Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

USA New York
USA USA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků je přísně kontrolován a některé druhy potravin a zemědělských výrobků z určitých oblastí či zemí je zakázán. Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry (ne tvaroh). Dále je možné dovážet konzervované ovoce v originálních obalech. Z povolených poživatin lze dále jmenovat dovoz cukrovinek, pražených kávových bobů, suché rýže, čaje, sušeného koření. Veškeré dovážené potraviny je nutné uvést na formuláři – celní deklarace (modrobílá kartička). Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny. Podrobné pokyny pro dovoz věcí do USA naleznete na internetové adrese celní služby.

Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen. Je přísně zakázán dovoz jakýchkoliv narkotik.

Při dovozu zbraně povolené v USA pro sportovní či lovecké účely není třeba mít povolení od úřadů USA. Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň. Více informací je k dispozici zde.  

Do USA lze bezcelně přivézt na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Osoby mladší 21let nesmí dovážet alkohol ani jako dárek. Dovoz předmětů osobní potřeby je osvobozen od cla. Bezcelně je možné dovážet dárky v hodnotě do 100 USD.  V závislosti na druhu víza nebo pobytového povolení a země, ze které cestujete, mohou být limity vyšší 200-800 USD (viz. help.cbp.gov).

Dovoz i vývoz finančních prostředků v částkách převyšujících 10.000 USD je třeba deklarovat při vstupu do USA. Návštěvníci musí deklarovat celkovou hodnotu všech dárků a předmětů komerční povahy, vč. vzorků, které do země přivážejí. V případech dovozu ostatních cenných věcí je třeba žádat o povolení Ministerstvo financí USA.

Při dovozu domácích zvířat musí být prokázáno, že netrpí na člověka přenosnou infekční nemocí. Očkování proti vzteklině není nutné u dovozu zvířat z oblastí nepostižených vzteklinou. U některých domácích zvířat mohou být uplatněna i přísnější omezení (zejména u ptáků a plazů), další druhy zvířat je přísně zakázáno do USA dovážet. Není dovoleno dovážet bez povolení rostliny a neupravená semena.

 

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.