Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Příprava na výběrová řízení do institucí EU

 

Příprava českých občanů na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Jednou z prioritních oblastí zahraniční politiky  České republiky je i posílení hlasu České republiky v institucích Evropské unie, vytvoření systému přípravy občanů do  institucí EU a podpora jejich žádostí o přijetí na konkrétní místa.

Diplomatická akademie byla proto pověřena přípravou  diplomatických pracovníků na výběrová řízení do Evropské služby vnější akce a zabývá se rovněž přípravou státních úředníků obecně do institucí Evropské unie.

Tato příprava je zaměřena především na předávání zkušeností, formou kulatých stolů, od českých expertů, kteří náročným výběrovým procesem v minulosti úspěšně prošli a mohou se tak se svými kolegy podělit o osobní poznatky. Druhou významnou komponentou je každoroční jednodenní seminář, jehož cílem je seznámit zájemce z české státní správy se systémem pracovních pozic a výběru kandidátů do evropských institucí. Uchazeči v něm získají také konkrétní informace o tom, jak správně podat přihlášku či jak se připravit na závěrečnou fázi výběrového řízení – interview. Neméně významnou součástí přípravy českých diplomatů je i nabídka pravidelných seminářů zaměřených na zlepšení prezentačních dovedností.

V rámci tohoto druhu vzdělávání se také velmi osvědčila spolupráce s Mezinárodní organizací Frankofonie (OIF), která z prostředků určených na podporu výuky francouzského jazyka a ve francouzštině v České republice financuje  jednodenní seminář pro státní úředníky zaměřený na předání informací o průběhu a pravidlech konkurzů na místa v institucích Evropské unie, prezentaci a metodologii testů zaměřených na verbální schopnost, prezentaci a metodologii numerický testů, testů abstraktního myšlení, situačního testu, prezentaci případové studie a ukázku testování v hodnotícím středisku. Státní úředníci tak mají  možnost dozvědět se,  na modelových případech kopírujících skutečné úlohy, jaká testování  na zájemce  o práci v evropských institucích čekají. Odbornou úroveň garantuje lektorské zabezpečení prestižní francouzskou školou státní správy (École Nationale d´Administration – ENA).  Konání semináře ve francouzštině navíc poskytuje stáním úředníkům možnost procvičit znalostí dalšího cizího jazyka.

Školení EU Careers Ambassadors

thumb

Diplomatická akademie MZV ČR zorganizovala 12. října 2020 půldenní online školení pro vysokoškolské studenty v souvislosti s projektem EPSO „EU Careers Ambassadors“. více ►

Možnosti kariéry v institucích EU

thumb

Chcete mít smysluplnou práci, která ovlivňuje životy více než 500 miliónů lidí? Pak je nabídka kariéry v institucích EU právě pro Vás. více ►

Výběrová řízení do institucí EU - obecné informace

thumb

Kvalitní příprava na jednotlivé fáze výběrového řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu. více ►

E-tray – Příprava na 2. kolo konkurzu EPSO

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) pořádá 9. října 2018 přípravný kurz zaměřený na 2. kolo konkurzů EPSO, tzv. E-tray exercise. více ►

Debata na Metropolitní univerzitě Praha o možnostech kariéry a o stážích v institucích EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) společně s Metropolitní univerzitou Praha (MUP) uspořádalo dne 9.5.2018 v sídle MUP veřejnou diskusi pro vysokoškolské studenty o možnostech pracovního… více ►

Debata o možnostech kariéry a o stážích v institucích EU

cerninsky_palac

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) spolu s Metropolitní univerzitou (MUP) pořádá dne 9. 5. 2018 v sídle MUP (Dubečská 900/10, Praha 10, místnost č. 117) veřejnou diskusi pro vysokoškolské… více ►

Debata o možnostech kariéry a o stážích v institucích EU, 9.5.2018

Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10, Praha 10, místnost č. 117 více ►

Debata na Univerzitě Palackého v Olomouci o možnostech kariéry a stáží v institucích EU

Dne 18.4.2018 se na Katedře politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) uskutečnila debata pro vysokoškolské studenty i širokou veřejnost o… více ►

Přípravné kurzy v Brně, Ostravě a Praze k výběrovým řízením do institucí EU

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádalo sérii kurzů v angličtině zaměřených na přípravu na 1. kolo konkurzu… více ►

Aktuální konkurzy do institucí EU na pozice specialistů i „generalistů“

Ministerstvo zahraničních věcí ČR si dovoluje informovat zájemce o práci v institucích EU, že proces přihlašování do všeobecného („generalistického“) konkurzu na pozice AD5 je otevřen… více ►

Debata na VŠMVV o možnostech kariéry a stáží v institucích EU

thumb

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) uspořádala dne 28. února 2018 pro své studenty debatu o kariérním uplatnění a možnostech absolvovat stáž v institucích EU. více ►

