Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rusko Moskva Kreml
Rusko Rusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Obnovení  vydávání jednotných elektronických víz k návštěvě Ruské federace

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že s účinností od 01.08.2023 mohou občané řady zemí včetně ČR podávat online žádosti o vydání jednotných elektronických víz opravňujících k návštěvě Ruské federace.

Tyto žádosti mohou podat občané řady zemí včetně ČR . Pro podání této žádosti zájemce vyplní elektronickou žádost na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace či přes mobilní aplikaci, jíž si lze stáhnout na těchto stránkách. Žádost je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 4 dny před plánovanou cestou do Ruska. Podání žádosti podléhá úhradě vízového poplatku, jenž se platí přímo na webu.

Jednotné elektronické vízum lze podat za účelem návštěvy, turistiky, podnikání či účasti na vědeckých, kulturních, veřejně-politických ekonomických či sportovních akcích. Víza se udělují s platností na 60 dnů ode dne od jejich vydání a opravňují držitele k pobytu na území Ruské federace po dobu maximálně 16 dnů ode dne vstupu.

Upozorňujeme, že držitelé platného jednotného elektronického víza mohou vstoupit na území Ruska pouze na hraničních přechodech, jež jsou uvedeny na stránkách ruského Ministerstva zahraničních věcí.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR však upozorňuje na stále platné doporučení na území Ruské federace v současné době necestovat.

 

O ruské vízum mohou občané ČR požádat na ruských velvyslanectvích a konzulátech, resp. ve vízových centrech, které pro ruské konzuláty zajišťují přijímání vízových žádostí. Vízum lze vyřídit i prostřednictvím některých cestovních kanceláří v ČR, pokud však cestující není členem zájezdu pořádaného takovou cestovní kanceláří, obstarat si takto vízum se nedoporučuje. Zejména v případě, že bude občan ubytován v soukromí, vznikají problémy při registraci, neboť jako přijímající strana je pak ve vízu uveden jiný subjekt, než jak je to ve skutečnosti. Získat ruské vízum až na hraničním přechodu není možné.  

K žádosti o vízum se přikládá voucher ruské cestovní kanceláře anebo pozvání k návštěvě RF ověřené Ústřední migrační službou Ministerstva vnitra RF anebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. K žádosti o udělení víza RF se dále předkládá fotografie, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu na území RF. Cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v RF (pokud se jedná o žádost o udělení krátkodobého víza).

Vízum má podobu štítku, který se vlepuje do pasu. Při vstupní pasové kontrole cestující obdrží do pasu razítko, na kterém je uvedeno datum příjezdu, aby bylo možné určit přesný počet dní pobytu v RF. Počet dní nesmí návštěvník RF v žádném případě překročit. Obdrží také tzv. migrační kartu, kterou je nutné mít u sebe po celou dobu pobytu a při vycestování z území RF. Bez migrační karty není např. možné se zaregistrovat v hotelu. V případě ztráty migrační karty vystaví její duplikát místní úřad Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF.

Ten, kdo z území Ruské federace dále cestuje do některé ze zemí Společenství nezávislých států, musí být vybaven mnohonásobným vízem, bez něhož mu nebude umožněn návrat na území RF.

POZOR! Osobám, které se ocitnou na území RF bez víza, hrozí vysoká pokuta a budou podrobeny zdlouhavé administrativní proceduře, která nevyhnutelně skončí jejich okamžitým vyhoštěním ze země na vlastní náklady.

Přesné náležitosti podání žádosti o vízum sdělí zastupitelský úřad RF, který žádost o udělení víza vyřizuje. V České republice je to:

1) Praha
Konzulární oddělení velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6
tel.: 233 374 093, 233 371  548
fax: 233 371 492
e-mail: consulpraha@rambler.ru
www.czech.mid.ru
úřední hodiny: po – pá 09.00 - 12.00

2) Brno
Generální kozulát RF, ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno,
tel. 543 232 157
fax 543 244 429
e-mail: gkbrno@gmail.com
www.brno.mid.ru
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)

3) Karlovy Vary
Generální konzulát RF, ul. Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 221 325, 353 221 324
fax: 353 226 261
e-mail: gk-karlovy-vary@rambler.ru
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá).

