Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Peru Machu Picchu
Peru Peru

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol o spolupráci a konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Peruánské republiky

Název v cizím jazyce Protocolo sobre la cooperación y consultas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú
Země a mez. organizace Peru
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-08-25 Lima
Vstup v platnost 25.8.1993

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

Název v cizím jazyce Convenio de intercambio cultural entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República Peruana
Země a mez. organizace Peru
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1974-10-14 Lima
Vstup v platnost 20.1.1977
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 30/1977 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Peru for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Peru
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-03-16 Lima
Vstup v platnost 6.3.1995
Publikace č. 181/1995 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República del Perú sobre la supresion de visas para los portadores de pasaportes diplomáticos y de servicio de la República Checa y para los portadores de pasaportes diplomáticos ...
Země a mez. organizace Peru
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-03-16 Lima
Vstup v platnost 16.10.1994
Publikace č. 150/1995 Sb.
Publikace č. 84/2003 Sb.m.s.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Peru
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-07-07 Lima
Vstup v platnost 20.7.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 6/1974 Sb.

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Co-operation in Tourism between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Trade and Tourism of the Republic of Peru
Země a mez. organizace Peru
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-12-05 Praha
Vstup v platnost 5.12.2007
Publikace č. 9/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República del Perú sobre cooperación económica e industrial
Země a mez. organizace Peru
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2007-12-06 Praha
Vstup v platnost 12.9.2008
Publikace č. 89/2008 Sb.m.s.
.