Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Mexické imigrační zákony rozlišují zejména mezi turisty, kteří nebudou v Mexiku výdělečně činní, a cestovateli, kteří budou v Mexiku pracovat a dostávat mzdu. Čeští turisté, kteří nebudou v Mexiku výdělečně činní, mohou zůstat na území Mexika až po dobu 180 dnů – je však třeba tento počet dní nebrat jako samozřejmost a vždy při vstupu migračnímu úředníkovi upřesnit, kolik dní pobytu hodlá turista v Mexiku strávit – a následně si s úředníkem ověřit, kolik dní pobytu do elektronického systému skutečně vepsal. Pokud turista překročí počet povolených dní pobytu, bude nucen uhradit při odjezdu pokutu a připravit se na několikahodinové jednání na výstupní Imigrační policii letiště či pozemní hranice.  Důrazně upozorňujeme, že při vstupu do země je nezbytné získat do cestovního dokladu razítko migračního úřadu. Byly zaznamenány případy, kdy úředník razítko do pasu nedal s poznámkou, že to není nezbytné, nicméně při výjezdu ze země byla požadována úhrada pokuty.

V případě, kdy cizinec neprovozuje žádnou výdělečnou činnost, ale jeho pobyt v Mexiku bude delší než 180 dní, může požádat o vízum dočasného rezidenta na nejbližším Velvyslanectví nebo Konzulátu Mexika (tzn. musí za tím účelem vycestovat z Mexika).

Pro cizince, který bude dostávat odměnu za vykonávání výdělečné činnosti v Mexiku, bez ohledu na jeho státní příslušnost a plánovanou dobu jeho pobytu, musí jeho mexický zaměstnavatel (fyzická nebo právnická osoba) předem zažádat „Národní Institut pro Migraci“ (INAMI – viz http://www.inami.gob.mx ) o vydání povolení k pobytu, které cizinci umožní pobírat mzdu na území Mexika. Výdělečnou činnost může cizinec realizovat buď jako turista (do 180 dní), anebo jako dočasný rezident (více než 180 dní).

V souladu s mexickými migračními předpisy mají hraniční orgány právo kontrolovat způsob zabezpečení cesty resp. odjezdu ze země. Proto se při cestách do Mexika doporučuje disponovat zpáteční letenkou/jízdenkou nebo možností doložit dostatečné finanční zabezpečení k nákupu zpáteční letenky či jízdenky. Stejně tak může být požadována tištěná rezervace hotelu či pozvání od mexického ubytovatele. Turisté jsou povinni při příjezdu zaplatit tzv. turistickou taxu, aktuálně ve výši 20,- USD (cca 304,- MXN). V případě cestování letadlem do Mexika je tato taxa obvykle zahrnuta v ceně letenky. Turista, který přiletěl do Mexika, posléze cestuje silniční dopravou do sousední země a pak se znovu vrací do Mexika, dostane na hranicích spolu s novou hraniční průvodkou i novou poukázku na zaplacení turistické taxy. S bližšími dotazy doporučujeme obracet se na úřadovnu Národního migračního institutu v hlavním městě Mexiku, Ejército Nacional 862. Turisté nemají ve Spojených státech mexických ohlašovací povinnost.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.