Je třeba si před cestou zkontrolovat, na jaké období je vízum vydáno. V tomto období může cestující na území RF vstoupit a pobývat zde a v tomto období musí také území RF opustit. Pokud cestující zjistí, že z nějakého důvodu musí, resp. potřebuje na území RF zůstat i po skončení platnosti víza, na které do RF přicestoval, je třeba, aby u místní pobočky Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF požádal o prodloužení víza. Vízum, na kterém je v azbuce uvedeno "ОДНОКРАТНАЯ", lze použít pouze k jednomu pobytu v RF.

Omezení vstupu

Do některých územních částí Ruské federace mohou cizinci vstupovat pouze na základě zvláštního povolení, o které je třeba zažádat u místně příslušné pobočky Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF s dostatečným předstihem.  

Elektronická víza RF pro návštěvy Kaliningradské oblasti, města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje občany ČR, že od 1. července 2019 na specializovaných webových stránkách MZV Ruské federace na adrese http://electronic-visa.kdmid.ru/ mohou občané České republiky vyřizovat jednorázová obchodní, humanitární a turistická víza ve formátu elektronického dokladu (elektronická víza pro návštěvu Kaliningradské oblasti). Od 1. října 2019 je tato možnost rozšířena o získání stejného typu víza i pro město Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradskou oblast. 

Elektronické vízum RF se vystavuje zdarma na základě žádosti cizince vyplněné nejpozději 4 dny před plánovaným datem vstupu v elektronické podobě na uvedeném webu MZV Ruské federace s přiloženou digitální fotografií ve formátu elektronického souboru (JPEG). K cestě do RF je nutné také mít s sebou cestovní zdravotní pojištění platné pro území RF po celou dobu pobytu v RF. Žadatel o zmíněné vízum musí také disponovat platným cestovním pasem s platností minimálně 6 měsíců ode dne podání žádosti o udělení elektronického víza RF. V uvedeném pasu musí být  také volné pasové stránky pro pohraniční razítka ruských pasových orgánů.

V souvislosti s výše uvedeným Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje občany ČR na skutečnost, že je nutné velice pečlivě vyplnit příslušný elektronický formulář na adrese http://electronic-visa.kdmid.ru/, protože při nesouladu informací v systému (ve vylněném elektronickém formuláři) a v cestovním dokladu občana ČR, tento občan nebude vpuštěn ruskými pasovými orgány na území RF (ve vyplněném elektronickém formuláři nemohou být překlepy, např. ve jménu, příjmení či čísle cestovního pasu ČR, musí být správně vyplněno datum narození žadatele). Nápravu shora uvedeného nelze již učinit na hranicích RF.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje občany ČR také na skutečnost, že občané ČR, žadatelé o e-vízum RF, vyplňují do elektronického formuláře (do žádosti o elektronické vízum RF) jejich jméno, resp. jména, a příjmení tak, jak je to uvedeno v čtecí zóně jejich cestovního pasu, která se nachází na dolní straně datové stránky cestovního pasu ČR s fotografií.

Elektronická víza RF se vystavují na dobu 30 dnů ode dne vystavení a s povolenou dobou pobytu na území Ruské federace do 8 dnů ode dne vstupu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zároveň upozorňuje občany ČR na skutečnost, že překročení doby pobytu 8 dnů v Petrohradu nebo v Leningradské oblasti RF nebo v Kaliningradské oblasti RF ze strany občanů členských států EU na základě uděleného e - víza RF má závažné důsledky - těmto občanům je příslušným ruským soudem udělována pokuta ve výši 2000,- RUR, jsou vyhoštěni z RF a také je rozhodnuto o zákazu jejich pobytu na území RF po dobu 5 let (upozorňuje se na skutečnost, že i přílet např. 10 minut před půlnocí do RF se počítá ruskou stranou jako 1 celý den pobytu v RF).

