevírám naprosto zřetelně a jasně. Naše ministerstvo okamžitě konalo a okamžitě učinilo to, co mělo učinit podle zákona a také se tak stalo.


Dotaz Mf Dnes

Mohl byste být konkrétnější, o jaký typ tajných dokumentů se jednalo? Znamená tedy odebrání bezpečnostní prověrky Janu Kavanovi, že už nemůže být zaměstnancem MZV a tudíž nebude dále placen?

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Určení bylo Janu Kavanovi odebráno nikoli z toho důvodu, že by šlo o jeden konkrétní spis. To je sice vážné, ale avšak ne rozhodující. Podstatná je však skutečnost, že to byla dlouhodobá praxe, která trvala od roku 1999 do roku 2002 a nebyla nahlášena, náprava nebyla učiněna a navíc, prohlášení, jenž byla podepsána nebyla pravdivá. Toto jsme tedy vzali v úvahu. Nebudeme posuzovat jednotlivé spisy, to není úkol pro MZV, ale pro NBÚ. Jeho pracovníci také už zahájili správní řízení s Janem Kavanem. Důvod, proč my jsme toto učinili, je ten, o němž jsem právě mluvil: časová řada, neoznámení NBÚ, nezjednání nápravy, pokračování v této praxi nakládání s utajovanými skutečnostmi a nepravdivost podepsaných prohlášení.
Pokud jde o pracovní poměr, respektujeme skutečnost, že Jan Kavan je předsedou Valného shromáždění OSN. Jeho pracovní poměr na MZV zřejmě skončí ke dni ukončení jeho současné funkce. Běžný postup by musel být takový, že by pracovní poměr se zaměstnancem byl rozvázán okamžitě. Podmínkou zaměstnání na MZV je mít toto prověření a pokud jej někdo nemá, nemůže na MZV pracovat, a to v jakékoli funkci, počínaje kuchařem a konče náměstkem ministra. Ministři pak mají prověření ze zákona. Já osobně mám i bezpečnostní prověření, které jsem si nechal udělat ještě před nástupem do funkce, takže splňuji obě tato kritéria.

Dotaz BBC

Jak správně vypadá procedura nakládání se utajovanými spisy? Co s nimi měl Jan Kavan po přečtení udělat?

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Pokud jde o daný postup, tak stav je takový, že listina přijde do sekretariátu, je zapsána do příslušné evidenční knihy. Ministr dostává v obálce utajované skutečnosti, přečte si text, zapíše, že si jej přečetl a odevzdá jej zpět sekretariátu. Sekretariát zapíše, kdy spis převzal zpět od ministra a okamžitě jej ukládá na příslušné místo, většinou na spisovnu.
Nikdo však nemůže limitovat ministra, jak dlouho si listinu ponechá k prostudování. Musí ji však mít uloženou v trezoru nebo na jiném bezpečném místě, aby se s ní nikdo cizí nemohl seznámit. Osobně tu nemám žádný trezor, odevzdávám tedy spisy okamžitě zpět sekretariátu a pokud si je chci znovu prostudovat, opět o ni požádám.
Teď tedy probíhá prověrka NBÚ a rád bych, aby nám NBÚ sdělilo, zda se v našem současném systému objevila nějaká chyba a aby se do budoucna neopakovala. Zarážející je na celé věci fakt, že pokud by se něco podobného stalo mně, tedy, že bych něco ztratil a následně by se to objevilo, tak bych asi udělal taková opatření, aby se to příště neopakovalo. Tato praxe však na MZV běžela po celou dobu výkonu funkce Jana Kavana.
Znovu oceňuji, že se tato informace nedostala na veřejnost z MZV, ale když už se tak stalo, není důvod ji nevysvětlit. To, co Vám zde nyní sděluji, nepatří mezi klasifikované informace. Ověřil jsem si to na našem Odboru zvláštních úkolů.

Dotaz ČRo 1 - Radiožurnál

Pane ministře podle Vašeho popisu je jasné, že existují záznamy o tom, kde spisy po ministerstvu pohybují. Kde jste tedy zmíněné spisy našly?

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Našly se po ministerstvu. Já jsem je osobně nehledal na jednotlivých místech, ale byly dohledány, a to o lecčems svědčí. Nechci nikoho podezírat, zda dával některé spisy mimo úřad, či zda se některé utajované skutečnosti dostaly do rukou nepovolaných osob. Minimálně to však svědčí o tom, že spisy, které mají být v regulovaném režimu se pohybovaly v nějakém paralelním režimu na MZV. Měli je v rukou ti, kteří je možná měli mít nebo neměli mít a spisy se museli dohledávat. Česky se tomu zkrátka říká minimálně nepořádek.

Dotaz Prima

Dá se říci,že se ze strany Jana Kavana jednalo o záměr nebo pouze o nedbalost?

