Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Polsko hrad Wawel v Krakowě
Polsko Polsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

V případě krádeže (ztráty) cestovního dokladu doporučujeme, v zájmu prevence zneužití, obrátit se na nejbližší policejní komisařství a danou událost ohlásit (sepsat protokol je policie povinna pouze o odcizení – trestný čin, nikoliv o ztrátě – to je vlastní neopatrnost). Policie má možnost daný doklad vložit do SIS (Schengen Information System) jako doklad podléhající zadržení. Upozorňujeme, že pobyt na policii může trvat i několik hodin v závislosti na místě pobytu v Polsku (ve velkých městech je obvykle čekací doba na vyřízení delší).

Pokud pro návrat do ČR občan nezbytně potřebuje cestovní doklad (např. pro cestu letadlem) může se obrátit na Velvyslanectví ČR ve Varšavě a požádat o vystavení náhradního cestovního dokladu – NCD. Za tímto účelem je nutné se dostavit osobně na konzulární oddělení ZÚ ČR ve Varšavě (Aleja Róż 12/1), korespondenční vyřízení není možné. Při řízení je nutno předložit 2 fotografie pasového formátu a prokázat svoji totožnost a státní občanství, a to obvykle předložením jiného platného dokladu (kopie) nebo výpovědí svědka – občana České republiky. Vystavení NCD je zpoplatněno částkou 400,- Kč.

Řidičské průkazy vydané členskými zeměmi jsou uznávané v Polsku a mají platnost dle vyznačení v daném dokumentu. Řidič je povinen mít při sobě osvědčení o technickém průkazu a doklad o zaplaceném zákonném pojištění vozidla. Motorové vozidlo musí být k cestě do Polska označeno rozlišovací značkou státu (CZ), pokud vozidlo není označeno novou registrační značkou se znaky EU (modrý obdélník, dvanáct hvězdiček a písmena CZ).

Upozorňujeme, že dnem 1.1.2022 došlo v Polsku ke zpřísnění postihu dopravních přestupků. Více na:

https://www.mzv.cz/warsaw/cz/viza_a_konzularni_informace/ostatni_dulezite_informace_pro_obcany_cr/pozor_od_1_1_2022_dochazi_v_polsku_ke.html

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.