Elektronická víza RF pro návštěvu Kaliningradské oblasti platí pro vstup do Ruské federace a výstup z Ruské federace pouze přes následující hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace, které se nacházejí na území Kaliningradské oblasti:

–   letištní přechod «Kaliningrad (Khrabrovo)»;

–   lodní přechod «Kaliningrad» (úseky ve městech Kaliningrad, Baltiysk a Svetly);

–   silniční přechody «Bagrationovsk», «Gusev», «Mamonovo (Gzhekhotki)», «Mamonovo (Gronovo)», «Morskoye», «Pogranichny», «Sovetsk», «Chernyshevskoye»;

–   železniční přechody «Mamonovo», «Sovetsk».

Občané, kteří získali elektronická víza RF pro návštěvu Kaliningradské oblasti, mají právo pobývat a pohybovat se pouze na území Kaliningradské oblasti. Vstup s takovými vízy do zbytku území Ruské federace za účelem tranzitní dopravy do Kaliningradské oblasti nebo výstupu z ní, včetně letišť v režimu přímého spojení, není možný.

 Elektronická víza RF pro návštěvu města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti platí pro vstup do Ruské federace a výstup z Ruské federace pouze přes následující hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace, které se nacházejí na území města Petrohrad (Sankt-Petěrburg) a Lenigradské oblasti:

–   letištní přechod «Sankt-Petěrburg - "Pulkovo (Пулково)"»;

–   lodní přechod «Sankt-Petěrburg - "Vysock (Высоцк)", "Bolšoj port Sankt-Petěrburg (mořský přístav) (Большой порт Санкт-Петербург /морской вокзал/)", "Passažirskij port Sankt-Petěrburg (Пассажирский порт Санкт-Петербург)";

–   silniční přechody «"Ivangorod (Ивангород)", "Torfjanovka (Торфяновка)", "Brusničnoje (Брусничное)", "Svetogorsk (Светогорск)"»;

–   hraniční přechod pro chodce «"Ivangorod (Ивангород)"».

Občané, kteří získali elektronická víza RF pro návštěvu města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti, mají právo pobývat a pohybovat se pouze na území města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti. Vstup s takovými vízy do zbytku území Ruské federace za účelem tranzitní dopravy do města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti nebo výstupu z ní, včetně letišť v režimu přímého spojení, není možný. 

 

Ohlašovací povinnost

Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil. Adresa Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF: ul. Pokrovka 42, Moskva (stanice metra Kitaj gorod).

V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):

1. Pobyt v ubytovacím zařízení

Ubytovacím zařízením se rozumí hotel nebo jiná organizace poskytující ubytování, například sanatorium či jiná ozdravovna, penzion, turistická chata, kempink, dětský tábor, nemocnice nebo jiná instituce zdravotní či sociální péče. Podle výkladu Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF se ubytovacím zařízením rozumí také Český dům při Velvyslanectví ČR v Moskvě. Ubytovacím zařízením se zde rozumí rovněž vazba, vězení nebo jiná instituce sociální nápravy. Každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. Informaci o nástupu ubytování je ubytovací zařízení povinno předat místně příslušné pobočce Ústřední migrační službou Ministerstva vnitra RF spolu s požadovanými doklady nejpozději do 24 hodin, ukončení ubytování je ubytovací zařízení povinno ohlásit nejpozději do 12.00 hod. následujícího dne.

2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení

Povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající stranou nemůže být občan ČR, který v RF pobývá na vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu.

Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů. Pokud občan ČR přicestuje do RF na dobu méně jak 8 pracovních dnů a není ubytován v ubytovacím zařízení, nemusí být nikde registrován. Občan ČR naopak musí být zaregistrován nejpozději po uplynutí 7 pracovních dnů ode dne přicestování do místa ubytování. Odcestování občana ČR je pak přijímající strana povinna oznámit nejpozději do 2 kalendářních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.
Občan ČR je povinen předložit pas s ruským vízem a migrační kartu v ubytovacím zařízení, resp. přijímající straně za účelem zaregistrování. Ubytovací zařízení, resp. přijímající strana pořídí fotokopii těchto dokladů a zároveň vyplní dvoustránkový formulář "Ohlášení o příjezdu cizince do místa ubytování".

Vyplněný ohlašovací formulář, kopii datové stránky pasu, kopii ruského víza (a kopii stránky s vyznačeným razítkem vstupu do RF, pokud není vyznačeno u ruského víza), kopii migrační karty s vyznačeným datem vstupu do RF, kopii občanského průkazu osoby uvedené na ohlašovacím formuláři, a dále plnou moc, pokud příjezd občana registruje jiná osoba než uvedená na ohlašovacím formuláři, se bez poplatku podává na místně příslušné pobočce Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF. Za poplatek lze tyto doklady podat i na jakékoli ruské poště. V tom případě je třeba odevzdat uvedené doklady dvakrát - jeden zasílá pošta Ústřední migrační službě Ministerstva vnitra RF, druhý si ponechává pro případ ztráty na cestě.

Ohlašovací formulář obsahuje část, kterou při jeho přijetí pracovník Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF (resp. pošty) orazítkuje úředním razítkem potvrzujícím den přijetí ohlášení. Tuto část formuláře pak pracovník vrátí tomu, kdo ohlášení provedl. Takto orazítkovaná část formuláře slouží jako potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti pro případ kontroly cestovatele. Ubytovací zařízení, resp. přijímající strana, je proto povinna orazítkovanou část formuláře předat občanovi a ten je povinen ji mít u sebe až do doby odcestování z místa pobytu, kdy je povinen jej vrátit zpět ubytovacímu zařízení, resp. přijímající straně. O odjezdu občana ČR z místa ubytování je ubytovací zařízení, resp. přijímající strana, povinna informovat tak, že na orazítkovanou část ohlašovacího formuláře dopíše datum odjezdu a tuto vrátí místně příslušné pobočce Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF buď přímo nebo prostřednictvím pošty. Pošta vydá o přijetí písemné potvrzení.

Odhlašovací povinnost se vztahuje i na krátkodobé opuštění místa pobytu, na kterém je cizinec už zaregistrován, tj. např. při vyjíždění do jiných ruských měst s opětným návratem do původního místa ubytování. V souladu se zákonem je cestovatel povinen zaregistrovat se (být zaregistrován přijímající stranou) a posléze se odhlásit na každém místě na kterém se zdrží déle než 7 dnů, v případě, že je ubytován v ubytovacím zařízení, splní tuto povinnost nehledě na délku pobytu ubytovací zařízení.

V případě ztráty víza či jeho prodloužení je vhodné mít kontakty na zvoucí ruský subjekt, který musí požádat o vydání duplikátu víza a registrace v místě posledního pobytu cizince na území RF. Současně upozorňujeme na přísné postihy cizinců, kteří se na území RF zdržují nelegálně, či nedisponují výše uvedeným dokladem o splnění ohlašovací povinnosti po dobu pobytu v RF (v daném případě hrozí pokuta do výše 5 tisíc rublů).

Aby mohl návštěvník opustit území Ruské federace, musí při pohraniční kontrole předložit platné vízum.

V případě, že návštěvník překročil povolenou dobu pobytu (vztahuje se i na případ, kdy vízum ztratil nebo mu bylo ukradeno) nebo nebyl řádně registrován a odhlášen v místě pobytu, nemá právo opustit území RF, dokud situaci nenapraví přijímající strana v součinnosti s FMS.

Velvyslanectví ČR v Moskvě doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu RF v ČR, zda se podmínky přicestování a pobytu nezměnily.

Podmínky pro tranzit přes území RF:

Občané ČR, kteří cestují do třetí země a projíždějí přes území RF, jsou povinni předložit ruské tranzitní vízum.

