Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovensko Spišský hrad
Slovensko Slovensko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnost

Vzhledem k výskytu případů okradení a zvláště vykrádání osobních automobilů (hlavně v letním období) doporučujeme všem občanům ČR pobývajícím na území SR pečovat o svůj majetek (auta, kabelky atd.) V případě okradení, zejména při odcizení cestovních a jiných dokladů, je potřebné událost nahlásit slovenské policii a vyžádat policejní protokol o nahlášené krádeži.

Bezpečnostní situace v SR odpovídá standardu evropských zemí. Doporučuje se zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, a to zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů ( např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa). Při pobytu na území SR musí občan ČR respektovat zákony a nařízení SR, zastupitelský úřad ČR není v tomto ohledu oprávněn zasahovat do rozhodnutí slovenských justičních, resp. i správních orgánů.

Je praktické se vybavit na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů.

Na území SR je trestné dovážet omamné a psychotropní látky, jedy a prekurzory, a to i pro vlastní potřebu.
 

Doprava

Sazebník poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic v SR:
Motorová vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t včetně přípojného vozidla:
roční dálniční známka 60,00 EUR
30denní dálniční známka 17,00 EUR
10denní dálniční známka 12,00 EUR
Více informací lze získat na www.ndsas.skwww.mototuristika.sk nebo www.aksr.sk.

Od 1. února 2009 platí na Slovensku nový zákon č. 8/2009 Z.z. SR o silniční dopravě, jehož aktuální znění vč. Navazujících vyhlášek lze nalézt na internetové adrese 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk). Z uvedených předpisů m.j. vyplývá, že nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily je v obcích 50 km/hod., mimo obce 90 km/hod. a na dálnicích mimo obec 130 km/hod. Během jízdy je povoleno telefonovat pouze při použití hands-free. Zimní pneumatiky u osobního auta jsou povinné, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Doporučujeme proto zimní pneumatiky po celou zimu. Na Slovensku platí celoročně celodenní svícení. Od 1. 8. 2022 došlo k výraznému zvýšení pokut za závažná porušení dopravních předpisů, bližší informace na webu Ministerstva vnitra SR; aktuální sazebník pokut je ke stažení zde.

Na území Slovenské republiky zabezpečuje motoristům pomoc v nouzi Národní automotoklub SR, na který se lze dovolat na telefonní čísla +421 18123. Pomoc zabezpečuje NAMK 24 hodin denně. Další informace je možné získat na www.mototuristika.sk.
Doporučuje se občanům, aby řízení vozidla na území SR věnovali potřebnou pozornost. Při provozu hrozí nejen nebezpečí obvyklá při provozu i v jiných zemích (nebezpečí smyku, nedání přednosti v jízdě apod.), ale i specifická rizika, jako je např. nebezpečí padajícího kamení ze svahu na vozovku, zejména
v rozsáhlých horských oblastech země.

Při nehodě doporučujeme na místo události zavolat policii.
 

Horská turistika

Upozorňujeme na nebezpečí hrozící návštěvníkům Tater i ostatních slovenských hor při nerespektování pokynů horské služby. Je nutno dbát těchto pokynů a ve svém zájmu si zjistit potřebné informace týkající se horské turistiky (stav terénu, předpokládaný vývoj počasí a další rizikové aspekty) na www.hzs.sk, případně konzultovat své záměry ohledně vysokohorské turistiky či horolezeckých výprav přímo s Horskou službou. M.j. je nutno věnovat zvýšenou pozornost možnému výskytu sněhových polí ve Vysokých Tatrách, které je často nutno překonávat i v letních měsících, přičemž uklouznutí na takových úsecích může mít tragické následky. V této souvislosti upozorňujeme i na pokyny horské služby, které vedení Horské záchranné služby zveřejňuje na webové stránce: www.hzs.sk/pokyny-hzs/.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.