Přípravné kurzy v Brně, Ostravě a Praze k výběrovým řízením do EU – EPSO

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) pořádá přípravné kurzy v angličtině zaměřené na 1. kolo konkurzu EPSO do… více ►

Přípravný kurz k Assessment Centre v rámci konkurzu EPSO, 22.-23.1.2018

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) uspořádalo ve dnech 22.-23.1.2018 přípravný kurz pro občany ČR, kteří uspěli ve 2. kole… více ►

Přípravný kurz na VŠE k testům EPSO

V 1. polovině roku 2018 se na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze uskuteční jednosemestrální přípravný kurz v anglickém jazyce zaměřený na výběrová řízení do institucí EU (testy EPSO). Cílem… více ►

Diskuse se studenty – „kariérními velvyslanci“ o možnostech práce v institucích EU, 13.12.2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) spolu s Univerzitou Karlovou uspořádalo dne 13. prosince 2017 veřejnou diskusi o možnostech pracovního uplatnění v institucích EU, jíž se zúčastnili… více ►

Přípravný kurz k Assessment Centre v rámci konkurzu EPSO, 22.-23.1. 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) pořádá v termínu 22.-23.1.2018 (v pondělí odpoledne mezi 14:00 a 18:15 a v úterý od 9:30 do 18… více ►

Seminář na Univerzitě Karlově ke konkurzům EPSO a pracovním příležitostem v institucích EU

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s německou společností Euphorum uspořádalo dne 2.11.2017 na půdě Univerzity Karlovy v Praze informativní seminář pro občany ČR o pracovních… více ►

Seminář ke konkurzům EPSO a pracovním příležitostem v institucích EU, 2.11.2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s německou společností Euphorum pořádá dne 2.11.2017 od 9. do 14. h na rektorátě Univerzity Karlovy seminář o výběrových řízeních do institucí EU a… více ►

Přípravný kurz k výběrovému řízení EPSO 7.-8.9. 2015

epso

Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR připravuje ve spolupráci s Národním kontaktním místem MZV a francouzskou École Nationale d'Administration (ENA) přípravný kurz pro úspěšné… více ►

Další krok v přípravě českých občanů na práci v institucích EU – semináře k EPSO testům v Brně a Praze

thumb

V Praze a Brně proběhly celodenní semináře k přípravě na výběrová řízení do institucí EU, tzv. EPSO testy. Téměř 150 účastníků se dozvědělo, jak testy probíhají a jak zvýšit svoji šanci v… více ►

Výběrová řízení do institucí Evropské unie nanečisto

vyberova_rizeni_do_instituci_evropske_1

Kandidáti na administrativní pozice institucí EU si v Praze mohli vyzkoušet výběrové řízení nanečisto - na Diplomatické akademii MZV proběhl trénink testování v hodnotícím středisku, tzv.… více ►

Čeští zájemci o práci v institucích EU se vzdělávají v otázkách unijních financí

hladik_2014

Zvýšit šance českých občanů na získání zaměstnání v EU mají semináře Ministerstva zahraničí zaměřené na přípravu na výběrová řízení i odborné znalosti o EU. Zatím poslední projekt, který se… více ►

Seminář o pravidlech finančního hospodaření v EU

eu_logo

Diplomatická akademie, Stálé zastoupení ČR při EU a Národní kontaktní místo MZV ČR zve na seminář k pravidlům finančního hospodaření v institucích EU, který se uskuteční 17. září 2014 více ►

VÝZVA - PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ EPSO - ASSESSMENT CENTER

epso

Diplomatická akademie MZV ČR připravuje ve spolupráci s Národním kontaktním místem MZV, Stálým zastoupením ČR při EU a s Ecole Nationale d´Administration (ENA- Francie) přípravný kurz pro… více ►

Více než stovka zájemců o zaměstnání v institucích EU absolvovala na Ministerstvu zahraničních věcí přípravný kurz

ena

Ministerstsvo zahraničních věcí ČR uspořádalo první kurz k přípravě na výběrová řízení do institucí Evropské unie pro širokou veřejnost. více ►

SEMINÁŘ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

seminar_k_vyberovym_rizenim

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky uspořádala pro české zájemce o práci v institucích Evropské unie jednodenní seminář. Vedla jej prestižní francouzská škola… více ►

Ministerstvo zahraničních věcí se poprvé zapojilo do projektu „EU CAREERS AMBASSADORS“

eu_ambas

Z iniciativy bruselského European Personnel Selection office se na Ministerstvu zahraničních věcí konal dne 15.10. 2013 jednodenní seminář pro zástupce studentů českých vysokých škol. Jeho cílem… více ►

.