Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Velká Británie Buckinghamský palác
Velká Británie Velká Británie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve věci spolupráce v oblasti obranného materiálu

Název v cizím jazyce Memorandum between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in respect of Defence Materiel Co-operation
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-05-04 Brno
Vstup v platnost 4.5.1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Cayman Islands Concerning the Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2012-10-26 Kapské Město
Vstup v platnost 20.9.2013
Vstup v platnost pro ČR 2013-09-20
Publikace č. 90/2013 Sb.m.s.
Publikace č. 60/2015 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the States of Guernsey for the Exchange of Information Relating to Tax Matters and Protocol
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-09-15 Londýn
Vstup v platnost 9.7.2012
Publikace č. 2/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Isle of Man on Exchange of Information on Tax Matters and Protocol
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-07-18 Londýn
Vstup v platnost 18.5.2012
Publikace č. 3/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Bermuda on Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-08-15 Bermudy
Vstup v platnost 14.3.2012
Publikace č. 48/2012 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Jersey for the Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-07-12 Londýn
Vstup v platnost 14.3.2012
Publikace č. 51/2012 Sb.m.s.

Změna č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu

Název v cizím jazyce Amendment Number One to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Establishment of a British Militar...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-05-31 Praha
Vstup v platnost 31.5.2007
Publikace č. 53/2007 Sb.m.s.

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 29.6.1926
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 70/1926 Sb.
Publikace č. 123/1926 Sb.
Publikace č. 60/1927 Sb.
Publikace č. 140/1927 Sb.
Publikace č. 12/1929 Sb.
Publikace č. 204/1930 Sb.
Publikace č. 47/1931 Sb.
Publikace č. 107/1931 Sb.
Publikace č. 146/1931 Sb.
Publikace č. 28/1932 Sb.
Publikace č. 144/1933 Sb.
Publikace č. 208/1933 Sb.
Publikace č. 213/1934 Sb.
Publikace č. 225/1934 Sb.
Publikace č. 90/1935 Sb.
Publikace č. 46/1936 Sb.
Publikace č. 152/1938 Sb.
Publikace č. 14/1970 Sb.
Publikace č. 18/1980 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království a Severního Irska o vzájemném udržování válečných hrobů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Republic and the Government of the United Kingdom and Northern Ireland on the mutual upkeep of War Graves
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Udržování válečných hrobů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1949-03-03 Praha
Vstup v platnost 3.3.1949
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on International Road Transport
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-05-27 Kodaň
Vstup v platnost 30.4.2004
Publikace č. 63/2004 Sb.m.s.

Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy

Název v cizím jazyce Security Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the protection of defence classified information exchanged between the two countries
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-04-06 Londýn
Vstup v platnost 1.2.2004
Publikace č. 18/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky

Název v cizím jazyce Agreement for Co-operation in the Field of Applied Science and Technology between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-03-26 Praha
Vstup v platnost 26.3.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 107/1968 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1975-04-03 Praha
Vstup v platnost 14.10.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 135/1976 Sb.

Dohoda mezi Republikou československou a Velkou Británií o vzájemném uznávání námořnických průkazů za náhradu cestovních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1935-03-04 Londýn
Datum a místo podpisu 1935-02-13 Londýn
Vstup v platnost 4.3.1935
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1935-02-15 Praha
Vstup v platnost 30.8.1935
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 178/1935 Sb.
Publikace č. 218/1935 Sb.
Publikace č. 8/1936 Sb.
Publikace č. 47/1936 Sb.
Publikace č. 64/1936 Sb.
Publikace č. 117/1936 Sb.
Publikace č. 350/1936 Sb.
Publikace č. 78/1937 Sb.
Publikace č. 152/1938 Sb.
Publikace č. 156/1938 Sb.
Publikace č. 14/1970 Sb.
Publikace č. 18/1980 Sb.

Změna č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice

Název v cizím jazyce Amendment number two to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the establishment of a British Militar...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2016-02-10 Praha
Vstup v platnost 10.2.2016
Publikace č. 13/2016 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Establishment and Activities of Cultural Centres
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-12-12 Londýn
Vstup v platnost 12.12.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 168/1992 Sb.

Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisku z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and Capital Gains
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1990-11-05 Londýn
Vstup v platnost 20.12.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 89/1992 Sb.
Publikace č. 37/1992 Sb.
Publikace č. 27/2023 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the British Virgin Islands for the Exchange of Information relating to Taxes
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-06-13 Praha
Vstup v platnost 19.12.2012
Vstup v platnost pro ČR 2012-12-19
Publikace č. 6/2013 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Employment of the Dependants of Staff of Diplomatic Missions
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-09-13 Praha
Datum a místo podpisu 1994-08-18 Praha
Vstup v platnost 14.9.1994

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Settlement of Certain Outstanding Claims and Financial Issues
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-01-29 Praha
Vstup v platnost 2.2.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Conduct of Military Exercices and Training and the Provision o...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2002-11-21 Praha
Vstup v platnost 21.11.2002
Publikace č. 3/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Air Services
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-03-20 Praha
Vstup v platnost 20.3.1998
Publikace č. 134/2000 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v otázkách boje proti terorismu, obchodování s narkotiky a organizovanému zločinu a v obecných otázkách bezpeč...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Co-operation in Matters of Terrorism, Drug Trafficking, Organised...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-07-23 Praha
Vstup v platnost 23.7.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Federative Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Co-operation in the Fields of Education, Science and Culture
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-04-03 Londýn
Vstup v platnost 3.4.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 216/1990 Sb.

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding Mutual Administrative Assistance between their Customs Administrations
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-11-17 Praha
Vstup v platnost 19.9.1996
Publikace č. 25/1997 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic nd the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1990-07-10 Praha
Vstup v platnost 26.10.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 646/1992 Sb.

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského výcvikového a poradního týmu pro Střední a Východní Evropu

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Establishment of a British Military Advisory and Training Team...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-07-25 Praha
Vstup v platnost 20.10.2000
Publikace č. 17/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky, sjednané výměnou nót ze d...

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the express termination of the Agreement relative to the Importation from Great Britain into Czechoslovakia of...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2023-06-26 Londýn
Datum a místo podpisu 2022-06-27 Londýn
Vstup v platnost 26.6.2023
Publikace č. 37/2023 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolu...

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on termination of the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government ...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2020-12-04 Londýn
Datum a místo podpisu 2020-10-02 Londýn
Vstup v platnost 4.12.2020
Publikace č. 2/2021 Sb.m.s.
.