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

To je věc, kterou mohu těžko sdělit. Jaký má kdo úmysl, to je pouze v jeho hlavě a podle toho člověk jedná buď s úmyslem nebo z nedbalosti. Jaké jsou však další dopady, to není jisté, to se bude teprve vyšetřovat prostřednictvím NBÚ popřípadě jiného orgánu. Já konstatuji pouze fakta, která nastala.

Dotaz Právo

Pane ministře, pokud jste informoval naši Stálou misi v New Yorku, můžete mi vysvětlit, jaká bude dále běžná praxe? Co to bude pro Jana Kavana znamenat?

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Vůbec nic zvláštního se neděje. Jan Kavan nezastupuje ČR. Nepotřebuje dostávat žádné pokyny ani instrukce, či materiály z MZV, protože nezastupuje ČR. Je předsedou Valného shromáždění OSN. Zájmy ČR zastupuje Stálá mise v New Yorku, v jejímž čele je pan velvyslanec Hynek Kmoníček. Ten zastupuje zájmy ČR a má právo se seznamovat se skutečnostmi potřebnými k výkonu této funkce.

Dotaz ČRo 1 - Radiožurnál

Jak probíhá finální proces skartace?

Tiskový mluvčí MZV Vít Kolář

Předpokládám, že otázky spisového řádu Vám zodpoví NBÚ, je na to patřičný zákon. To jsou detaily, se kterými se nemá smysl tady seznamovat.

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Myslím, že technické věci typu, kdo u toho stojí, kam se to ukládá, zda se to pečetí a co se s tím dělá, to se skutečně zeptejte odborníků.

Dotaz ČRo 1 - Radiožurnál

Někdo přece musel vědět, že ty materiály tam nepřišly?

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Je možné, že určitá skartace probíhá i u nás, to skutečně nevím, nejsem odborníkem na tuto technickou záležitost. Je nutné, aby věci probíhaly podle zákona a podle pravidel a aby všichni zaměstnanci MZV dodržovali tato pravidla. Smyslem pravidel je, ze se informace, které jsou klasifikovány, se nesmějí dostat do nepovolaných rukou. Je nutné, aby se udělal pořádek v této věci a doufejme, že tam nebyl žádný úmysl předávat informace ještě dále mimo MZV.

Dotaz ČT

Nesrozumitelné

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

O celé situaci jsem informoval předsedu vlády. Dohodli jsme se, že bude lépe vyčkat do skončení mandátu Jana Kavana ve funkci předsedy Valného shromáždění OSN a poté s ním ukončit jeho pracovní poměr. Na základě skutečnosti, že Jan Kavan je řadovým zaměstnancem MZV, jsou mu vypláceny letenky do Prahy. Minulá vláda uvolnila finanční prostředky na výkon funkce předsedy Valného shromáždění OSN, a ty mohou být ze zákona vypláceny pouze zaměstnanci MZV nebo jiného ministerstva.
Jak už jsem říkal listiny, jež byly skartovány a nebyly nalezeny, jsou různé. To, co se nenašlo byla široká škála informací. Opakuji, že však není v pořádku, že se tyto dokumenty nenašly.

Dotaz MF Dnes

Pokud Jan Kavan nemá bezpečnostní prověrku a nemůže být řadovým zaměstnancem MZV a vy ho přesto budete až do skončení jeho mise platit, znamená to, že poté po něm budete ty peníze vymáhat? Vytváří to totiž dojem, jakoby jste ho vypláceli neoprávněně, když nemá bezpečnostní prověrku nutnou pro to, aby mohl být zaměstnancem MZV.

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Situace není standardní. Jan Kavan je předsedou Valného shromáždění OSN. Nevykonává však žádnou práci pro MZV a není tedy seznamován s žádnými utajovanými skutečnostmi jakéhokoli režimu. Důvod, proč každý zaměstnanec MZV musí být prověřen, je skutečnost, aby se mohl seznamovat s utajovanými skutečnostmi podle jeho zařazení a podle výkonu funkce. MZV má však zájem, aby z této skutečnosti nevznikl velký problém, který by se pak probíral ve všech světových médiích, což už se asi stalo. Z tohoto důvodu jsme zvolili tuto v uvozovkách měkčí cestu, tedy ukončit pracovní poměr Jana Kavana ke dni skončení jeho funkce předsedy Valného shromáždění OSN, aby jméno ČR nebylo vláčeno v různých článcích a komentářích v médiích na této planetě.

Tiskový mluvčí MZV Vít Kolář

Rád bych upřesnil ještě jednu věc. MZV nemá informace, že by NBÚ neprověřil bývalého ministra zahraničních věcí Jana Kavana.

Ministr zahraničních věcí ČR C. Svoboda

Ano, tento proces stále běží, ale MZV mu odebralo svoji bezpečnostní prověrku. To však stačí k ukončení pracovního poměru.

.