Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Řecko pláž Anavyssos
Řecko Řecko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Specifika země a bezpečnostní situace

Řecko je pohostinnou zemí přivyklou na velké množství cizinců, kteří přijíždějí za účelem poznání i rekreace. Nejčastější komplikací při pobytu jsou drobné krádeže, zdravotní problémy spojené s vysokými teplotami v letních měsících nebo utonutí. Řecko je aktivní seismickou oblastí a zemětřesení, většinou nižšího stupně, jsou v zemi častá. V letním období obvykle trvá na celém území Řecka nebezpečí požárů, a to i v turisticky atraktivních lokalitách. Situaci komplikují vysoké teploty (až 45° C) a silný vítr (až 7 st. bft), spolu s nepřístupností lesních oblastí. Výsledkem bývají evakuace osob z postižených oblastí, stejně jako problémy s dopravou (například uzávěrky dálnic).

V případě rizikových situací (zvláště rizikové meteorologické podmínky, požáry, zemětřesení) zasílá řecké Generální ředitelství civilní ochrany prostřednictvím mobilních telefonních operátorů výstrahy dostupné i prostřednitvím roamingu.

Bezpečnost

Bezpečnostní situace v Řecku odpovídá standardu jiných středomořských zemí EU. Doporučuje se maximální opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů, finančních prostředků a bankovních karet, a to zejména na místech se zvýšenou koncentrací lidí (např. turisticky atraktivní místa, velké kulturní akce, nádraží, letiště, obchodní domy). Nedoporučuje se ponechávat cennosti a doklady bez dozoru v motorovém vozidle a na pláži. Pro případ krádeže je vhodné nenosit všechny doklady totožnosti (pas, OP) pohromadě. Vydání náhradního cestovního dokladu na ostrovech, kde není honorární konzulát, může cestovatelům způsobit při jejich pobytu komplikace.

Mezi přestupky a trestné činy stíhané přísněji, než je v České republice obvyklé, patří:

 • Převoz a přechovávání omamných látek i pro vlastní potřebu (hrozí až několikaleté odnětí svobody),
 • Převaděčství nebo pomoc při převaděčství nelegálních migrantů (hrozí až dlouholeté odnětí svobody),
 • Sběr archeologických artefaktů (je trestným činem a podle okolností hrozí až několikaleté odnětí svobody) a nepovolený vstup na archeologické lokality,
 • Nošení nože a pepřového spreje (je posuzováno jako nedovolené ozbrojování),
 • Požívání detektorů kovů (je trestným činem, za který hrozí až několikaleté odnětí svobody),
 • Volné kempování a rozdělávání ohňů je přísně zakázáno a stíháno,
 • Přísná pravidla platí pro používání dronů a doporučujeme se tomu bez konzultace s Civil Aviation Authority vyhnout,
 • Za některé vážnější dopravní přestupky může být na stanovenou dobu (jeden a více týdnů) odebrán řidičský průkaz nebo SPZ vozidla (týká se i nepovoleného parkování, nepoužívání bezpečnostních pásů nebo používání mobilního telefonu za jízdy). 

Další důležitá upozornění a doporučení

Hotovostní a bezhotovostní platby

V Řecku je při platbách široce preferováno používání elektronických platebních karet. Jednorázové hotovostní platby jsou omezeny do výše 500 €. Při platbách v hotovosti v obchodech a ve službách nejsou přijímány bankovky v nominální hodnotě 200 a 500 €. Tyto nominály nelze ani rozměnit v bance, pokud v ní klient nemá vedený bankovní účet.

Požáry

Na velké většině území Řecka každoročně dochází k velkým a nebezpečným lesním požárům. Riziko vzniku a rychlé šíření požárů zvyšují vysoké teploty vzduchu a především síla a směr větru. Na rozdíl od ČR jsou lesní požáry v Řecku korunového charakteru, rychle se šíří a mohou v krátké době zasáhnout i obydlené oblasti včetně turistických středisek na pobřeží. Jejich zvládání vyžaduje nasazení velkého počtu hasičů a prostředků včetně leteckých, které mohou být v okamžiku vzniku požáru, zejména na ostrovech, nedostatečné.

