Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovensko Spišský hrad
Slovensko Slovensko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Na Slovensko je nutno cestovat s Evropským průkazem zdravotního pojištění, který se v případě ošetření předkládá lékaři. V případě, chronického onemocnění, pokud je známo, že bude během pobytu vyžadována určitá péče (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Slovensku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.
Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) občan ČR nemá při pobytu na Slovensku Evropský průkaz zdravotního pojištění, může odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání může požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění musí být občanu ČR na vyžádání dodatečně zasláno.

Na základě nařízení Rady (ES) č. 1408/71 by měla být zdravotní péče, kterou budou poskytovat cizím pojištěncům zdravotnická zařízení na Slovensku, hrazena prostřednictvím slovenských zdravotních pojišťoven. Spoluúčast pacienta-cizince je stejná jako spoluúčast občana SR. V případě, že občanovi ČR bude ve zdravotnickém zařízení na území SR odpírána zdravotní péče, či bude vyžadováno její zaplacení v hotovosti, je možno takovou situaci konzultovat se zdravotní pojišťovnou v ČR, příp. s Centrem mezistátních úhrad (www.cmu.cz). Pokud z jakéhokoliv důvodu občan ČR uhradí péči v hotovosti, je nutno uschovat originály účtů a po návratu do ČR se obrátit na pobočku své české zdravotní pojišťovny.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje na právní úpravu týkající se úhrady poskytnutí tzv. technické pomoci ze strany zasahujících záchranných služeb. Výše nákladů na technickou pomoc závisí na počtu zasahujících osob a rozsahu použitých technických prostředků a může být značná zejména při použití prostředků letecké přepravy. Úprava se vztahuje na případy postižených osob bez ohledu na jejich státní občanství, jakož i bez ohledu na skutečnost, zda turista, sportovec nebo horolezec porušil či neporušil své povinnosti, tedy např. dodržení pokynů horské služby.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje občanům ČR, kteří se chystají k cestám na Slovensko za účelem horské turistiky, horolezeckých výprav, vysokohorského lyžování nebo jiných náročných sportovních výkonů v horských oblastech, aby se pro tento účel připojistili. Tento druh pojištění nabízení pojišťovny v České republice i na Slovensku. Pojišťovny působící v ČR obvykle poskytují tuto pojišťovací službu jako součást cestovního pojištění. Je třeba, aby se naši občané při uzavírání pojistky ujistili, že se pojistná smlouva vztahuje i na tzv. pátrací, vyprošťovací a zachraňovací náklady.

Podrobnější informace je možné získat na internetových stránkách Horské záchranné služby Slovenské republiky (www.hzs.sk).

Důležitá telefonní čísla

Policie: 158
Požární ochrana: 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách
a náhlých onemocněních ohrožujících život: 155
Integrovaný záchranný systém: 112
Linka záchrany(poradenství při poskytování první pomoci): 0850 11 13 13
Horská záchranná služba: 18 300
Letecká záchranná služba: 18 155


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.