Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Archiv

 

Do r. 2011 byl resortní výzkum podle zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, realizován v grantových programech „Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů“, resp. „Moderní společnost – vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů“ (od r. 2004). O námětech na vědecké projekty, o jejich vyhlašování, hodnocení a schvalování, resp. o čerpání účelových prostředků rozhodovala Vědecká rada, předvýběr projektů měla na starosti hodnotící komise.

Od roku 2012 je výzkum v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů financován z programů Technologické agentury ČR.

Podrobnosti o výzkumných projektech realizovaných v rámci vlastního programu ministerstva do r. 2011 naleznete zna webu MZV ČR/vědecké projekty.

.