Návštěvníkům Řecka proto v případě vzniku lesního požáru v dohledné vzdálenosti lokality, ve které pobývají, zvláště, převažuje-li směr větru směrem k ní, doporučujeme, aby pozorně sledovali situaci, připravili si malé evakuační zavazadlo (doklady, peníze, léky, nejnutnější hygienické potřeby) a řídili se pokyny řeckých úřadů a hotelového personálu. Upozorňujeme, že velká zavazadla nejsou často nakládána do evakuačních prostředků (autobusy, nákladní a osobní automobily, lodě). V případě šířícího se dýmu je vhodné mít připravený rovněž mokrý ručník nebo jinou vhodnou textilii.

Evakuace jsou prováděny rovněž preventivně, když hrozí, že by daná lokalita mohla být zasažena. Řecká civilní ochrana zasílá příkazy k evakuaci v řečtině a angličtině rovněž prostřednictvím SMS na mobilní telefony nacházející se v ohrožené oblasti, včetně roamingu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, kteří hodlají cestovat do Řecka, s ohledem na každoročně se opakující požáry různé intenzity a na různých místech, informovat se před cestou o aktuálním stavu v místě svého předpokládaného pobytu u cestovních kanceláří, na Velvyslanectví Řecka v ČR, Velvyslanectví ČR v Řecku nebo na honorárních konzulátech ČR v Řecku a sledovat sdělovací prostředky.

Informace k silniční  a námořní dopravě

Provoz na komunikacích

Řidiči musí disponovat platným řidičským průkazem, technickým průkazem a zelenou kartou. Mezinárodní řidičský průkaz již není řeckými orgány vyžadován.  

Občané EU mohou používat své vozidlo s národní SPZ na území Řecka v rámci turistického pobytu po dobu 6 měsíců. V případě, že si občané EU legalizují svůj pobyt v Řecku, řecké zákony vyžadují, aby si národní SPZ na svém vozidle bezodkladně vyměnili za řecké.

Provoz na komunikacích, zejména ve velkých městech či rekreačních zónách, bývá značný a nejsou v něm vždy uplatňována pravidla obvyklá ve středoevropských měřítkách. K místním zvyklostem patří vytváření dalších jízdních pruhů na komunikacích, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci či minimální používání směrovek. Zejména v letních měsících je na komunikacích velké množství jednostopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné tyto účastníky provozu mít stále na zřeteli.

V praxi se sice toleruje malé množství alkoholu, v případě havárie se tato skutečnost ovšem stává přitěžující okolností. S ohledem na vysoké teploty v průběhu dlouhého řeckého léta se rozhodně nedoporučuje v průběhu dne alkoholické nápoje konzumovat.

Na hlavních dálničních tazích se platí pro konkrétní úseky dálniční poplatky, které se pro osobní automobil a jeden úsek v současné době pohybují přibližně 2,50 €  a výše.

Placení pokut v Řecku

V případě dopravního přestupku na území Řecka a udělení pokuty řeckou dopravní policií musí řidič uhradit pokutu dle zákona na poště v Řecku anebo na příslušném daňovém úřadu v místě, kde byla udělena pokuta. Udělenou doporučujeme uhradit pokutu na řecké poště (i při prodlení je pokutu nutné uhradit místně, tedy na příslušném daňovém úřadu). V případě neuhrazení v daném termínu narůstají úroky a pokuta může činit 1000 Eur a výše). Za dopravní přestupky může být – a často také turistům je - odebrán řidičský průkaz až na 6 měsíců, zejména za:

 1. použití mobilního telefonu při řízení motorového vozidla bez použití bezdrátových akustických zařízení,  
 2. parkování vozidla na místech určených pro osoby se sníženou pohyblivostí, nájezdní rampy a  parkovací místa,
 3. nákladní vozidla, vozidla s  vyšší tonáží a autobusy, která jedou stále v levém jízdním pruhu anebo tento jízdní pruh používají na předjíždění,
 4. řidičům, kteří při jízdě nemají zapnutý bezpečnostní pás anebo motocyklisté, kteří nemají při jízdě bezpečnostní přilbu,
 5. pokud řidič vozidla při přepravě dětí nepoužije bezpečnostní sedačky.

