Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Závěry mezinárodní konference Kybernetické výzvy a hrozby –CYBER

 

Na mezinárodní konferenci “Kybernetické výzvy a hrozby – CYBER”, organizované dne 14. listopadu 2008 MZV ČR a MV ČR se sešli bezpečnostní experti z ČR, Francie, Německa, Spojeného království, Nizozemska a dalších zemí, aby sdíleli své zkušenosti a poznatky v oblasti předcházení a řešení zneužívání internetu k nelegálním aktivitám, zejména k propagaci terorismu či extremismu. Závěry konference budou prezentovány během nadcházejícího předsednictví České republiky v EU.(13:30, 4.12.2008)

CYBER - konference 2008

Pátek, 14. listopadu 2008, 9:00
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
(Černínský palác, 1. patro, Loretánské náměstí 5, Praha 1)

ZÁVĚRY KONFERENCE A VYPLÝVAJÍCÍ DOPORUČENÍ

Na mezinárodní konferenci "Kybernetické výzvy a hrozby - CYBER", organizované dne 14. listopadu 2008 Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem vnitra České republiky se sešli bezpečnostní experti z České republiky, Francie, Německa, Spojeného království, Nizozemska a dalších zemí, aby sdíleli své zkušenosti a poznatky v oblasti předcházení a řešení zneužívání internetu k nelegálním aktivitám, zejména k propagaci terorismu či extremismu.


ZÁVĚRY KONFERENCE:

• Efektivní využívání informačních a komunikačních technologií neoddělitelně souvisí se svobodným přístupem k informacím, sdílením dat a zvětšením prostoru pro vzájemnou komunikaci. Naším úkolem je tyto výhody nijak neomezovat a zároveň zajistit bezpečné podmínky pro jejich fungování.
• Bezpečný kyberprostor je nezbytnou podmínkou rozvoje, týkajícího se všech obyvatel společného prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, a souvisejícího s koncepty e-Governmentu.
• V boji proti diametrálně odlišným hrozbám v kyberprostoru je možné využít řadu podobných či stejných postupů, nástrojů a metod (legislativní, organizační, technické či jiné povahy).
• V maximální míře je třeba využít už existujících nástrojů či mechanismů, respektive vyměňovat si zkušenosti o jejich využívání v jednotlivých členských zemích. Příkladem může být sdílení informací o praktických aspektech implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES o uchování údajů vytvořených nebo zpracovaných při poskytování veřejně dostupných služeb v odvětví elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí, kterou se mění směrnice 2002/58/ES.
• Boj proti ilegálnímu a nežádoucímu obsahu na Internetu nesmí zůstat pouze omezen na boj proti propagaci terorismu či extremismu (s důrazem na negativní potenciál radikalizaci a nábor členů extremistických a teroristických struktur).
• Využívání moderních technologií pro bezpečnost ale i bezpečné využívání moderních technologií je výzvou dnešní doby a je také jednou z priorit nadcházejícího Předsednictví České republiky v rámci Evropské unie.

DOPORUČENÍ:

• Zajistit společný postup EU v boji proti kybernetickým útokům vedeným proti jedné z členských zemí z prostoru mimo EU. Ten by měl zahrnovat nejen odsouzení takového činu, ale i posílení spolupráce se třetími zeměmi směřující k dopadení útočníka.
• Za účelem zajištění koordinovaného postupu vůči třetím zemím je nutné:

• Důsledně postihovat umístění nelegálního obsahu na internetu.
• Pokračovat v diskusi o nalezení alespoň dílčí shody o tom, co je "nežádoucí obsah".
• Dosažení shody o tom, jaký obsah nelze (z hlediska lidsko-právních důvodů) omezovat (např. politické proklamace).
• Využívat stávajících právních norem, resp. využívat vzájemné právní pomoci při potírání nelegálního/nežádoucího obsahu ve třetích zemích.

• Podněcovat výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci na mezinárodní úrovni. Jedná se o zintenzivnění mezinárodní spolupráce a odstraňování omezení týkajících se vyšetřovacích aktivit v kyberprostoru, specializovaného vzdělávání, aplikovaného výzkumu, respektive s ohledem na sdílení kapacit pro překládání obsahu nežádoucích či podezřelých stránek - zejména v méně frekventovaných jazycích).
• Prohlubovat spolupráci mezi zástupci veřejného a soukromého sektoru (tj. s poskytovateli internetových služeb). Je třeba zajistit, aby i internetoví provideři sami regulovali obsah hostovaných webových stránek.
• Zkoumat sociálně-psychologické faktory související s extremisty a teroristy operující v kyberprostoru. Hledat příčiny, a důsledky motivace extremistů a teroristů. Analyzovat metody mobilizace, radikalizace a rekrutace.
• Budovat vnitrostátní koordinační platformy, věnující se výměně klíčových informací mezi nejvíce zainteresovanými bezpečnostními složkami. Nezastupitelnou roli zde sehrává i napojení na platformy typu CSIRT/CERT.
• Školit operativní složky a pracovníky justice. Poskytnout kvalitní hardwarové a softwarové vybavení.
• Zlepšovat informovanost veřejnosti, poskytovat kvalitní informační servis - nabízení alternativy k extremistické a teroristické propagandě. Využívat k šíření osvěty médií.

Boj s nelegálním a nežádoucím obsahem na Internetu (ppt.prezentace)
Právní aspekty boje s extremistickou a teroristickou propagandou na internetu (ppt.prezentace)
Vybrané kybernetické aspekty konfliktu mezi Ruskou federací a Gruzií (soubor pdf))
Specifické problémy boje s kybernetickou kriminalitou (ppt.prezentace)

13:30, 4.12.2008

přílohy

Boj s nelegálním obsahem na internetu 4 MB ppt (Prezentace) 4.12.2008

Extrémistická propaganda na internetu 101 kB ppt (Prezentace) 4.12.2008

Rusko - kybernetické aspekty 417 kB pdf (Acrobat dokument) 4.12.2008

Boj s kybernetickou kriminalitou 802 kB ppt (Prezentace) 4.12.2008

.