Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Šrámek na Radě FAC
Foto: © Stálé zastoupení Brusel
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náměstek Šrámek na zasedání Rady EU pro zahraniční věci

 

V pondělí 22. ledna 2018 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC). K hlavním tématům Rady patřil návrh na vytvoření Evropské rozvojové banky, diskuse k „post-Cotonou“, situace v Libyi a blízkovýchodní mírový proces. Vedoucím české delegace byl náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek.

Jednání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie předcházela snídaně s prezidentem Evropské investiční banky Wernerem Hoyerem, v jejímž rámci byl projednán návrh na vytvoření Evropské rozvojové banky. ČR tento návrh vítá, protože jeho záměrem je podpoření aktivit ve prospěch rozvojové spolupráce a ekonomických vztahů EU s partnerskými zeměmi.

Na úvod jednání ministři přijali závěry Rady k Iráku, které potvrzují silné partnerské vztahy k této zemi, a to i v rámci vytvářené Strategie EU pro Irák. Jejím hlavním prvkem je zachování jednoty, suverenity a teritoriální integrity země a současně její etnické a náboženské diverzity.

Šéfové evropských diplomacií diskutovali mandát pro vyjednávání partnerství se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (post-Cotonou). Stávající Dohoda z Cotonou vyprší v roce 2020 a bude třeba najít nový rámec spolupráce mezi EU a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří. Nová dohoda by měla směřovat k větší rovnoprávnosti a sdílené zodpovědnosti obou stran, zejména v oblasti rozvoje. Tomu by mělo napomoci také uspořádání finančních nástrojů vnější spolupráce EU v rámci nové finanční perspektivy.

V debatě k Libyi podpořila ČR mírový plán, který prosazuje zvláštní zmocněnec generálního tajemníka OSN pro Libyi Ghassan Salamé, a který byl schválen také Radou bezpečnosti OSN. Plán by měl vést k legislativnímu zajištění parlamentních a prezidentských voleb a následně k přijetí nové ústavy. V souvislosti se situací v Libyi proběhla také diskuse k migraci. Ministři se shodli, že EU bude nadále v otázkách migrace spolupracovat ve formátu Africká unie-EU-OSN tak, aby došlo k uspokojivému řešení migrační krize v Libyi prostřednictvím dobrovolné návratové politiky i ke zlepšení podmínek uprchlíků na území Libye.

ČR podporuje snahy o zvládání migrace v regionu se zvláštním důrazem právě na Libyi. Zásadním nástrojem EU je v tomto směru operace SOPHIA, která má za cíl boj s pašeráky a obchodníky s lidmi v oblasti Středomoří. Od počátku této operace ČR poskytuje personál v počtu 5 osob a téměř jeden milion euro na výcvik příslušníků pobřežní stráže. Vedle operace SOPHIA Česko společně se zeměmi Visegrádské skupiny poskytne Svěřeneckému fondu pro Afriku prostředky ve výši 35 milionů euro, který zajišťuje projekt k ochraně hranic a zvládání migračních toků. ČR se na částce podílí 8,75 miliony euro.

Třetím tématem v diskusi byly vztahy mezi Izraelem a Palestinou v kontextu blízkovýchodního mírového procesu. ČR i nadále podporuje dvoustátní řešení na základě izraelsko-palestinských jednání. Jednota EU je v tomto ohledu pro nás zcela zásadní, zdůraznil náměstek Šrámek. Ministři jednali o dalších možnostech, jak napomoci naplňování mírovému procesu na Blízkém východě. Za velkou překážku dalších mírových jednání považuje EU nejednotnost palestinského politického vedení a činnost paralelních správních struktur na Západním břehu (Fatah/Organizace pro osvobození Palestiny, OOP) a v pásmu Gazy (Hamás).

Itálie na okraj jednání Rady FAC představila priority italského předsednictví v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a proběhla rozprava o napjatých vztazích Ruska s ostatními členskými zeměmi Rady Evropy. Vedle snahy umožnit ruským delegátům návrat do Parlamentního shromáždění Rady Evropy musí dle názoru ministrů pokračovat také výzvy a tlak na Rusko k dodržování mezinárodního práva a mezinárodních lidskoprávních závazků, a to ve vztahu k Ukrajině, Krymu i k vlastním občanům.

.