Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

USA New York
USA USA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Dokumenty

Každý cizinec včetně dětí vstupující na území USA musí mít vlastní platný cestovní doklad.
Pro cesty do USA v rámci bezvízového styku (turistika nebo krátkodobá obchodní cesta do 90 dnů pobytu) je potřeba mít cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Každý cestující včetně nezletilých dětí musí mít vlastní cestovní doklad.

Dále je třeba provést na internetové stránce https://esta.cbp.dhs.gov/registraci v rámci programu ESTA. Bližší podrobnosti k režimu vstupu v rámci bezvízového styku s USA najdete v části „Víza-režim vstupu“. 

Pro cesty do USA s vízem je požadován platný cestovní pas ČR opatřený platným vízem USA, jehož typ odpovídá skutečnému účelu pobytu. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu pobytu v USA na 1 – 6 měsíců.

V případech, kdy nezletilá osoba cestuje do USA pouze s jedním z rodičů, případně s prarodiči či jinou osobou, se doporučuje, aby rodiče nebo jiní zákonní zástupci vyhotovili písemný souhlas s cestou nezletilého v češtině i v angličtině opatřený úředně ověřenými podpisy. Doporučený obsah souhlasu (parental consent) lze nalézt na webových stránkách U.S. Customs and Border Protection:

https://help.cbp.gov/s/article/Article-3643?language=en_US

Pro řízení motorových vozidel v USA cizincem je nutný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) vydaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949, o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze MŘP vydávaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Platnost MŘP je omezena na 1 rok.

Pojištění pro pobyt v USA není povinné (kromě některých typů víz např. J-1), jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. Doporučujeme vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA.

Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou kreditní karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb i a zajišťování rezervací i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní, nájmu ubytovacích kapacit atd. Uznávané a nejčastěji používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover. Kromě kreditních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže.

Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavuje velvyslanectví ČR a všechny konzuláty ČR na území USA, včetně honorárních. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty.

 

 

 

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.