Námořní problematika

Pro vedení rekreační námořní jachty je vyžadován Mezinárodní průkaz způsobilosti (International Certificate of Competence - ICC) v rámci oprávnění uvedeného v průkazu. Řecké úřady uznávají Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty vydávaný Námořním úřadem ČR Ministerstva dopravy ČR (International Certificate of Competence Yacht-Master). Řecko naopak nepřistoupilo k Rezoluci č. 40 vydané Komisí pro vnitrozemskou plavbu Evropské hospodářské komise OSN, na jejímž základě vydává Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (platný též pro pobřežní vody do 1 nm a síly větru 4° BFT) Státní plavební správa ČR. V Řecku nejsou uznávány národní kapitánské průkazy vydané v Chorvatsku.

Pokud je řeckými orgány z technických důvodů (resp. neschopnosti další plavby) v  teritoriálních vodách zadrženo námořní plavidlo plující pod vlajkou ČR, které je zapsáno v rejstříku Ministerstva dopravy ČR, je vlastník, provozovatel či kapitán takového plavidla povinen  - po jeho řádné opravě – kontaktovat Námořní úřad ČR a zajistit odbornou prohlídku, týkající se technické způsobilosti  jachty k námořní plavbě, kterou může provést buď společnost pověřená MD ČR, nebo další subjekty (podrobněji viz např. http://www.prohlidkylodi.cz ; http://www.cslloyd.cz/namorni-jachty/; http://www.emsa.europa.eu/inspections/assessment-of-classification-societies.html). Tel. Námořního úřadu ČR: 00420 225 131 221 nebo 225.

Při plavbě na jachtách, člunech a vodních skútrech je přísně zakázáno požívat alkohol, což se vztahuje nejen na kormidelníka a kapitána plavidla, nýbrž také na všechny členy posádky.

Jízda na vodních skútrech je povolena pouze mimo oblasti vyhrazené plavcům. Zároveň je možné na nich jezdit ne blíže než 300 metrů a ne dále než 700 metrů od pobřeží. V časovém intervalu od 14:00 do 17:00 hodin platí zákaz jízdy na vodních skútrech. Potápění s přístroji je možné pouze se zvláštním povolením a jen v některých oblastech.

Turistické používání dronů

Jakékoliv použití dronu v Řecku důrazně doporučujeme konzultovat s řeckým Úřadem pro civilní letectví (Civil Aviation Authority; Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Omezené používání dronů za turistickým účelem není principiálně zakázáno, avšak za podmínky striktního dodržení níže uvedených nařízení (při porušení jsou ukládány vysoké tresty peněžní, a dokonce i odnětí svobody). Kontakty: Email: YPA@HCAA.GR; d4b@hcaa.gr, telefon: +30 210 8916000

Komáři přenášející západonilskou horečku

V Řecku někteří komáři přenášejí virus západonilské horečky. Epidemiologové doporučují používat např. kvalitní repelent, nošení dlouhých kalhot a rukávů a sítě. Další informace lze najít na www.keelpno.gr a rovněž na stránkách European Centre for Disease Prevention and Control https://ecdc.europa.eu/en/home.

Upozornění na možnost stávek

Ministerstvo zahraničních věcí ČR rovněž české občany, kteří hodlají cestovat do Řecka nebo v něm již pobývají, upozorňuje, že v zemi se mohou konat s různou intenzitou protestní akce a stávky. Velvyslanectví ČR v Athénách zveřejňuje zprávy o významných plánovaných stávkách v dopravě na základě dostupných informací na svých webových stránkách. Ve všech případech doporučuje, aby se turisté vyhýbali masovým protestním akcím, které se zpravidla konají v centrech velkých řeckých měst a při nichž nelze vyloučit násilnosti.

Návštěva mnišského státu Athos

Návštěva mnišského státu Athos (Agion Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). Nezletilí mohou vykonat návštěvu pouze se zákonným zástupcem, anebo se souhlasem rodičů (v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Cizinci musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Rezervace se provádějí šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Podrobnější informace o místě lze získat na webové stránce www.mountathosinfos.gr.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.