Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Argentina ledovec
Argentina Argentina

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2006-03-06 Buenos Aires
Vstup v platnost 6.3.2006
Publikace č. 71/2011 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de Cooperación en Materia Antártica entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Antarktida
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2010-03-02 Buenos Aires
Vstup v platnost 8.4.2010
Publikace č. 44/2012 Sb.m.s.

Program spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 - 2011

Název v cizím jazyce Programa de Cooperación entre el Ministerio de Educación, Juventud y Educación Física de la República Checa y el Ministerio de Educación de la República Argentina sobre la cooperación en la educación para los anos 2009-2011
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Školství - školská a kulturní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2008-11-03 Buenos Aires
Vstup v platnost 3.11.2008
Publikace č. 83/2008 Sb.m.s.

Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Convenio de cooperación económica e industrial entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-03-06 Buenos Aires
Vstup v platnost 2.10.2008
Publikace č. 78/2008 Sb.m.s.

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010

Název v cizím jazyce Programa de Cooperación entre el Ministerio de Cultura de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina para los aňos 2008 až 2010
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy kultury
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-09-26 Buenos Aires
Vstup v platnost 26.9.2007
Publikace č. 81/2007 Sb.m.s.

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Argentinskou o odškodňování pracovních úrazů

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et la République Argentine en vue d´assurer la complete égalité de traitement des nationaux des deux parties contractantes en matiere d´indemnisations pour accidents du travail
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1932-03-31 Buenos Aires
Vstup v platnost 9.12.1934
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 5/1935 Sb.

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de cooperación en el sector de turismo entre el Ministerio de Desarrollo Regional de la República Checa y la Secretaría de Turismo de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2005-04-21 Buenos Aires
Vstup v platnost 21.4.2005
Publikace č. 68/2005 Sb.m.s.

Protokol o porozumění /mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky/

Název v cizím jazyce Protocolo de Entendimiento /entre el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa y el Ministerio de Planificación federal, Inversión pública y Servicios de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-12-13 Buenos Aires
Vstup v platnost 13.12.2004
Publikace č. 15/2005 Sb.m.s.

Program spolupráce v oblasti vědy a techniky - společné vědeckotechnické projekty 2010-2011 (mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vědy, techniky a výrobních inovací Argentinské republiky)

Název v cizím jazyce Program for Scientific and Technological Cooperation - Joint Research and Development Projects 2010-2011 (between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Science, Technology and Productive Innovation o...
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-07-27 Praha
Vstup v platnost 27.7.2009
Publikace č. 72/2011 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Argentine Republic on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2019-03-06 Buenos Aires
Vstup v platnost 9.5.2021
Publikace č. 18/2021 Sb.m.s.

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou

Název v cizím jazyce Acuerdo Básico de Cooperación Científico-Tecnológica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1974-05-12 Praha
Vstup v platnost 29.9.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 69/2011 Sb.m.s.

Memorandum o porozumění mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí, zahraničního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-04-19 Buenos Aires
Vstup v platnost 19.4.1994

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República Argentina sobre la cooperación cultural y científica
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-01-22 Buenos Aires
Vstup v platnost 24.10.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 29/1987 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o vzájemném zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů obou států sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina sobre Trabajo de Familiares de Miembros de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de ambos Estados
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-05-04 Buenos Aires
Vstup v platnost 4.5.1998

Dohoda mezi Českou republiku a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Argentine Republic on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-09-27 Buenos Aires
Vstup v platnost 23.7.1998
Publikace č. 297/1998 Sb.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1995-03-30 Buenos Aires
Vstup v platnost 30.3.1995
Publikace č. 70/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Arg...

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina sobre la supresión de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio de nacionales de la República Checa y en pasaportes diplomáticos y oficiales de nacional...
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-09-27 Buenos Aires
Vstup v platnost 8.12.1996
Publikace č. 6/1997 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina sobre la supresión de visados en pasaportes comunes
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-10-05 Praha
Vstup v platnost 2.1.2000
Publikace č. 5/2000 Sb.m.s.
.