Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovensko Spišský hrad
Slovensko Slovensko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území SR vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členského státu).
Občané ČR, držitele platného průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu mohou pobývat na území SR bez pobytového povolení max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné požádat o registraci pobytu na území SR, která se podává osobně na formuláři na policejním útvaru, a to do 30 dnů od uplynutí 3 měsíců ode dne vstupu na území Slovenské republiky. Policejní útvar vydá občanu ČR potvrzení o registraci pobytu, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, adresa registrované osoby a datum registrace. Občan ČR může požádat i o vydání dokladu o pobytu „Pobytový preukaz občana EU“ s platností na 5 let. K vydáni tohoto dokladu vyžaduje policejní útvar i další podklady, např. doklad o ubytování.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.