Výjimkou je situace, kdy cestující neopustí tranzitní prostor mezinárodního letiště na území RF (toto je povinen doložit letenkou prokazující, že mu po příletu do RF navazuje let z RF do třetího státu, a dále vízem takového třetího státu, je-li potřeba). Pokud však pokračuje v cestě z jiného letiště v témže městě, např. přiletí na letiště Šeremetěvo 2 a pokračuje z letiště Domodědovo nebo Vnukovo, ruské vízum potřebuje.

Pokud občan ČR přilétá a odlétá ze stejného letiště (např. Šeremetěvo 2), ale z jiného terminálu, je důležité si zjistit, zda při přechodu z jednoho terminálu na druhý opouští tranzitní prostor či nikoliv. Jestliže tranzitní prostor neopouští, vízum nepotřebuje.

Prodloužení víza v odůvodněných případech

V souladu s článkem 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruské federace o zjednodušení vydávání víz občanům Evropské unie a Ruské federace, se občanům smluvních stran, kteří z důvodu vyšší moci nemají možnost opustit území Ruské federace a členských států EU do doby uvedené v jejich vízech, časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, ve kterém mají trvalý pobyt.

V souladu se článkem 8 citované Dohody občané ČR, kteří ztratili své doklady totožnosti, nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Ruské federace, mohou toto území opustit bez víz na základě platného dokladu totožnosti (tzv. náhradního cestovního průkazu) vystaveného konzulárními úřady České republiky v Ruské federaci. Tato skutečnost je bohužel někdy ze strany ruských letištních orgánů ignorována, především v důsledku neznalosti příslušné mezinárodní úpravy. V takové situaci, pokud nepomůže výše uvedená argumentace vyplývající z čl. 8 Dohody, doporučujeme ihned kontaktovat příslušné konzulární oddělení ČR (Moskva, Sankt Peterburg nebo Jekatěrinburg).

3. O migrační kartě

V souladu s nařízením vlády Ruské federace č. 413 ze dne 16 srpna 2004 „O migrační kartě“ obdrží cizinci při vstupu do RF migrační kartu, kterou mají vyplnit a předložit pohraniční kontrole, která po kontrole údajů ve vízu a pasu, označí v migrační kartě vjezd do Ruské federace. Formulář migrační karty je poskytován bezplatně cizincům při vstupu do Ruské federace hraničními orgány nebo organizacemi poskytujícími přepravní služby cizím občanům přijíždějícím do Ruské federace. Migrační kartu má cizinec uchovávat po celou dobu pobytu v Ruské federaci a v místě dočasného pobytu ji předkládá společně s ostatními dokumenty při registraci. V případě poškození nebo ztráty migrační karty je cizinec povinen tuto skutečnost ohlásit v průběhu 3 dní místně příslušnému úřadu Ministerstva vnitra Ruské federace. Po předložení osobních dokumentů, kterými se cizinec prokázal při vjezdu do Ruské federace, obdrží bezplatně duplikát migrační karty.

RF Konzulární úsek MZV

informace                   +7 499 2444581
fax                              +7 499 2442476

Skupina konzulů konajících konzulární službu

Šeremetěvo                 +7 495  9712082, +7 916 2612384
fax                              +7 901 5027121
www.svo.aero

Domodědovo             +7 495  9712714, +7 901 5472714, +7 916 2612359
fax                              +7 495 9678438
www.domodedovo.ru

Vnukovo                    +7 495 4364019, 4362736, +7 915 4850738
fax                              +7 495 4362736
www.vnukovo.ru

 

Ústřední migrační služba Ministerstva vnitra RF

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ
Moskva, Pokrovka 42 (stanice metra Čistyje prudy)
dotazy týkající se registrace cizinců +7 499 2307253
dotazy týkající se získání pracovního povolení pro cizince +7 499 2307253
www.fms.gov.ru
www.mvd.ru


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.