Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Manažerský program

 

Manažerský program je zaměřen na prohloubení odborného vzdělávání diplomatických pracovníků MZV, kteří vykonávají řídící funkci nebo se na ni připravují. Jeho cílem je zejména získání manažerských a negociačních dovedností, jakož i aktualizaci a prohloubení znalostí z oblasti bezprostředně související s výkonem řídící funkce.

Program této diplomatické přípravy je stanoven individuálně na základě dosavadních zkušeností a prokázaných schopností jednotlivých diplomatů, jejich vzdělávacích potřeb, jakožto i vzdělávacích potřeb Ministerstva zahraničních věcí.

Podmínkou úspěšného absolvování programu je účast na přednáškách či seminářích z individuálně stanoveného vzdělávacího plánu. Mezi předměty nabízené v rámci Manažerského programu jsou například kurz manažerských dovedností, time management, asertivita, mediální praxe či finanční řízení zastupitelských úřadů.

Manažerský program zavedený v roce 2013 nahradil program Vyšší diplomatická příprava (DA2), jímž během jeho existence prošlo více jak 280 diplomatických pracovníků.

DIPLOMATÉ SE UČÍ KOMUNIKACI V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

diplomate_se_uci_komunikaci_v_krizovych

Další kurz Krizové komunikace vedený expertem Martinem Opatrným uspořádala Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí pro posluchače Manažerského programu. více ►

Média a diplomacie podle novináře Jana Rybáře

media_a_diplomacie_podle_novinare_jana

Trénink mediálních dovedností patří k základním pilířům Manažerského programu Diplomatické akademie MZV. I v akademickém roce 2013-2014 jej vyučuje dlouholetý novinář a fotograf Jan Rybář. více ►

.