Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní setkání MZV s reprezentanty regionů České republiky

 

Ve středu 11. června 2008 se na Ministerstvu zahraničních věcí uskuteční pracovní setkání se zástupci institucí působících v jednotlivých krajích, jehož účelem je navázání užších vazeb s cílem jejich zapojení do aktivit MZV ČR, realizovaných v rámci obchodně-ekonomické diplomacie a prezentace ČR v zahraničí. (15:22, 6.6.2008)

V rámci aktivit Ministerstva zahraničních věcí ČR vedoucích k posilování spolupráce s regiony ČR se dne 11. června t.r. v prostorách Černínského paláce uskuteční pracovní setkání se zástupci institucí působících na regionální úrovni.

Účelem setkání je navázání užších vazeb s jednotlivými regiony s cílem jejich zapojení do aktivit MZV ČR realizovaných v rámci obchodně-ekonomické diplomacie a prezentace České republiky v zahraničí. Proto byli vedle odpovědných zástupců krajských úřadů přizváni představitelé krajských hospodářských komor a regionálních rozvojových agentur a dalších institucí.

Ambicí tohoto setkání je identifikace příležitostí ke spolupráci, konkrétně nabídka regionům zapojit se do projektů na podporu ekonomické diplomacie a prezentačních aktivit. Dále budou regionům poskytnuty informace o státem sponzorovaných zahraničních veletrzích a výstavách, které agentura CzechTourism a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánují uskutečnit v roce 2009. Nedílnou součástí setkání bude informace o přípravě české účasti na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.

Rovněž tak zástupci regionů budou seznámeni s činností, resp. s možnostmi spolupráce s obchodně-ekonomickými úseky na velvyslanectvích České republiky v zahraničí.

15:22, 6.6.2008

.