Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

 

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec byl schválen usnesením vlády č. 581 ze dne 26. srpna 2019 a je realizován v souladu s nařízením vlády č. 220/2019 Sb., které stanoví maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze ročně podat na zastupitelském úřadě.

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivézt vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky a poskytnuta možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.

Program není teritoriálně omezen a je realizován ve všech třetích zemích. U některých zemí je maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu omezen kvótou stanovenou nařízením vlády.

Účastníci Programu mohou žádat o zaměstnaneckou kartu (jejich rodinní příslušníci o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným) nebo o modrou kartu (jejich rodinní příslušníci o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny).

Program je určený pro nově najaté zaměstnance, se kterými zaměstnavatel uzavírá pracovněprávní vztah a kteří dle platného znění Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3, tj. zákonodárci a řídící pracovníci; specialisté; techničtí a odborní pracovníci. Podmínkou zařazení do Programu je, aby zahraniční zaměstnanec pobíral plat alespoň v minimální výši průměrného výdělku podle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty.

Zaměstnavatelé zařazení ke dni 1. září 2019 do té doby realizovaného „Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ jsou považováni za účastníky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Gestorem Programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vyřizuje žádosti o zařazení do programu.

Na účast v Programu není právní nárok.

Více informací k programu naleznete na webových stránkách gestora Programu – Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

 

 

.